مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

 

 

نمره                        رتبه 

1- دکتر نیکی تدین                                 517                   3                   جراحی شهید بهشتی

2- دکتر علی رمضانی                              496                  6                   پوست رازی

3- دکتر علی کوشان                               479                 10                  ارتوپدی تهران

4- دکتر سهیل فاتح                                 452                 69                 پوست رازی

5- دکتر بابک برزو                                   451                  77                 ارتوپدی شهید بهشتی

6- دکتر محمدمهدی غیلیان                      448                 87                 ارتوپدی تهران

7-  دکتر حسن ریاحی                             443                104                قلب ایران

8- دکتر علی رضا حقوقی                         435                139                  قلب شهید رجائی

9-  دکتر مژگان امیدبخش                          433                152                 رادیولوژی مشهد

10- دکتر شراره صفاپور                             425               201                 چشم بهشتی

11- دکتر محمدحسین نجفی                     421              231                 قلب اهواز

12- دکتر مریم خرمشاهی                         411              310                  قلب شهید رجائی

13- دکتر مجید نمازی فر                            404                381   ENT              شیراز

14- دکتر دینیار خزاعلی                            400                431                 ارولوژی اهواز

15- دکتر فاطمه مصلحی                           400                431                اعصاب شیراز

16- دکتر سید حسین آقامیری                    408                 345                 نورولوژی بهشتی

17- دکتر شروین سپنج                              418                254                ENT بهشتی

18- دکتر عطا الله حیدری                            406                 375               جراحی بهشتی

19- دکتر لیلا روشنی                                 415                   283                 چشم اصفهان

20- دکتر آرام یزدانی                                 405                 382               روانپزشکی شهید بهشتی

21- دکتر ماهرخ فرخی                               402                 408               قلب ایران

22- دکتر مسعود کریمی                             421                 231                ارتوپدی اصفهان

23- دکتر مریم نورزاده                                   396                   482                 زنان تهران

24- دکتر سید مسیح میررکنی                       382                 600                جراحی اهواز

25- دکتر سعیده فرشادپور                               310               1560              بیهوشی ایران

26- دکتر محمدکاظم امامی                          366                840                ارتوپدی بقیه الله

27- دکتر بیتا زلالی                                      369                   928                 زنان شیراز

28- دکتر خاطره امیری                              363                 1020                داخلی تهران

29- دکتر پیمان عرفان طلب                         353                1260                 طب اورژانس ایران

30- دکتر امیرحسین جلالی فر                      390                  574                 جراحی ایران

31- دکتر سید مسعود ارزاقی                            373                  850                  روان ایران

32- دکتر سید علی منصوری                           385                   684               جراحی کرمانشاه

33- دکتر سحر آبروشن                                  375                   813                 زنان تهران

34- دکتر ساقر عرب                                 347                  1402              بیهوشی تهران

35- دکتر کامبیز پرآذران                             392                  538               داخلی تهران

36- دکتر علی رضا تک زارع                           348                   1367                بیهوشی تهران

37- دکتر گلدیس اسپندار                            400                 431                  چشم زاهدان

38- دکتر لیلا حاجی مقصودی                         333                   1748               جراحی قزوین

39- دکتر ونوس شهابی رابری                         380                    702                 قلب کرمان

40- دکتر هومن رحمانی                                420                 238                  قلب یزد

41- دکتر علی احمدی                               407                 320                جراحی اعصاب ایران

42- دکتر محمد طایفه نوروز                         328                 1500              جراحی تهران

43- دکتر سمیه رضاییان                             353                 1020                داخلی شهید بهشتی

44- دکتر آرش هروآبادی                                366                   975               بیهوشی تهران

45- دکتر عاطفه آموزگار                             354                   1350             داخلی شهید بهشتی

46- دکتر محبوبه خلیلی                              392                 539              قلب بهشتی

47- دکتر مژگان باقری                               392                 539              قلب بهشتی

48- دکتر زهرا بنیاد                                  360                  1102            زنان ایران

49- دکتر نغمه ضیایی                                391                 563                قلب اصفهان

50- دکتر نگار افتخار                                 336                 1670             بیهوشی تهران

51- دکتر مینا صدرایی                                338                1600               داخلی ایران

52- دکتر رضا تقی پور                               364                 1060               اطفال ایران

53- دکتر سپیده خداوردی                            375                 813                زنان تهران

54- دکتر مریم السادات میر عنایت                    334                   1700              داخلی قزوین

55- دکتر هاله بهبورنیا                                   379                  740                 روان تهران

56- دکتر یلدا پورحسن                                  334                   1700              زنان زاهدان

57- دکتر صدف واقفی                               417                   260                چشم اصفهان

58- دکتر مجید شجاعی                                 363                  1030               طب اورژانس شهید بهشتی

59- دکتر امیرقاسم کرامتی                           425                   196               چشم اهواز

60- دکتر مریم حجاران                                   373                 855                    زنان ایران

61- دکتر مانلی صادقی                                  363                1030              پزشکی اجتماعی