X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

در اینجا آخرین نمرات قبولی سهمیه آزاد رشته های دستیاری سال گذشته اسفند ۸۴ را می بینیم . منبع :سایت پزشکان بدون مرز

حداقل نمرات قبولی درآزمون سال ۱۳۸۵

داخلی

 

 

/

 

ارومیه

—-

/

اصفهان

۳۸۹

اهواز

۳۷۴

/

ایران

۳۸۰

اراک

۳۷۳

 

—-

/

تبریز

۳۷۴

/

تهران

۳۹۲

/

سمنان

شهید بهشتی

۳۸۲

شیراز

۳۷۷

/

کاشان

—-

کرمان

۳۷۳

کرمانشاه

۳۷۶

گیلان

۳۸۰

زاهدان

۳۷۳

زنجان

۳۹۶

قزوین

—-

مازندران

۳۷۳

/

مشهد

۳۹۷

همدان

۳۷۴

یزد

—-

بندرعباس

۳۷۴

بابل

۳۷۷

 

 

 

 

جراحی

مردان

/

 

ارومیه

۳۷۹

اصفهان

۳۸۶

اهواز

۳۷۵

ایران

۳۹۰

 

اراک

۳۷۹

 

اردبیل

 

 

تبریز

۳۸۰

تهران

۳۹۲

سمنان

 

شهید بهشتی

۳۹۲

شیراز

۳۸۳

کاشان

۳۸۲

کرمان

 

کرمانشاه

۳۷۷

گیلان

۳۸۲

زاهدان

۳۷۴

 

زنجان

 

قزوین

—-

مازندران

۳۸۳

مشهد

۳۸۹

 

همدان

 

یزد

 

 

 

 

 

********

 

 

 

 

 

اطفال

مردان

/

 

ارومیه

۳۷۷

 

اصفهان

۳۵۱

اهواز

۳۴۷

ایران

۳۴۵

اراک

 

اردبیل

 

تبریز

۳۵۱

تهران

۳۶۰

سمنان

۳۳۹

شهید بهشتی

۳۴۸

شیراز

۳۴۷

کاشان

۳۴۷

کرمان

۳۳۸

کرمانشاه

۳۴۰

گیلان

۳۴۴

زاهدان

۳۳۰

زنجان

۳۳۶

قزوین

۳۴۰

مازندران

۳۴۴

مشهد

۳۵۵

 

همدان

۳۴۰

 

یزد

۳۴۵

بابل

۳۴۱

بندرعباس

۳۳۵

کردستان

۳۳۴

 

 

بیهوشی

مردان

 

ارومیه

۳۲۸

/

اصفهان

۳۳۲

/

اهواز

۳۲۲

ایران

۳۳۲

 

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۳۲۸

/

تهران

۳۳۳

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۳۳۶

/

شیراز

۳۳۵

/

کاشان

 

/

کرمان

۳۲۸

/

کرمانشاه

۳۳۱

/

گیلان

۳۲۹

/

زاهدان

۳۱۷

/

زنجان

 

/

قزوین

۳۲۹

/

مازندران

 

/

مشهد

۳۳۸

/

همدان

۳۲۶

/

یزد

۳۳۰

/

بابل

۳۳۷

/

 

۱۱۱۱۱

/

 

 

 

 

آسیب شناسی

مردان

/

 

ارومیه

۳۷۸

/

اصفهان

۳۸۴

/

اهواز

 

/

ایران

۳۸۵

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۳۸۱

/

تهران

۳۸۷

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۳۹۰

/

شیراز

۳۸۴

/

کاشان

 

/

کرمان

۳۸۲

/

کرمانشاه

۳۸۰

/

گیلان

 

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

۳۸۸

/

مشهد

۳۸۸

/

همدان

۳۷۹

/

یزد

 

/

بابل

/

بندرعباس

۳۸۲

/

 

*******

/

 

گوش و حلق و بینی

مردان

/

 

ارومیه

۴۰۵

اصفهان

۴۰۵

 

اهواز

۴۰۵

ایران

۴۱۷

اراک

 

 

اردبیل

 

/

تبریز

۴۰۵

/

تهران

۴۱۹

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۱۸

/

شیراز

۴۰۴

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۰۴

/

کرمانشاه

 

گیلان

۴۰۵

 

 

 

 

 

 

 

مازندران

 

 

مشهد

۴۱۳

همدان

 

یزد

۴۰۵

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

چشم پزشکی

مردان

 

/

 

ارومیه

 

/

اصفهان

۴۲۷

 

اهواز

۴۱۷

/

ایران

۴۳۳

/

اراک

 

/

اردبیل

 

تبریز

۴۳۲

 

تهران

۴۴۷

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۳۹

شیراز

۴۴۳

کاشان

 

 

کرمان

 

کرمانشاه

 

 

گیلان

 

 

زاهدان

۴۱۳

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۴۳۱

/

همدان

 

/

 

 

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

جراحی کلیه و مجاری ادراری

مردان

 

ارومیه

۳۹۸

/

اصفهان

۴۰۳

/

اهواز

۳۹۹

/

ایران

۴۰۴

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۴۰۴

/

تهران

۴۰۶

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۰۰

/

شیراز

۴۰۲

/

کاشان

 

/

کرمان

 

/

کرمانشاه

۳۹۷

/

گیلان

۴۰۰

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۴۰۹

/

همدان

 

/

یزد

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

بیماریهای قلب و عروق

مردان

/

 

ارومیه

۴۱۷

/

اصفهان

۴۲۵

/

اهواز

۴۱۷

/

ایران

۴۳۵

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۴۲۳

/

تهران

۴۴۳

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۳۵

/

شیراز

۴۴۷

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۱۴

/

کرمانشاه

۴۲۰

/

گیلان

 

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۴۳۴

/

همدان

 

/

یزد

۴۲۰

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

بیماریهای اعصاب

مردان

/

 

ارومیه

۴۱۵

اصفهان

۴۱۵

/

اهواز

۳۹۵

/

ایران

۴۰۷

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۳۹۹

/

تهران

۴۱۸

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۰۳

/

شیراز

۴۰۲

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۰۰

/

کرمانشاه

 

/

گیلان

۳۹۸

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۳۹۷

/

همدان

 

/

یزد

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

جراحی استخوان و مفاصل

مردان

/

 

ارومیه

 

/

اصفهان

۴۱۹

/

اهواز

۴۰۹

ایران

۴۲۳

اراک

 

 

اردبیل

 

/

تبریز

۴۱۹

تهران

۴۳۷

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۲۵

/

شیراز

۴۲۳

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۱۱

/

کرمانشاه

 

/

گیلان

 

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۴۳۰

/

همدان

 

/

 

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

بیماریهای پوست

مردان

 

/

 

ارومیه

 

 

اصفهان

۴۱۶

/

اهواز

۴۲۰

/

ایران

۴۲۲

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۴۰۷

/

تهران

۴۳۴

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۲۵

/

شیراز

۴۱۰

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۰۹

/

کرمانشاه

 

/

گیلان

۴۲۱

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۴۱۳

/

همدان

—-

/

یزد

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

بیماریهای عفونی و گرمسیری

مردان

 

 

ارومیه

 

 

اصفهان

۳۶۲

/

اهواز

۳۴۹

/

ایران

 

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

—-

/

تهران

۳۶۳

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۳۵۸

/

شیراز

 

/

کاشان

 

/

کرمان

 

/

کرمانشاه

۳۴۳

/

گیلان

 

/

زاهدان

۳۴۰

/

زنجان

 

/

قزوین

 

 

مازندران

 

/

مشهد

۳۴۳

/

همدان

 

/

یزد

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

روانپزشکی

مردان

/

 

ارومیه

 

اصفهان

۳۸۱

/

اهواز

۳۶۸

/

ایران

۳۷۳

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۳۶۹

/

تهران

۳۹۸

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۳۷۴

/

شیراز

۳۷۴

/

کاشان

 

/

کرمان

۳۷۰

/

کرمانشاه

 

/

گیلان

۳۷۰

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

۳۷۱

/

مشهد

۳۷۶

/

همدان

 

 

یزد

 

/

بهزیستی

۳۷۰

/

 

*****

 

 

 

 

 

رادیولوژی

مردان

/

 

ارومیه

 

/

اصفهان

۴۳۲

اهواز

۴۲۰

 

ایران

۴۳۶

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۴۲۷

/

تهران

۴۶۳

/

سمنان

۴۵۱

/

شهید بهشتی

۴۵۱

/

شیراز

۴۳۶

/

کاشان

 

/

کرمان

۴۱۵

/

کرمانشاه

۴۲۶

/

گیلان

—-

/

زاهدان

۴۱۰

/

زنجان

 

h/

قزوین

 

/

مازندران

۴۲۰

/

مشهد

۴۲۹

/

همدان

 

/

یزد

 

/

 

 

 

 

۱۱۱۱۱

 

 

 

 

 

طب کار

تهران

۳۷۴

پزشکی قانونی

تهران

۳۱۵

پزشکی ورزشی

تهران

۳۴۲

پزشکی ورزشی

ایران

۳۳۷

پزشکی هسته ای

تهران

۴۶۴

پزشکی هسته ای

شهید بهشتی

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی مغز و اعصاب

مردان

/

 

ارومیه

 

/

اصفهان

۴۰۲

/

اهواز

۳۹۶

/

ایران

۴۰۴

/

اراک

 

/

اردبیل

 

/

تبریز

۳۹۷

/

تهران

 

/

سمنان

 

/

شهید بهشتی

۴۱۰

/

شیراز

۴۰۰

/

کاشان

 

/

کرمان

۳۹۶

/

کرمانشاه

 

/

گیلان

 

/

زاهدان

 

/

زنجان

 

/

قزوین

 

/

مازندران

 

/

مشهد

۳۹۹