مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386

 

پاسخ صحیح با رنگ زرد مشخص شده است

 

 

1- بیماری به علت ضعف و بیحالی مراجعه کرده است. در معاینه ملتحمه Pale داشته علائم حیاتی Stable است. آزمایشات به شرح زیر است؟

WBC= 7800, Hb= 6gr/dl, Hct = %18, MCV=90, Plat= 252000, Retic= 4%, LDH = 350 (300-400)

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) نارسائی کلیه

ب) همولیز داخل عروقی

ج) خونریزی حاد

د) همولیز خارج عروقی

2- وجود کدامیک از اختلالات کروموزومی زیر در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید (AML) پیش آگهی را بهتر میکند؟

الف) Inv (3)

ب) Complex Karyotype

ج) T(8:21)

د) Inv (-7)

3- آقای 60 ساله جهت چک آپ بررسی شده است. در معاینه نکته مهمی نداشته است. آزمایشات به شرح زیر است:

WBC = 44000

Hb = 14

Plat = 170000

بررسی خون محیطی، مغز استخوانی و فلوسیتومتری تشخیص CLL تائید شده است. کدام اقدام را توصیه می کنید؟

الف) درمان با Chlorambucil + Prednisolon

ب) درمان با Alemtuzumab

ج) درمان با Fludarabine

د) پیگیری بیمار

4- بیماری بدنبال جراحی، خونریزی بیش از حد داشته است. آزمایشات وی شرح زیر بوده است.

WBC = 8500   PT = 12(Normal 12-13)  PTT=35(Normal<35)

MCV=45 Hb=15  Clot Solubility test (in Urea) = 5min (normal>30 min)

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) کمبود فاکتور Xlll

ب) کمبود فاکتور Vlll

ج) کمبود فاکتور Vll

د) کمبود فاکتور XII

5- کدامیک از موارد زیر در درمان بیماری هموفیلی B (کمبود فاکتور IX ارثی) موثرتر است؟

الف) Whole blood

ب) FFP

ج) Cryopercipitate

د) Vit K

6- دختر 13 ساله ای به دنبال گلودرد چرکی دچار درد و تورم زانوها و پس از چند روز مچ پای راست و سپس مچ پای چپ وی نیز مبتلا شده است. در معاینه تب 39 درجه دارد. سمع قلب تاکیکارد گردیده است و سوفل هولوسیستولیک در کانون میترال دارد. در صورت مثبت شدن کشت حلق از نظر استرپتوکک، این بیمار بر اساس کرایتریای جونز چند معیار ماژور و چند معیار مینور دارد؟

الف) 3 ماژور + 1 مینور

ب) 1 ماژور + 2 مینور

ج) 2 ماژور + 1 مینور

د) 2 ماژور + 2 مینور

7- پسر جوانی که 2 هفته قبل ترومای زانوی راست داشته است به دلیل تب، درد و تورم زانوی راست مراجعه می کند، وی قادر به راه رفتن روی زانو نیست، حرکات فعال و غیر فعال زانو کاملا محدود است و مایع قابل ملاحظه در مفصل دارد. آزمایش مایع مفصلی نشان دهنده 80 هزار سلول سفید با 90 درصد پلی مرفونوکلئر است. اسمیر مایع مفصلی ارگانیسم خاصی را نشان نمی دهد. کدام درمان را برای بیمار شروع می کنید؟

الف) وانکومایسین 2 گرم روزانه

ب) اوگزاسیلین 2 گرم هر 4 ساعت

ج) سفتریاکسون دو گرم روزانه همراه با جنتامایسین 80 میلی گرم هر 8 ساعت

د) سفتریاکسون یک گرم هر 12 ساعت

8- همه موارد زیر در مورد آلوپورینول (Allpurinol) در درمان نقرس صحیح است بجز:

الف) آلوپورینول با مهار گرانتین اکسیداز از تولید گزانتین جلوگیری می کند

ب) با اسیداوریک بالای mg/dL9 در اولین حمله حاد نقرسی، آلوپورینول شروع می شود

ج) در هنگام شروع آلوپورینول باید کلشی سین به طور همزمان شروع شود

د) آلوپورینول در پایین آوردن اسیداوریک بالای سرم، ناشی از اختلال کلیرانس موثر می باشد

9- کدامیک از داروهای زمینه ای (DMARDs) زیر سریعترین اثر را در درمان آرتریت روماتوئید دارد؟

الف) سولفاسالازین

ب) متوترکسات

ج) لفلونامید

د) هیدروکسی کلروکین

10- خانم 42 ساله ای با سابقه فنومن رینود، سفتی پوست انتهای اندام های تحتانی و فوقانی، تلانژیکتازی صورت و سابقه افیوژن پریکارد، باهیپرتانسیون شریانی شدید، پروتئینوری، میکروآنژیوپاتی و نارسایی پیش رونده کلیه مراجعه کرده است. اقدام درمانی مناسب برای این بیمار کدام است؟

الف) مهار کننده های گیرنده آلفا Alpha blocker))

ب) مهار کننده های گیرنده بتا (Beta blocker)

ج) مهار کننده های تبدیل آنژیوتانسین (ACE lnbibitor)

د) دیورتیک قوس هنله (Loop diuretic)

11- یک مرد 40 ساله که مبتلا به آسم مزمن می باشد به دنبال درمان با مهار کننده لوکوترین (Leukotriene inhibitors) به طور ناگهانی دچار تب، کاهش اشتها، بدی حال عمومی، تشدید علایم ریوی، اختلال حسی حرکتی در پای راست، درد شکم و حالت تهوع می شود. در رادیوگرافی ریه ها انفیلتراسیون Patchy دیده می شود و در آزمایش خون 70= ESR و ائوزینوفیلی 12% وجود دارد. همه موارد زیر در مورد این بیمار صحیح است بجز:

الف) در این بیماری عروق کوچک و متوسط درگیر می شوند

ب) بیوپسی عصب سورال ضایعات گرانولوماتوز (microgranulomas) را نشان می دهد

ج) C-ANCA در این بیماران در اغلب موارد مثبت می باشد

د) در این بیماری پوست به طور شایع (Commonly) گرفتار می شود

12- در بیمار مبتلا به استئوآرتریت همه ارگان های زیر منشا تولید درد می باشد بجز:

الف) عضلات اطراف مفصل

ب) لیگمان های اطراف مفصل

ج) غضروف تخریب شده

د) کپسول مفصلی ملتهب

13- بیمار 60 ساله ای با شکایت تنگی نفس فعالیتی مراجعه نموده است. در معاینه 90/110= BP، رال ریتین همراه S3 در سمع قلب شنیده می شود، با توجه به تشخیص بالینی محتمل شایع ترین اتیولوژی آن کدام است؟

الف) هیپرتانسیون سیستمیک

ب) بیماریهای دریچه ای قلب

ج) بیماریهای ایسکمیک قلب

د) کاردیومیوپاتی

14- بیمار 55 ساله ای با بالا رفتن از یک طبقه پله دچار درد قفسه سینه می شود که با استراحت بهبود می یابد. بر اساس تقسیم بندی انجمن قلب و عروق کانادا (ccs) در مورد آنژین، بیمار در چه کلاسی قرار می گیرد؟

الف) کلاس I

ب) کلاس II

ج) کلاس III

د) کلاس IV

15- تمام یافته های بالینی زیر در مورد تنگی دریچه پولمونر صحیح است بجز؟

الف) شدت P2 با شدت تنگی رابطه عکس دارد

ب) در تنگی شدیدتر زمان اوج سوفل به اواخر سیستول نزدیک می شود

ج) کلیک سیستولیک حین دم تشدید می یابد

د) Duration سوفل سیستولیک با شدت تنگی رابطه مستقیم دارد

16- در مورد درمان فیبرینولیتیک در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه (STEMI) ST همه موارد زیر صحیح است بجز:

الف) در صورت تجویز در 3-1 ساعت از شروع درد سینه بیشترین اثر را دارد

ب) TPA موثرتر از استرپتوکیناز (SK) می باشد

ج) در صورت تجویز در ساعت اول از شروع درد، سبب کاهش مرگ داخل بیمارستانی تا 50 درصد می شود

د) در افراد بالای 75 سال سبب کاهش بیشتر مرگ و میر می شود

17- کدامیک از موارد زیر در مورد کاردیومیوپاتی Peripartum صحیح است؟

الف) اغلب در 3 ماهه دوم حاملگی تا یک ماه پس از زایمان دیده می شود

ب) پیش آگهی افرادی که بیماری پس از زایمان شروع شده است بدتر است

ج) فونکسیون LV در اغلب بیماران پس از مدتی طبیعی می شود

د) اغلب بیماران زمینه بیماری قلبی از قبل داشته اند

18- خانم 60 ساله ای که سابقه بیماری ایسکمیک قلب دارد با درد سینه در حال استراحت که حدود 20 دقیقه طول کشیده مراجعه می کند. همه موارد زیر نشان دهنده سرانجام بد و افزایش خطر بیمار می باشد، بجز:

الف) منفی شدن موج T به میزان 0.1 mv در ECG

ب) افزایش تروپونین بدون افزایش CK – MB

ج) بالا رفتن جدید قطعه ST در ECG به میزان 0.05 mv

د) پایین رفتن جدید قطعه ST در ECG به میزان 0.1mv

19- در بیماری که با درد و تورم مفصلی، راش جلدی، آنژیوادم و پروتئینوری (serum sickness like syndrome) مراجعه کرده است و در آزمایشات ترانس آمیناژهای بالا دارد احتمال وجود کدامیک از هپاتیت های ویروسی زیر بیشتر است؟

الف) هپاتیت C

ب) هپاتیت B

ج) هپاتیت A

د) هپاتیت E

20- بیماری که مبتلا به سیروز پیشرفته است و در لیست انتظار پیوند کبد قرار دارد با خونریزی های مکرر و عود کننده از واریس های مری مراجعه می کند که علی رغم چند نوبت Band ligation واریس ها خونریزی ادامه یافته است. کدامیک از درمانهای زیر را پیشنهاد می کنید؟

الف) شنت پورتوسیستمیک داخل کبدی (TIPS)

ب) تزریق زیر جلدی و منظم Octreotide هر 6 ساعت

ج) شنت پورتوکاوال (Porto caval shunt)

د) اسکلروتراپی واریس های مری

21- کدامیک از موارد زیر در مورد اختلاف بیماری کرون با کولیت اولسراتیو صحیح است؟

الف) درگیری رکتوم به نفع بیماری کرون است

ب) ASCA مثبت بیشتر به نفع بیماری کرون است

ج) مصرف سیگار در بیماری کرون Protective است

د) درد شدید شکم در کولیت اولسراتیو شایع تر است

22- دقیق ترین تست تشخیص برای Lymph node involvement , Vascular invasion , Tumor location کارسینوم پانکراس کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) Spiral CT Scan

ب) MRI

ج) EUS (Endoscopic Ultrasonography)

د) Angiography

23- کدامیک از جملات زیر در مورد Familial adenomatosis polyposis صحیح است؟

الف) علت موتاسیون در ژن P53 است

ب) در FAP پولیپ معده دیده می شود

ج) پولیپ ها از دهه چهارم به بعد ظاهر می شوند

د) 85 درصد مبتلایان در دهه پنجم زندگی مبتلا به کانسر کولون می شوند

24- مرد 30 ساله ای از دیروز دچار هماتمز و سپس ملنا شده و هم اکنون تحت نظر قرار گرفته است. علائم حیاتی بیمار از دیشب پایدار (Stable) بوده و در آندوسکپی زخم Clean based در دیواره قدامی بولب اثنی عشر گزارش شده است. کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می کنید؟

الف) تجویز پانتوپرازول تزریقی به مدت 48 ساعت

ب) الکتروکواگولاسیون زخم قبل از ترخیص

ج) تحت نظر قرار دادن بیمار در بیمارستان به مدت سه روز

د) شروع درمان زخم پپتیک و ترخیص بیمار

 25- مرد 37 ساله ای بعلت عود مکرر زخم دوازدهه کاندید عمل جراحی است، سطح گاسترین سرم وی pg/mL260 (نرمال 200) بیمار تحت درمان با امپرازول، آموکسی سیلین، بیسموت و کلاریترومایسین نیز بوده است. Antihelicobacter Ab هنوز مثبت می باشد و هم اکنون تحت درمان امپرازول است. اقدام مناسب بعدی چیست؟

الف) قطع امپرازول و اندازه گیری گاسترین 2 هفته بعد از آن

ب) افزایش دوز امپرازول و ادامه آن برای حداقل 6 ماه

ج) تکرار رژیم ریشه کنی چهار دارویی و اندازه گیری گاسترین 4 هفته بعد از آن

د) انجام سینتی گرافی رادیونوکلئاید گیرنده سوماتواستاتین (SRS)

26- خانم 30 ساله ای با کاهش سطح هوشیاری و نارسایی کلیه مراجعه می نماید. یافته های آزمایشگاهی شامل ترومبوسیتوپنی و آنمی می باشد. در بررسی لام خون محیطی شیستوسیت دیده شد. کدام اقدام درمانی ارجح است؟

الف) هپارین Heparin

ب) پلاسمافرز Plasma pheresis

ج) پردنیزون Prednison

د) سیکلوفسفامید Cyclophosphamid

27- در بیماری که داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) مصرف می نماید همه عوارض زیر قابل انتظار است بجز:

الف) هیپوکالمی Hypo kalermia

ب) پروتئینوری نفروتیک Nephrotic range proteinuria

ج) اسیدوز متابولیک metabolic Acidosis

د) نفریت بینابینی Interestitial Nephritis

28- اسیدوز متابولیک با آنیون گپ طبیعی در کدامیک از حالات زیر دیده می شود؟

الف) مسمومیت با متانول methanol intoxication

ب) تجویز کلستیرآمین cholestyramine

ج) اسیدوز لاکتیک lactic Acidosis

د) نارسایی پیشرفته کلیه End stage renal disease

29- مرد 30 ساله ای با سابقه مصرف سیگار از 6 سال قبل به علت هموتپزی بستری شده است. کراتی نین سرم بیمار 4 میلی گرم درصد و در آزمایش ادرار پروتئین 2+ و هماچوری دارد. در بیوپسی کلیه انجام شده، گلومرلونفریت هلالی (crescentic GN) در 50 درصد گلومرول ها دیده می شود که همراه با رسوب خطی C3 , lgG در جدار مویرگ ها می باشد. احتمال مثبت شدن کدامیک از یافته های آزمایشگاهی بیشتر است؟

الف) Anti ds DNA

ب) C-ANCA

ج) P-ANCA

د) Anti GBM Antibody

30- بیمار دیابتی به علت پنومونی در بخش بستری می باشد. از 24 ساعت قبل دچار خواب آلودگی شده است. فشارخون بیمار 100/50، در معاینه ادم ندارد و آزمایشات:

Urea = 60mg/dl   uric acid = 7.5mg/dl

Cr= 1.4mg/dl  chol = 400mg/dl

Plasma Na= 110mg/dl  TG = 280mg/dl

Blood Sugar = 160mg/dl

در مورد درمان هیپوناترمی کدامیک از اقدامات زیر ارجح است؟

الف) تجویز سرم نمکی

ب) درمان خاصی لازم ندارد

ج) محدودیت آب

د) تجویز انسولین

31- بیماری با فشارخون بالا و نارسایی مزمن کلیه با کراتینین 2/2 میلی گرم درصد و روزانه 5/1 گرم پروتئینوری مراجعه کرده است. برای درمان وی، فشارخون هدف کدام است؟

الف) 130/80

ب) 125/75

ج) 140/90

د) 130/85

32- مردی با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است. در بررسی اسید و باز اطلاعات زیر بدست آمده است:

PH = 7.00 Pco2=25mmHg  Hco3 = 6meq/L

Na=140 meq/L  K = 5 meq/L  Cl=100 meq/L

چه اختلال اسید و بازی وجود دارد؟

الف) Nomal Anion gap metabolic acidosis + Respiratory acidosis

ب) High anion gap metabolic acidosis + Respiratory Alkalosis

ج) Simple high anion gap melabolic acidosis

د) High anion gap metabolic acidosis + Respiratory acidosis

 

33- بیماری 30 ساله با سرفه خشک از سه ماه قبل مراجعه کرده است. سابقه تب و کاهش وزن را نمی دهد در معاینه، نکته ای غیر طبیعی دیده نشد. رادیوگرافی سینه و سینوسها طبیعی است. بیمار به داروهای ضد سرفه جواب نداده است. در این مرحله کدام اقدام تشخیصی را توصیه می کنید؟

الف) برونکوسکوپی تشخیصی

ب) سی تی اسکن ریه

ج) تست تحریکی متاکولین

د) Barium swallow

34- تعریف برگشت پذیری راههای هوایی بیماری آسم بعد از استنشاق سالبوتامول کدام است؟

الف) افزایش 10 درصد در نسبت حجم بازدمی با فشار ثانیه اول به Vital capacity

ب) افزایش 10 درصدی در میزان حجم حیاتی (Vital capacity)

ج) افزایش 15 درصد در نسبت حجم بازدمی با فشار ثانیه اول به Vital capacity

د) افزایش 15 درصد در میزان حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول (FEV 1)

35- فردی 65 ساله با سابقه 30 سال سیگار کشیدن به دلیل تنگی نفس از 3 سال قبل مراجعه کرده است. تست عملکرد ریوی نمای انسدادی همراه با افزایش Total Lung capacity را نشان می دهد. جهت تشخیص قطعی کدام روش را انتخاب می کنید؟

الف) تست ورزش قلبی تنفسی

ب) CT Scan ریه

ج) تست دیفیوژن ریه به گاز منواکسید کربن

د) بیوپسی ریه از طریق برونکوسکوپ

36- پسر 14 ساله مبتلا به کم خونی سلول داسی شکل یا تب و سرفه، دفع خلط چرکی مراجعه نموده است. در گرافی ریه بیمار انفیلتراسیون در قاعده ریه راست مشاهده می شود. کدامیک از باکتری های زیر بعنوان علت احتمالی بیشتر مطرح می باشد؟

الف) پنوموکوک

ب) پزودوموناس آئریژونوزا

ج) لژیونلا

د) پنوموسیستیک کارینی

37- در بیماری که بعلت میاستنی گراویس از تنگی نفس شاکی است و در بررسی عملکرد ریه، ضعف شدید عضلات تنفسی را نشان می دهد. احتمال تغییر کدامیک از پارامترهای تست تنفسی زیر کمتر است؟

الف) کاهش ظرفیت حیاتی (VC)

ب) افزایش حجم باقیمانده (RV)

ج) افزایش نسبت حجم بازدمی با نیرو در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی با نیرو FEV1/FVC

د) کاهش ظرفیت کلی ریه (TLC)

38- بیمار 75 ساله با سابقه 4 روز تب، سرفه و دفع خلط به اورژانس آورده می شود. BP: , PR:120, Tem:39,RR:40 100/70 دارد و کمی خواب آلوده می باشد. معاینه ریه Tubular Sound در قاعده ریه چپ دارد. در گرافی ریه بیمار انفیلتراسیون در قاعده ریه چپ دارد. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار توصیه می کنید؟

الف) سفتریاکسون + آزیترومایسین

ب) وانکومایسین+ مترونیدازول

ج) پنی سیلین + کلیندامایسین

د) ایمی پنم + سیپروفلوکساسین

39- الگوی تنفسی با مشخصات افزایش حجم باقیمانده (RV)، افزایش نسبت حجم باقیمانده به ظرفیت کلی ریه (RV/TLC) و کاهش ظرفیت حیاتی (VC) در کدامیک از بیماریهای زیر بیشتر دیده می شود؟

الف) چاقی

ب) برونشیولیت

ج) پنوموکونیزوزیس

د) کیفواسکولیوز

 

40- در معاینه بالینی گردن خانم 32 ساله ای گره تیروئید به اندازه دو سانتی متر لمس می شود. در آزمایش انجام شده سطح سرمی TSH = 0.8 میلی واحد در لیتر (نرمال: 7/4- 5/0) گزارش شده است کدام اقدام در مورد بررسی بیمار ارجح است؟

الف) بیوپسی سوزنی

ب) جذب ید رادیواکتیو

ج) اندازه گیری تیروگلوبولین

د) اسکن تیروئید

41- کدامیک از جملات زیر در ارتباط با غربالگری دیابت تیپ ll صحیح می باشد؟

الف) افراد بالای 25 سال در صورت عدم وجود فاکتورهای خطر می بایست همه ساله آزمایش قندخون ناشتا بدهند

ب) افراد بدون فاکتور خطر احتیاج به غربالگری ندارند

ج) افراد بالای 55 سال باید تست تحمل گلوکز شوند

د) افراد بالای 45 سال در صورت عدم وجود فاکتور خطر باید هر 3 سال آزمایش قندخون ناشتا انجام دهند

42- در اندازه گیری مقادیر چربی خون آقایی 46 ساله مقادیر زیر بدست آمده است:

Total Cholestrol = 280 mg/dl

HDL = 36 mg/dl

TG = 560 mg/dl

است مقدار LDL این بیمار چقدر است؟

الف) 244 mg/dl

ب) 132 mg/dl

ج) 280 mg/dl

د) قابل محاسبه نمی باشد

43- در مورد اسید چرب امگا – 3 (روغن ماهی) کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) مصرف همزمان با استاتین کنتراندیکاسیون دارد

ب) در مقادیر 500 میلی گرم تا یک گرم در روز تری گلیسرید خون را به شدت کاهش می دهد

ج) در مقادیر 6-3 گرم معمولا موجب کاهش تری گلیسرید می شود

د) موجب کاهش LDL می شود

44- خانم 33 ساله ای با سابقه کم کاری تیروئید از 15 سال پیش و نارسائی زودرس تخمدانها از 4 سال پیش که تحت درمان بوده است بعلت تصادف با اتومبیل و کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری می باشد علیرغم درمان با مایعات کافی و داشتن برون ده ادراری فشارخون بیمار 30/70 میلی متر جیوه می باشد آزمایشات بیمار BS=60 mg/dl و K = 5.3 mg/l , Na=126 meq/l میباشد در این مرحله جهت بیمار کدام اقدام زیر صحیح است؟

الف) انجام تست Cosyntropin و تجویز هیدروکوتیزون خوراکی

ب) اندازه گیری مقادیر کورتیزول، ACTH، آلدوسترون بیمار و درمان با هیدروکوتیزون وریدی

ج) تجویز لووتیروکسین به مقدار 500 میکروگرم و ادامه مایع درمانی

د) اندازه گیری سطح کورتیزول ACTH و آلدوسترون بیمار و تجویز سدیم هیپرتونیک

45- خانمی 26 ساله که از مدت 4 سال قبل مبتلا به کم کاری تیروئید بوده است با حاملگی 6 هفته مراجعه نموده است بیمار جهت درمان خود روزی یک عدد لووتیروکسین مصرف می کند. آزمایش بیمار4 ماه پیش mu/L TSH= 1.3 (normal = 0.5-4.7)

بوده است جهت درمان هیپوتیروئیدی بیمار کدام اقدام صحیح است؟

الف) کاهش مقدار دارو به 50% مقدار فعلی

ب) افزایش مقدار داروی مصرفی

ج) جایگزینی لیوتیرونین با لووتیروکسین

د) قطع لووتیروکسین

46- خانم 45 ساله ای با درد و تورم ساق پای چپ که از 2 روز قبل شروع شده است به اورژانس مراجعه کرده، اختلاف قطر ساق پای چپ و راست حدود 5 سانتی متر و اختلاف قطر رانها حدود 3 سانتی متر است. ادم بیمار گوده گذار است. اقدام تشخیصی مناسب برای بیمار کدام است؟

الف) سونوگرافی داپلکس

ب) ونوگرافی پای چپ

ج) اسکن یدوفیبرینوژن

د) پلتیسموگرافی امپدانس

47- جوانی 30 ساله با توده حدود 4 سانتی متر در جدار قفسه سینه سمت راست مراجعه کرده است. بیمار از درد و تب شاکی است. ESR بیمار نیز بالا است. در سیتی اسکن انجام شده خوردگی دنده در محل ضایعه با نمای پوست پیاز دیده می شود. کدامیک از موارد ذیل توصیه می شود؟

الف) بیوپسی انسزیونال

ب) درمان ضد TB

ج) FNA

د) تجویز آنتی بیوتیک تزریقی

48- خانم 45 ساله ای با ماموگرافی که میکروکلسیفیکاسیون در پستان راست دیده می شود مراجعه کرده است. در معاینه خوشبختانه توده لمس نمی شود. اقدام مناسب برای بیمار کدام است؟

الف) انجام سونوگرافی از پستان راست و در صورت مشاهده ضایعه FNA

ب) تکرار ماموگرافی سه ماه بعد و سپس تصمیم گیری برای بیمار

ج) ارجاع بیمار جهت بیوپسی باز از میکروکلسیفیکاسیون فوق

د) Core needle biopsy از ضایعه فوق تحت گاید (هدایت) Imaging

49- در ارتباط با واکسیناسیون در موارد اسپلنکتومی کدامیک از موارد ذیل صحیح می باشد؟

الف) در اسپلنکتومی elective انجام واکسیناسیون 2 تا 3 روز قبل از عمل جراحی توصیه می گردد

ب) واکسیناسیون بر علیه پنوموکوک به تنهایی کفایت می نماید

ج) در اسپلنکتومی ترومایی انجام واکسیناسیون قبل از عمل جراحی الزامی می باشد

د) تجویز واکسن یادآور پنوموکوک هر 5 تا 6 سال توصیه می گردد

50- خانم 25 ساله با علائم تیروتوکسیکوز مراجعه کرده که در اقدامات تشخیصی، ندول داغ به اندازه 4 سانتی متر در لوب سمت راست مشخص گردیده است کدامیک از موارد ذیل ارجح می باشد؟

الف) درمان با ید رادیواکتیو

ب) لوبکتومی ایسمکتومی

ج) درمان با متی ماژول بمدت طولانی (حداقل 6 ماه)

د) توتال تیروئیدکتومی

51- خانم چاق 55 ساله جهت بررسی از نظر مسائل ایسکمی قلبی تحت آنژیوگرافی از شریان فمورال سمت راست قرار می گیرد. بیمار 2 هفته بعد بعلت توده ناحیه اینگوئینال همان طرف به ابعاد 4*5 سانتی متر مراجعه نموده است. کدامیک از روشهای تشخیصی ذیل ارجح می باشد؟

الف) MRI

ب) Angiography

ج) CT Scan

د) Duplex Seanning

52- در بیمار مبتلا به کانسر معده که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد کدامیک از معیارهای بیوشیمیایی ذیل برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای ارجح است؟

الف) فسفر

ب) ترانسفرین

ج) تعداد نوتروفیلها

د) هموگلوبین

53- جوان 23 ساله ای را بعلت حضور در ساختمانی که دچار آتش سوزی شده است به اورژانس می آورند. بیمار از سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف، خواب آلودگی و خلط سیاه شاکی است. کدامیک از اقدامات ذیل در این بیمار ارجح است؟

الف) آنالیز گازهای خون شریانی (ABGs)

ب) برونکوسکوپی فیبراپتیک

ج) پالس اکسی متری

د) سی تی اسکن قفسه سینه

54- جوانی که چند کیسه مواد مخدر کوچک بلعیده است، با درد شکمی مراجعه میکند. آندوسکوپی نشان دهنده پنج بسته کوچک پلاستیکی درون معده است. برای درمان ایشان چه پیشنهادی می کنید؟

الف) احتیاج به جراحی دارد

ب) با آندوسکوپی کیسه ها به آرامی از پیلور عبور داده شود

ج) با آندوسکوپی کیسه ها تک تک بیرون آورده شود

د) 48 ساعت تحت نظر باشد تا کیسه ها خود به خود دفع شوند

 

55- جوان 20 ساله ای که در اورژانس جراحی پس از تصادف با اتومبیل بستری شده است و به احتمال زیاد آسیب به ستون فقرات گردنی دارد، دچار آپنه (Apnea) می شود. کدام روش را برای برقراری راه تنفسی وی ارجح می دانید؟

الف) Oro – Tracheal intubation

ب) Naso – Tracheal intubation

ج) Cirico – Thyroidotomy

د) Tracheostomy

56- در کدامیک از بیماریهای تیروئید، جواب FNA کافی نیست و جهت تایید تشخیص احتیاج به Open Thyroid Biopsy می باشد؟

الف) Colloid adenoma

ب) Thyroid cyst

ج) Reidels Thyroiditis

د) Papillary carciroma

57- مرد جوانی مدتهای طولانی به علت سوزش پشت جناغ ناشی از ریفلاکس تحت درمان بوده است. در گزارش اندوسکوپی همچنان ازوفاژیت شدید دارد. بیوپسی انجام شده فاقد دیسپلازی بوده است. کدام روش درمانی را برای وی بیشتر توصیه می کنید؟

الف) جهت بیمار ازوفاژکتومی توصیه می شود

ب) نیاز به انجام بیوپسی های متعدد دیگر دارد

ج) در این افراد همچنان درمان داروئی طولانی مدت توصیه می شود

د) عمل جراحی فوندپلیکاسیون Nissen توصیه می شود

58- آقای 58 ساله دیابتی بدنبال عمل هموروئیدکتومی دچار بدی حال عمومی و علائم Sepsis و درد شدید ناحیه پرینه شده است. در معاینه پوست ناحیه متمایل به قهوه ای و قدری متورم بوده و از آن ترشح بدبو خارج می شود. در لمس کرپیاسیون دارد. کدامیک از اقدامات درمانی ذیل بیشترین کمک را به این بیمار می کند؟

الف) اکسیزن هیپرباریک

ب) تجویز وانکومایسین و شستشوی زخم

ج) دبریدمان وسیع

د) کشت و آنتی بیوگرام از ترشحات و درمان آنتی بیوتیکی بر مبنای آن

59- 6 ساعت پس از عمل آقای 63 ساله که بدنبال پریتونیت ناشی از آپاندیسیت تحت عمل جراحی قرار گرفته است، متوجه الیگوری بیمار می شوید. بیمار حین عمل 3 لیتر سرم کریستالوئید دریافت نموده و برون ده ادراری مناسبی حین عمل داشته است. کدامیک از اقدامات ذیل اولویت دارد؟

الف) شستشوی کاتترفولی با تکنیک استریل

ب) انتقال مجدد بیمار به اتاقل عمل

ج) انفوزیون 2 لیتر سرم کریستالوئید بصورت Free

د) تزریق 20 میلی گرم آمپول لازیکس و یکبار تکرار آن در صورت عدم پاسخ

60- خانم 40 ساله ای با درد RUQ، تهوع و استفراغ از 6 ساعت قبل بدون سابقه قبلی مراجعه کرده است. در معاینه تب 38/2 و حساسیت موضعی در RUQ دارد. سونوگرافی سنگ کیسه صفرا و افزایش ضخامت جدار گزارش کرده است. علاوه بر درمان حمایتی کدام اقدام توصیه می شود؟

الف) ترخیص پس از رفع علائم و توصیه به کوله سیستکتومی در صورت عود علائم

ب) انجام کوله سیستکتومی در همان بستری در 2-3 روز آینده

ج) ترخیص پس از رفع علائم و توصیه به کوله سیستکتومی 6 تا 10 هفته بعد

د) کوله سیستوستومی از راه پوست

61- بیماری 65 ساله سابقه ایکتر متناوب دارد و مشکوک به تومور پری آمپولری هستیم. برای بررسی عروق ناحیه کدامیک از اقدامات زیر اطلاعات بیشتری بدست می آورد؟

الف) MRCP

ب) C.T.Scan اسپیرال دینامیک

ج) P.E.T Scan

د) سونوگرافی شکم و پانکراس

62- بیمار مرد 55 ساله سیگاری با سابقه (30 Pack year)، در گرافی انجام شده ندولی در محیط لوب فوقانی ریه راست به اندازه cm2 دارد گرافی دو سال قبل او سالم بوده است. بروکوسکوپی بیمار از نظر سیتولوژی منفی است. از لحاظ تشخیصی همه موارد زیر صحیح است بجز:

الف) شش ماه دیگر گرافی سینه می گیریم

ب) بیوپسی باز ریه

ج) بیوپسی ترانس توراسیک

د) بیوپسی از طریق Videoassisted Thoracospic Surgery (VATS)

 

63- بیماری که قبلا بر علیه هاری واکسینه شده است و تیتر آنتی بادی ضد هاری قابل قبولی دارد، توسط سگ مشکوک به هاری گاز گرفته شده است. بجز مسایل مربوط به زخم اقدام مناسب دیگر کدام است؟

الف) تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری انسانی

ب) به هیچ اقدامی دیگر نیازی ندارد

ج) واکسن هاری + تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری انسانی

د) فقط واکسن هاری باید تزریق کند

64- بیمار 65 ساله ای با شکایت لنگش متناوب مراجعه کرده است. علائم بیمار ناشی از بیمار عروقی محیطی به دلیل آترواسکلروز می باشد. تمام درمانهای داروئی زیر در این بیمار توصیه می شود بجز:

الف) سیلوستازول (Cilostazol)

ب) وارفارین

ج) مهار کننده پلاکتی (کلوپیدوگرل Clopidogrel یا آسپیرین)

د) تجویز استاتین ها تا رسیدن کلسترول – LDL به mg/dL100

65- انجام پروتکل داروئی استروئید (Spinal – Dose steroid) در بیماران نخاعی در کدامیک از گروه بیماران زیر اندیکاسیون دارد؟

الف) در بیمارانی که سابقه مصرف طولانی استروئید داشته و به صدمه نخاعی دچار شده اند

ب) بیمارانی که مورد اصابت گلوله به نخاع واقع شده اند

ج) در صورتی که ضایعات نخاعی دم اسبی Equina – Cauda اتفاق بیافتد

د) بیمار ضایعات نخاعی حاد که در 8 ساعت اول پس از ضربه مراجعه می کند

66- جوانی به دنبال نزاع دچار اصابت چاقو به گردن در قدام عضله SCM (استرنوکلیدوماستوئید) در محاذات غضروف تیروئید می شود. بیمار از دیس فونی شاکی است. در معاینه هماتوم 5 سانتی متر دارد که متسع نمی شود. علائم حیاتی بیمار پایدار است. اقدام شما چیست؟

الف) اقدام تشخیصی دیگری لازم نیست و با بی هوشی عمومی بیمار باید اکسپلور گردن شود

ب) در شرایط استریل با انگشت محل زخم را اکسپلور می کنیم

ج) آنژوگرافی عروق گردن و سپس عمل جراحی

د) سی تی اسکن گردن با کنتراست خوراکی و تزریقی و سپس عمل جراحی

67- در مورد خون ریزی های اینتراکرانپال پس از ضربه کدام جمله صحیح است؟

الف) افراد مسن و الکلیک در ریسک بالاتری از هماتوم حاد ساب دورال پس از ضربه به سر هستند

ب) منشاء خونریزی های اپی دورال شریانی بوده و نسبت به سایرین اغلب پیش آگهی بدتری دارند

ج) منشا خونریزی های ساب دورال وریدی بوده و نسبت به سایرین اغلب پیش آگهی بهتری دارند

د) شایع ترین منشاء خونریزی های اپیدورال از وریدهای bridging می باشد

68- بیماری که سابقه اسهال آمیبی داشته، اکنون با تب خفیف و درد مبهم RUQ مراجعه کرده و در سونوگرافی یک آبسه 4 سانتی متری دارد. کدامیک از عبارات زیر درباره درمان این بیمار صحیح است؟

الف) مبندازول بمدت 2 هفته با دوز کافی تجویز می کنیم

ب) مترونیدازول خوراکی برای تکمیل درمان این بیمار لازم است

ج) به صورت الکتیو لاپاراتومی می کنیم

د) باید در اسرع وقت این آبسه به صورت پرکوتانه درناژ شود

69- در جوان 32 ساله ای بعلت اصابت چاقو به فضای بین دنده ای 6 و 7 چپ در خط میدکلاویکولر که اکسپلور موضعی جهت بررسی پارگی دیافراگم منفی بوده است، با علائم حیاتی پایدار، با شکم به پارگی دیافراگم DPL می شود. جواب 2000 RBC/mm3+ می باشد. کدامیک از اقدامات ذیل ارجح است؟

الف) انجام DPL، 6 ساعت بعد

ب) توراکوسکوپی

ج) لاپاراتومی

د) بیمار را تحت نظر می گیریم

70- پسر بچه 5 ساله ای که مورد شناخته شده سندرم نفروتیک و تحت درمان باکورتون می باشد، به دلیل بروز بثورات جلدی به درمانگاه ارجاع شده است. در معاینه تب دار بوده و ضایعات پاپولر قرمز رنگ که بعضی از آنها وزیکولر و پوستولر شده اند، روی تنه و پشت مشهود می باشد. واکسیناسیون وی طبق برنامه روتین کشوری انجام شده است. مناسب ترین اقدام در مورد این کودک کدام است؟

الف) استفاده از تب بر و آنتی هیستامین خوراکی

ب) استفاده از آسیکلوویر وریدی

ج) استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی

د) قطع کورتیکو استروئید

71- نوزادی را به علت سیانوز به درمانگاه آورده اند. ABG وی در هوای اطاق و بدون دریافت اکسیژن به شرح زیر است:

PH = 7.20

P02 = 94mmHg

O2sat = 45%

محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) بیماری مادرزادی ریوی

ب) بیماری سیانوتیک قلبی

ج) متهموگلوبینمی

د) هیپوگلیسمی

72- پدر و مادری جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نموده اند. مادر حامله Gravida = 2 می باشد. فرزند اول آنها سه ساله بوده و به علت آنمی تحت مراقبت است و الکتروفورز هموگلوبین فرزند اول به شرح زیر است:

HbS = 85% , HbA2 = 3% , HbF = 12%

وی در چهارماهگی عفونت تنفسی داشته و از یک سالگی به بعد به طور مکرر دچار التهاب انگشتان دست ها و پاها شده است. برای تشخیص قبل از تولد بیماری در بارداری کنونی، مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) Amniocentesis: Karyotyping

ب) Chorionic Villous Sampling: DNA Analysis

ج) Amniocentesis: Enzyme Assay

د) Cordocentesis: Hb electrophoresis

73- شیرخوار دختر 11 ماهه ای را به دلیل بزرگی یک طرفه پستان به درمانگاه آورده اند. در معاینه پستان چپ تا مرحله 2 تانر رشد کرده، موهای زیر بغل و ناحیه پوبیس وجود ندارد. سن استخوانی معادل سن تقویمی و سونوگرافی رحم، تخمدان ها و غدد آدرنال طبیعی است و رشد شیرخوار موازی صدک 25 نمودار پایش رشد می باشد. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) اطمینان بخشی به والدین و ارزیابی مجدد

ب) اندازه گیری استرادیول، FSH, LH

ج) درمان با آنالوگ طولانی اثر GnRH

د) انجام MRI مغز

74- کودک 2 ساله ای با نارسایی حاد کلیه مراجعه کرده است. کراتینین پلاسما mg/dL4، کراتینین ادرار mg/dL40 و سدیم ادرار 30 میلی اکی والان در لیتر است. اندکس نارسایی کلیه وی چقدر است؟

الف) سه

ب) دو

ج) یک

د) چهار

75- نتایج بررسی گازهای خونی یک بیمار به شرح زیر است:

PH=7.53, HCo3=36 mmol/L, Pco2=50mmHg

نتایج فوق با کدامیک از تشخیص های زیر بیشتر منطبق است؟

الف) Hypertrpohic Pyloric Stenosis

ب) Asthmatic Attack

ج) Bronchopulmonary Dysplasia

د) Salicylate Poisoning

76- پسر بچه 8 ساله ای که مبتلا به لوسمی حاد لنفوستیک می باشد، در بخش بستری و تحت شیمی درمانی است. در بررسی علت تب، بجز علائم عفونت در محل کاتترورید مرکزی، مشکل دیگری یافت نشد. کدامیک از ارگانیسم های زیر در بروز عفونت فوق کمتر مطرح می باشد؟

الف) کاندیدا آلبیکانس

ب) استاف اورئوس

ج) پنوموکوک

د) استاف اپیدرمیدیس

77- کودکی 7 ساله با شکایت خرخر کردن، صاف کردن سینه و حرکاتی به صورت پرش در شانه و صورت مراجعه نموده و مادر ذکر می کند که اخیراً در کارهایش وسواس نیز پیدا کرده است. محتمل ترین تشخیص کدام می باشد؟

الف) سندرم تورت (Tourette syndrome)

ب) کره سیدنهام (Sydenham chorea)

ج) اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه و تمرکز (ADHD)

د) بیماری ویلسون (Wilson disease)

78- نوزاد 6 روزه ای که حاصل زایمان سزارین و فرزند اول خانواده است، با حال عمومی خوب به علت زردی مراجعه کرده است. نوزاد از شیر مادر تغذیه نموده و 3 بار در شبانه روز کهنه خود را خیس می کند. رنگ مدفوع سبز و سایر معاینات طبیعی است. در آزمایشات: بیلی روبین توتال mg/dL17 و بیلی روبین مستقیم mg/dL5/0 می باشد. گروه خون مادر و نوزاد +0 و هموگلوبین gr/dL16 و رتیکولوسیت 1% می باشد. نوزاد تحت فتوتراپی قرار می گیرد. علاوه بر فتوتراپی، کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می کنید؟

الف) قطع شیر مادر و دادن شیر خشک به مدت 72 ساعت

ب) قطع شیر مادر و استفاده از شیر مادر دیگر به مدت 48 ساعت

ج) حرارت دادن شیر مادر

د) اصلاح روش شیردهی

79- مهمترین علت بروز هیپوگلیسمی در نوزاد حاصل از مادر دیابتیک کدام است؟

الف) وزن بالای نوزاد و حجم کم شیرمادر

ب) هیپرانسولینمی ناشی از تحریک سلول های بتای پانکراس در دوره جنینی

ج) کمبود مقدار قند در شیر این مادران

د) درمان مادر با انسولین و عبور آن از جفت به جنین

80- کودک 5 ساله ای را به علت سردرد نزد شما آورند. وی تا یک هفته قبل مشکلی نداشته است. به علت عفونت ادراری از چهار روز پیش شربت نالیدیکسیک اسید دریافت می کند. در معاینه همی پارزی و ادم پاپی دارد. تمام تشخیص های زیر مطرح است بجز:

الف) آبسه مغزی

ب) تومور کاذب مغزی

ج) تومور مغزی

د) هماتوم ساب دورال

81- شیرخوار 6 ماهه ای را با علائم نارسایی قلبی نزد شما آورده اند. در معاینه wide Pulse Pressure و قلب هیپردینامیک دارد. صدای اول و دوم قلب بلند، کلیک ایجکشن آئورتی، سوفل سیستولی ایجکشن 3/6 در کناره ی فوقانی چپ جناغ و سوفل آغاز دیاستولی با فرکانس بالا شنیده می شود. در CXR، قوس آئورت راست، بزرگی قلب و افزایش جریان خون ریوی دارد. در ECG، هیپرتروفی هر دو بطن مشاهده می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) Pulmonary atresia

ب) Tricuspid atresia

ج) Tetralogy of Fallot

د) Truncus arteriosus

82- کودک 4 ساله ای به علت ملنا و رنگ پریدگی مراجعه نموده است. در معاینه، طحال یک سانتی متر زیر لبه ی دنده لمس می شود و اندازه ی کبد در حد نرمال است. او در سابقه به جز بستری به علت امفالیت در نوزادی بیماری خاصی نداشته است. محتمل ترین علت ملنا در این بیمار کدام است؟

الف) ترومبوفلبیت وریدپورت

ب) دیورتیکول مکل

ج) سیروز

د) اختلال انعقادی

83- شیرخوار 5 ماهه ای به دلیل اختلال در شیر خوردن و عدم دفع مدفوع از 3 روز پیش به درمانگاه آورده شده و والدین اظهار می کنند که قبلا هیچ مشکلی نداشته است. در معاینه شیرخوار کاملا هوشیار بوده، گریه ضعیف دارد و قادر به گردن گرفتن نیست. پتوز دو طرفه پلک نیز دارد. کدام اقدام درمانی در درمان این شیرخوار موثرتر است؟

الف) Administration of antitoxin

ب) Administration of antibiotic

ج) Cleansing enema

د) Gastric washing

84- در برنامه ایمن سازی ایران، برای واکسیناسیون نوزاد نارس با وزن تولد 1200 گرم، چه پیشنهاد شده است؟

الف) برنامه ایمن سازی مشابه نوزادان رسیده اجرا شود.

ب) کلیه اقدامات ایمن سازی تا یک ماهگی به تاخیر بیفتد

ج) واکسن هپاتیت ب در 4 نوبت اجرا شود

د) واکسن ب ث ژ به مقدار نصف دوز نوزادان رسیده داده شود

- کودک چهار ساله ای را با سابقه رشد و تکامل طبیعی، متعاقب اولین حمله تشنج ژنرالیزه تونیک و کلونیک به اورژانس آورده اند. در سابقه نیم ساعت قبل از بروز تشنج به حمام رفته و به دلیل سرگیجه و اختلال در راه رفتن از حمام خارج شده و سپس دچار این حمله تشنجی شده است. سابقه صرع در بیمار و خانواده منفی است. در معاینه چشم ها میدریاز و نیستاگموس دارد. در پوست چند ضایعه تاولی مشاهده می شود. در ABG بیمار اسیدوز متابولیک دارد. الکترولیت ها و قند خون طبیعی است. مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟

الف) Hyperbaric o2

ب) NaHCo3

ج) Physostigmine

د) Amyl nitrite + sodium nitrite

86- شیرخوار 7 ماه ای به دلیل اختلال تکامل و تحریک پذیری به درمانگاه آورده شده است. روند تکاملی وی تا 6 ماهگی طبیعی بوده و پس از آن پسرفت هوشی داشته است. در معاینه پرشنوایی مرضی (Hyperacusis) و لکه قرمز گیلاسی Cherry red spot در شبکیه دارد. در معاینه شکم، کبد و طحال قابل لمس نیست. محتمل ترین تشخیص کدامیک از موارد زیر است؟

الف) Hurler syndrome

ب) Gaucher disease

ج) Tay – Sachs disease

د) Niemann – Pick disease

87- شیرخواری با تشخیص بیماری فیبروکیستیک ریه به طور ناگهانی دچار دیس پنه می شود. در عکس رخ ریه، پنوموتوراکس 10% حجم ریه را اشغال کرده است. مناسب ترین اقدام بعدی کدام است؟

الف) اکسیژن با غلظت بالا تجویز می کنیم

ب) Chest tube می گذاریم

ج) آسپیراسیون با سوزن انجام می دهیم

د) بر اساس گرافی نیم رخ ریه تصمیم می گیریم

88- با دریافت خوراکی کدامیک از موارد زیر به میزان زیاد، در کودکان نیاز به ویتامین E افزایش می یابد؟

الف) بیوتین

ب) روی

ج) فولیک اسید

د) آهن

89- پسر 2 ساله ای به علت تب 40 درجه که از هفته پیش شروع شده، مراجعه کرده و در طی این مدت به علت تب برای 5 روز کوتریموکسازول دریافت نموده است. در معاینه هر دو چشم قرمز بوده، اریتم حلق، راش پوستی ماکولوپاپولر در تنه و اندام ها و ورم دست و پا مشاهده می شود. در بیمار فوق کدامیک از یافته های زیر غیر محتمل است؟

الف) پوسته ریزی اطراف ناخن ها

ب) آرتریت

ج) ترومبوسیتوز

د) پیوری

90- پسر 15 ساله ای دارای قد بلند و انگشتان دراز و باریک می باشد. در معاینه فیزیکی، مفاصل بیش از حد طبیعی قابلیت باز شدن (hyperextensibillity) دارند. هوش وی خوب است. به دلیل اختلال بینایی تحت درمان است. در MRI مغز اکتوپی دورا دارد. کدام اقدام به تایید تشخیص وی کمک بیشتری می کند؟

الف) کاریوتیپ

ب) اکوکاردیوگرافی

ج) کروماتوگرافی اسیدهای آمینه خون

د) اندازه گیری هورمون های تیروئید و انسولین

91- دختر 16 ساله ای به دلیل آمنوره مراجعه نموده است. صفات ثانویه جنسی، سطح پرولاکتین سرم و تست های تیروئید وی نرمال است. در معاینه فیزیکی هیرسوتیسم، ویریلیسم و imperforated hymen ندارد. مناسب ترین اقدام تشخیصی بعدی کدام است؟

الف) اندازه گیری 17-OH Progesterone

ب) انجام کاریوتیپ

ج) اندازه گیری FSH , LH

د) تعیین اثر استروژن

92- کودک چاق 8 ساله ای با خرخر شبانه مراجعه نموده است. در معاینه لوزه های حلقی بسیار بزرگ است و در گرافی لترال گردن، آدنوئید بزرگ می باشد. احتمال همراهی کدامیک از موارد زیر کمتر است:

الف) Encopresis

ب) Enuresis

ج) Hyperactivity

د) School dvsfunction

93- بیماری به علت حمله آسم در اورژانس تحت درمان بوده است. بعد از مصرف بتا 2- آگونیست استنشاقی کوتاه اثر، در چه صورتی مرخص کردن وی از بیمارستان مناسب است؟

الف) نوسانات (PEF) Peak Expiratory Flow بیش از 20 درصد باشد

ب) در ABG بیمار، Po2 < 60mmHg , Pco2> 40mmHg باشد

ج) هر 2 ساعت نیاز به مصرف بتا 2- آگونیست استنشاقی داشته باشد

د) (PEFR) Peak Expiratory Flow Rate بالاتر از 80-70% مقدار قابل پیش بینی باشد

94- پسربچه 6 ساله ای از 4 روز قبل دچار تب، سردرد، استفراغ و کاهش هوشیاری شده و از روز گذشته دچار تشنج های یک طرفه اندام های فوقانی و تحتانی سمت چپ شده است. در معاینه سفتی گردن ندارد. سی تی اسکن مغز، شواهد درگیری لوب تمپورال راست را نشان می دهد. درخواست کدامیک از اقدامات تشخیصی زیر روی نمونه CSF بیمار، ضرورت بیشتری دارد؟

الف) تیتر Ab مایکوپلاسما

ب) کشت از نظر آنتروویروس

ج) PCR ویروس هرپس سیمپلکس

د) سیتولوژی CSF

95- دختر 3 ساله ای با شکایت اشکال در راه رفتن بصورت گردش انگشتان پا به داخل (In – Toeling) مراجعه کرده است. شایعترین علت این پدیده کدام است؟

الف) Metatarsus Adductus

ب) Internal tibial Torsion

ج) Internal Femoral Torsion

د) Talipes equinovarus

96- خانمی در ساعت 7 صبح به دلیل شروع دردهای زایمانی منظم از سه ساعت قبل مراجعه نموده است. در ساعت 10 صبح دیلاتاسیون cm4 و افاسمان 50% و در ساعت 1 بعدازظهر دیلاتاسیون و افاسمان کامل است. ساعت 2 بعد از ظهر نوزاد متولد شده و بیشت دقیقه بعد جفت خارج می گردد. طول مرحله اول و دوم زایمان او چقدر است؟

الف) 6 ساعت، یکساعت و بیست دقیقه

ب) 6 ساعت، یک ساعت

ج) 3 ساعت، یک ساعت

د) 9 ساعت، یک ساعت

97- غربالگری از نظر سندرم داون از چه زمانی از بارداری و با انجام اولیه کدام تست صورت می گیرد؟

الف) 14-10 هفته، آمنیوسنتز

ب) 14-10 هفته، Triple test

ج) 20-15 هفته، Triple Test

د) 20-15 هفته، آمنیوسنتز

98- تجویز گلوکورکورتیکوستروئیدها به بیمار پره اکلامپتیک می تواند سبب بهبود همه موارد زیر گردد بجز:

الف) تعداد پلاکتهای مادری

ب) تغییرات آنزیمهای کبدی مادر

ج) ادم محیطی مادر

د) بلوغ ریه جنین

99- خانمی 65 ساله با گزارش پاپ اسمیر LSIL در زمینه آتروفیک به شما مراجعه می کند، کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می کنید؟

الف) تکرار پاپ اسمیر 6 ماه بعد

ب) تجویز کرم استروژن موضعی و تکرار پاپ اسمیر

ج) HPV DNA typing

د) کولپوسکپی و بیوپسی

100- در ارزیابی و تعیین پیش آگهی زوج نابارور کدام مورد صحیح است؟

الف) باروری خانم بیش از 35 سال با FSH نرمال معادل خانمهای جوانتر است

ب) ازتست پس از نزدیکی (PCT) بجای اسپرموگرام میتوان استفاده نمود

ج) انجام بیوپسی آندومتر جهت بررسی کفایت جسم زرد توصیه می شود

د) پروژسترون سرم بیش از 3ng/ml نشاندهنده وقوع تخمک گذاری است

 

101- در مورد حاملگی همراه آبله مرغان تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

الف) انومالی جنینی در نیمه اول حاملگی شایعتر از نیمه دوم است

ب) درمان تزریقی با آسیکلوویر ممنوع است

ج) احتمال پنومونی کشنده افزایش می یابد

د) در صورت ابتلا در روزهای آخر بارداری عوارض نوزادی شدیدتر است

102- احتمال ابتلا به تمامی موارد زیر در مصرف کنندگان قرصهای ضد بارداری کاهش می یابد بجز:

الف) PID

ب) استئوپروز

ج) کانسر تخمدان

د) HIV

103- خانم حامله شکم اول در هفته 40 حاملگی با انقباضات رحمی مناسب حدود 20 دقیقه است که دیلاتاسیون Full (کامل) دارد. Station (+1) و ضربان قلب جنین منظم است، مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) تحریک با اکسی توسین

ب) سزارین

ج) مداخله ای لازم نیست

د) استفاده از فورسیس

104- در توارث میتوکندریال کدام عبارت صحیح است؟

الف) زن ناقل، بیماری را به 50% فرزندانش انتقال می دهد

ب) بطور کامل از طریق سیتوپلاسم تخمک به ارث می رسد

ج) انتقال به طور کامل از پدر به فرزند پسر امکان پذیر است

د) مرد ناقل بیماری را به 25% فرزندان انتقال می دهد

105- کدامیک از تغییرات هورمونی زیر در خانم یائسه مشاهده می شود؟

الف) افزایش Inhibin

ب) افزایش آندروسن دیون

ج) افزایش استرادیول

د) کاهش DHEAS

106- بیمار 45 ساله ای در پاپ اسمیر گزارش AGUS دارد. اولین اقدام در رابطه با بررسی آندومتر چیست؟

الف) D&C

ب) هیستروسکوپی و بیوپسی

ج) بیوپسی آندومتر

د) تکرار پاپ اسمیر

107- زن 25 ساله حامله (G3) با خونریزی و دفع وزیکول انگورکی و سرویکس باز مراجعه کرده است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) سونوگرافی

ب) هیسترکتومی

ج) ساکشن کورتاژ

د) اینداکشن با اکسی توسین

108- خانمی با یک پاپ اسمیر موید ASC-H مراجعه نموده است. مناسب ترین اقدام عبارت است از:

الف) تکرار پاپ اسمیر

ب) تست HPV DNA

ج) کولپوسکوپی

د) کونیزاسیون

109- دختر خانمی 17 ساله به دنبال توده آدنکسال تحت لاپاراتومی و اوفورکتومی یک طرفه و Staging قرار گرفته که نتیجه پاتولوژی آن تومور تخمدان از نوع اندودرمال سینوس Stage (1a) بوده است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) کموتراپی

ب) رادیوتراپی

ج) هیسترکتومی و اوفورکتومی طرف مقابل

د) تحت نظر می گیریم

110- بیشترین همراهی بین تخمدان پلی کیستیک با کدامیک از سرطانهای زیر دیده می شود؟

الف) سرطان تخمدان

ب) سرطان اندومتر

ج) سرطان سرویکس

د) سرطان پستان

111- انجام تست (Clomiphene – Challenge) در کدام دسته از بیماران ناباروری کاندید ART (روشهای کمک باروری) بایستی انجام شود؟

الف) بیماران بالای 30 سال

ب) بیماران با سابقه PCO

ج) بیماران با FSH روز 3 Borderline

د) آندومتریوز مراحل یک و دو

112- تمامی موارد زیر موجب بلوغ زودرس می شود بجز:

الف) پرکاری تیروئید

ب) سندرم مک کوئین البرایت

ج) نئوپلاسهای تخمدان

د) تومورهای مغز

113- تمامی موارد زیر موجب محافظت (Protection) در برابر کانسر اپتیلیال تخمدان می شود بجز:

الف) قرصهای جلوگیری

ب) هیسترکتومی

ج) منارک زودرس

د) بستن دو طرفه لوله های رحم

114- بیماری دچار ضایعه ایسکمیک میدبرین با درگیری هسته عصب سوم راست شده است. کدامیک از حرکات زیر میتواند در چشم چپ دچار اشکال شود؟

الف) نگاه به بالا و داخل

ب) نگاه به بالا و خارج

ج) نگاه به پائین و خارج

د) نگاه به پائین و داخل

115- خانم 30 ساله بعلت پارستزی سمت راست بدن بمدت دو هفته مراجعه نموده است. سابقه افت دید چشم راست بمدت دو هفته در سن 28 سالگی داشته است. MRI مغز ضایعات هیپرسیگنال در ماده سفید نشان می دهد. در مورد این بیمار کدام عبارت صحیح است؟

الف) جایگاه انترفرون بتا در درمان این بیمار خاص مورد شک است

ب) 30% بیماران با این بیماری در عرض 25 سال حالت پیشرونده  ثانویه پیدا میکنند

ج) این بیمار خاص در مجموع پیش آگهی بهتری نسبت به سایر مبتلایان به این بیماری دارد

د) برای کاهش علایم حمله اخیر بیماری از آمانتادین استفاده می کنیم

116- خانم 62 ساله از 3 سال قبل بصورت پیشرونده دچار ضعف غیر قرینه اندامها با درگیری بارزتر عضله کوادری سپس و فلکسورهای عمقی انگشتان شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) پلی میوزیت

ب) میوزیت انکلوزیون بادی

ج) میوزیت همراه بدخیمی

د) درماتومیوزیت

117- بیماری را در شرایط کما معاینه می کنید. در معاینه رفلکس های اکولوسفالیک (dolls eye) و اکولووستیبولار (کالریک) منفی است. ولی واکنش مردمک ها به نور وجود دارد. اولین تشخیص شما کدامیک از موارد زیر است؟

الف) خونریزی پونس

ب) کمای متابولیک

ج) انفارکت میدبرین

د) هرنی ترانس تنتوریال

118- برای افتراق تشنج کاذب (پسیکوژنیک) اندازه گیری کدامیک از موارد زیر در خون بعد از حمله تا حداکثر 30 دقیقه می تواند کمک کننده باشد؟

الف) پرولاکتین

ب) لاکتات

ج) استیل کولین

د) 5 هیدروکسی تریپتامین

119- در بیمار میانسالی که با همی پارزی راست و دیس فازی همراه با درد ناحیه گردن و پتوزومیوز در سمت چپ مراجعه کرده است به نظر شما چه عامل عروقی علت بروز این علائم می تواند باشد؟

الف) فیبروماسکولردیس پلازی

ب) ژنانت سل آرتریت

ج) دیسکسیون کاروتید

د) آرتریت تاکایوسو

120- کدامیک از موارد زیر بیشتر به نفع تشخیص علل محیطی وستیبولار برای سرگیجه است؟

الف) ناتوانی در راه رفتن به دلیل اختلال شدید تعادل

ب) نیستاگموس دو طرفه افقی

ج) دوبینی در نگاه افقی

د) سرگیجه شدید و متناوب

121- آقای 23 ساله ای به علت تب و سردرد در اورژانس بستری است. نکات مثبت در معاینه، ادم پاپی دو طرفه، تب، ردورگردن و اختلال هوشیاری مختصر است. در صورت شک به مننژیت باکتریال کدامیک از اقدامات زیر انجام می دهید؟

الف) تجویز آنتی بیوتیک، انجام CT SCAN مغز، سپس L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF ادامه درمان

ب) انجام L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF شروع آنتی بیوتیک

ج) CT SCAN مغز، سپس L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF، شروع آنتی بیوتیک

د) انجام MRI، مغز،، سپس، L.P و در صورت غیر طبیعی بودن CSF، تجویز آنتی بیوتیک

122- در بیماری که تحت درمان سل قرار دارد و دچار ترومبوسیتوپنی اتوایمون به علت ریفامپین گردیده است، مناسب ترین مدت درمان با سه دارو (اتامبوتول، ایزونیازید و پیرازینامید) چند ماه است؟

الف) 6

ب) 12

ج) 24

د) 9

123- پسر 18 ساله ای با تب، ضعف، خستگی و گلودرد مراجعه می کند و اظهار می دارد بیماری از سه روز قبل شروع شده و قادر به خوردن غذا نمی باشد. در سابقه تماس جنسی Unsafe را ذکر می کند. در معاینه ضایعات اولسراتیو و اگزودا در خلف حلق و جایگاه لوزه ها و فضای بوکال، آدنوپاتی گردن و اریتمامولتی فورم در پوست دیده می شود معاینه چشم نرمال است. محتمل ترین تشخیص کلینیکی کدام است؟

الف) Mycoplasma Pneumoniae Infection

ب) Stevens – Johnson Syndrome

ج) Primary Syphilis

د) Primary HSV Infection

124- تکنسین دامپزشکی در ضمن تلقیح واکسن بروسلا سوزن واکسن به طور عمیق وارد جلد او می شود. بهترین اقدام جهت پیشگیری کدام است؟

الف) تجویز ریفامپین و داکسی سایکلین به مدت 6 هفته

ب) تجویز ایمونوگلوبولین

ج) مراقبت از محل ورود سوزن

د) تجویز ریفامپین و داکسی سایکلین به مدت سه هفته

125- مرد 22 ساله به علت هماچوری کاندید سیستوسکوپی است. برای بیمار حدود 5/1 سال پیش پیس میکر دائمی گذاشته شده است. مناسب ترین اقدام برای پیشگیری از اندوکاردیت کدام است؟

الف) اریترومایسین

ب) نیازی به پروفیلاکسی ندارد

ج) امپی سیلین همراه جنتامایسین

د) سفازولین

126- در یک فرد با رفتارهای پر خطر جنسی تست ELISA برای HIV در دو نوبت منفی بوده است. مناسب ترین زمان تکرار تست کدام است؟

الف) 12 و 6 هفته

ب) نیازی به تکرار نیست

ج) 3 و 1 هفته

د) 6 و 3 ماه

127- تعدادی از افرادی که به یک پیک نیک رفته بودند و ساندویچ گوشت و سبزیجات خورده بودند 10-8 ساعت بعد با کرامپ شکمی و اسهال آبکی به اورژانس مراجعه می کنند. استفراغ در تعداد کمی از افراد وجود داشت. محتمل ترین میکروارگانیسم ایجاد کننده بیماری کدام است؟

الف) ویبریوکلرا

ب) باسیلوس سرئوس

ج) E.coli انترو توکسیژنیک

د) کمپیلوباکتر ژژونی

128- خانم جوانی با تب، سردرد، اختلال رفتاری و اختلال هوشیاری با تشخیص اولیه آنسفالیت هرپسی تحت درمان قرار می گیرد. کدام اقدام تشخیصی زیر کمترین ارزش را دارد؟

الف) کشت مایع نخاع برای هرپس

ب) MRI مغز

ج) PCR هرپس در CSF

د) الکتروآنسفالوگرافی

129- بیماری 65 ساله به علت نارسایی ریه به مدت ده روز در ICU بستری بوده و سوند فولی داشته به بخش منتقل شده است، کشت ادرار 104cfu/ml کاندیدا گزارش می شود. مهاینه فیزیکی بیمار در حال حاضر طبیعی است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) نیاز به اقدام خاصی ندارد

ب) شستشوی مثانه با آمفوتریسین B

ج) درمان با فلوکنازول

د) خارج کردن سوند ادراری

130- بیمار مبتلا به فارنژیت استرپتوکوکی تحت درمان با پنی سیلین قرار می گیرد و علایم بالینی برطرف می شود، اما کشت مجدد از حلق از نظر استرپتوکوک گروه A مثبت است کدام اقدام را توصیه می نمائید؟

الف) درخواست تیتر ASO

ب) نیازی به درمان ندارد

ج) درمان با پنی سیلین + ریفامپین

د) درمان با وانکومایسین + ریفامپین

131- مرد 50 ساله ای که راننده کامیون می باشد 2 هفته پس از برگشتن از زاهدان و ایرانشهر دچار تب و لرز تکان دهنده، سردرد، تهوع و استفراغ می شود. در معاینه تب 40 درجه، تعداد ضربان قلب 120 در دقیقه، و طحال قابل لمس می باشد، سمع قلب و ریه نرمال و در آزمایش خون لکوپنی و ترومبوسیتوپنی دیده می شود. مناسب ترین اقدام تشخیصی برای این بیمار کدام است؟

الف) لام خون محیطی + کشت خون

ب) کشت خون + LFT

ج) کشت خون + ویدال

د) لام خون محیطی + ویدال

132- به دنبال پرفوراسیون دئودنوم احتمال بوجود آمدن آبسه در کدامیک از فضاهای داخل صفاقی بیشتر است؟

الف) پاراکولیک چپ

ب) ساب هپاتیک

ج) پاراکولیک راست

د) حفره لگن

133- در بررسی سونوگرافی از یک شیرخوار یک ساله، هیدرونفروز کلیه چپ دیده شده است. اقدامات تشخیصی بعدی به ترتیب چیست؟

الف) IVP – VCUG – اسکن ایزوتوپ

ب) CT – IVP اسکن باکنتراست – اسکن ایزوتوپ

ج) VCUG – IVP – اسکن ایزوتوپ

د) IVP – MRI – VCUG

134- در بررسی رادیوگرافی ریه بیمار شناخته شده کانسر کلیه، تورم بافت نرم در حاشیه خارجی ریه یک سمت دیده می شود. محتمل ترین تشخیص چیست؟

الف) متاستاز به دنده

ب) متاستاز به ریه

ج) متاستاز به پلور

د) یافته اتفاقی بدون ارتباط با تومور اولیه

135- در مرد بالغی که به دلیل سردرد و اگزوفتالمی مراجعه کرده رادیوگرافی سینوس انجام شده کدورت کامل سینوس فرونتال به همراه اتساع فضای سینوس و اروزیون سقف اربیت دیده می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) سینوزیت قارچی

ب) کارسینوم سینوس فرونتال

ج) موکوسل

د) سینوزیت آلرژیک

136- کودک پسر 7 ساله ای با درد مفصل هیپ مراجعه کرده است و در رادیوگرافی لگن، افزایش فاصله مفصلی و نیز افزایش دانسیته اپی فیز سرفمور و پهن شدگی آن مشاهده می شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) آرتریت سپتیک

ب) بیماری پرتز

ج) Slipped Femoral Epiphysis

د) استئوکندریت دیسکان

137- در مقطع عرضی انجام گرفته در سطح پانکراس (سونوگرافی یا سی تی اسکن) به ترتیب عناصر شماره گذاری شده از 1 تا 4 عبارتند از:

الف) 1- مجرای کلدوک 2- ورید مزانتریک 3- مجرای پانکراتیک 4- شریان مزانتریک فوقانی

ب) 1- مجرای پانکراتیک 2- شریان مزانتریک فوقانی 3- مجرای کلدوک 4- ورید پورت

ج) 1- ورید پورت 2- ورید طحالی 3- ورید مزانتریک فوقانی 4- مجرای کلدوک

د) 1- ورید طحالی 2- شریان مزانتریک فوقانی 3- ورید پورت 4- مجرای کلدوک

138- پسر 15 ساله با علائم ضعف و خستگی مفرط، رنگ پریدگی و لکوسیتوز مراجعه کرده است. در بررسی گستره خون محیطی بیش از 70% از سلولهای سفید غیر طبیعی و دارای هسته نامنظم یا دو لبه با سیتوپلاسم فراوان، پرازگرانول و Auer Rod باشند. محتمل ترین ترانسلوکاسیون کروموزومی در سلولهای توموری این بیمار کدام است؟

الف) t(8.14)

ب) t(15.17)

ج) t(14.18)

د) t(9.22)

139- عفونت توسط تمامی ویروسهای ذیل باعث افزایش Hepatic Aminotransferase می شود مگر:

الف) Hepatitits G Virus

ب) Hepatitis E Virus

ج) Hepatitis A Virus

د) Hepatitis C Virus

140- در بررسی بیوپسی مخاط دوازدهه یک دختر 18 ساله که شکایت ضعف و اسهال مراجعه کرده است، پرزهای روده پهن شده اند و فضای لامیناپروپریا، ارتشاح شدید لنفوسیت و پلاسما سل به همراه ورود سلولهای التهابی به داخل فضاهای اپی تلیال و آسیل آنتروسیتها را نشان میدهد. میزان lgA Anti – endomysial autoantibody در سرم بیمار بالا می باشد. در رابطه با این بیماری کدام گزینه صحیح است؟

الف) در مراحل پیشرفته صدمه در تمامی سطوح روده باریک (از دوازدهه تا ایلیوم) مشاهده می گردد

ب) عامل مولد بیماری یک نوع Gram – positive Actinomycete می باشد

ج) وجود تعداد زیاد سلول خاردار (Acanthocyte) در گستره خون محیطی

د) افزایش خطر ابتلاء به Intestinal T-cell Lymphoma

141- در بررسی ماکروسکوپی بیضه، بافت تومورال به صورت یکنواخت جایگزین بافت طبیعی شده است. در بررسی میکروسکوپی سلولهای بزرگ با حدود واضح و سیتوپلاسم روشن با هسته بزرگ دارای هستک برجسته دیده می شود که به صورت صفحات سلولی قرار گرفته اند و لایه لای تیغه های جدا کننده صفحات، لنفوسیت وجود دارد. کدام عبارت زیر در مورد این تومور صحیح است؟

الف) منشاء این تومور سلولهای Leydig بیضه می باشد

ب) سن معمول برای ایجاد این تومور حدود 15-5 سال است

ج) یافته های میکروسکپی مطابقت با کارسینوم امبریونال دارد

د) از نظر میکروسکوپی شباهت به دیس ژرمینومای تخمدان دارد

142- در بیوپسی تومور ریه، صفحات سلولی متشکل از سلولهای با هسته گرد تا دوکی شکل با کروماتین گرانولر و سیتوپلاسم کم و Crush artifact دیده می شود. این تومور به احتمال قوی عبارتست از:

الف) Small cell carcinoma

ب) Adenocarcinoma

ج) Leiomyosarcoma

د) Lymphoma

143- خانمی به علت بزرگی تیروئید به پزشک مراجعه کرده و نهایتاً تحت عمل جراحی قرار گرفته است. در بررسی میکروسکپی بافت تومورال متشکل از سلولهایی با هسته نمای شیشه مات (Ground glass) می باشد، کدام عبارت زیر در مورد این تومور صادق است؟

الف) در تمامی موارد متاستاز به عقده های لنفاوی گردن در هنگام تشخیص وجود دارد

ب) سلولهای فوق الذکر اغلب تشکیل صفحات بزرگ سلولی می دهند

ج) منشا سلولهای تومورال سلولهای پارافولیکولر (C cell) می باشند

د) ساختمانهای پاپیلری با اجسام Psammoma در این تومور بارز است

 

144- خانمی 60 ساله بعلت تورم بدون درد زاویه فکی به پزشک مراجعه کرده است. سابقه بیماری مشابه و عمل جراحی را در 3 سال قبل ذکر می کند. در بررسی میکروسکوپی سلول های اپی تلیالی کوچک تشکیل دهنده غدد و صفحات سلولی در زمینه میگزوئید دیده می شود. تشخیص عبارت است از:

الف) Warthins tumor

ب) Pleomorphic adenoma

ج) Adenoid cystic carcinoma

د) Chronic Sialadenitis

145- در بررسی هیستوپاتولوژی با میکروسکوپ نوری عضله قلب، نکروز کواگولاتیو با Contraction band necrosis در حاشیه انفارکت و ارتشاح پلی مورفونوکلئر دیده می شود. از زمان احتمالی انفارکتوس چه مدت گذشته است؟

الف) hr 12-4

ب) hr 72-24

ج) hr 24-18

د) days 7-4

146- بیمار خانم 56 ساله با تب کاهش وزن لنفادنوپاتی منتشر مراجعه نموده است. در بیوپسی غده لنفاوی گردن نمای ندولی از پرولیفراسیون سلولهای کوچک با هسته های نامنظم وجود دارد که در بررسی ایمونوفنوتیبی CD10 - , CD5+ CD20+ می باشد. آنالیز سیتوژنتیک t(11,14) وجود دارد. کدامیک از موارد زیر در مورد این بیماری صحیح است؟

الف) درگیری دستگاه گوارش به صورت ندولهای زیر مخاطی شبه پولیپی در این بیماران شایع است

ب) در این افراد orerexpression BCL2 وجود دارد

ج) در بررسی هیستوپاتولوژی اکثر سلولهای نئوپلاستیک از لحاظ مرفولوژی لنفوبلاست می باشند

د) پاسخ به شیمی درمانی در این بیماران بسیار خوب است

147- پسر بچه 12 ساله دارای ضایعه کیستیک با ندول جداری در مخچه می باشد که در بررسی هیستوپاتولوژی آن سلولهای دوکی بازوائد با فیبرهای روزنتال و اجسام گرانولار هیالنی با پرولیفراسیون عروقی دیده می شود. تشخیص با کدامیک از انواع آستروسیتوم مطابقت دارد؟

الف) fibrillary

ب) Anaplastic

ج) pilocytic

د) diffuse

148- یک بیمار مبتلا به اختلال سایکوتیک مزمن، ابتدا 6 هفته تحت درمان با هالوپریدول 20 میلی گرم روزانه و سپس 6 هفته تحت درمان با تری فلوئوپرازین 30 میلی گرم روزانه بوده ولی بهبودی نیافته است. احتمال پاسخ به درمان با کدام داروی زیر بیشتر است؟

الف) ریسپریدون

ب) اولاتزاپین

ج) کلوزاپین

د) کوتایپین

149- خانمی با سابقه پنج حمله مانیا که تحت درمان با لیتیوم بوده، تصمیم به بارداری مجدد دارد. وی بدنبال زایمان اول دچار سایکوز شده است. برای پیشگیری از عود بیماری، کدامیک از روش های زیر مناسب تر است؟

الف) از ماه چهارم بارداری لیتیوم را تجویز می کنیم و در دوره شیردهی قطع می کنیم

ب) در دوره بارداری نیاز به تجویز لیتیوم نیست ولی حداکثر 48 ساعت پس از زایمان، بایستی لیتیوم مجددا شروع شود

ج) لیتیوم را در سراسر دوره بارداری و شیردهی ادامه می دهیم ولی با کنترل سطح سرمی، لیتیوم را در حداقل سطح درمانی نگه می داریم

د) لیتیوم را در سراسر بارداری ادامه می دهیم ولی در دوران شیردهی قطع می نماییم

150- بیماری برای توصیف احساس خود اظهار می دارد: ((انگار که رابطه ام را با دیواری شیشه ای از جهان بریده اند)). این علامت عبارتست از یک:

الف) هذیان (Delusion)

ب) توهم (Hallucination)

ج) مسخ شخصیت (Depersonalization)

د) مسخ واقعیت (Derealization)

151- در مصاحبه با یک بیمار از وی خواسته می شود عدد 7 را از 100 کم کند و بعد 7 را از باقیمانده کم کند و به شکل پیاپی ادامه دهد تا به کمتر از 7 برسد. در این آزمون مصاحبه کننده کدامیک از توانایی های بیمار را ارزیابی می کند؟

الف) حافظه دراز مدت

ب) جهت یابی

ج) حافظه کوتاه مدت

د) تمرکز

 

152- آقای 25 ساله از سالها قبل بطور مکرر رفتارهای ناقض قانون و پرخاشگری به اعضای خانواده داشته و به همین جهت دارای سابقه کیفری متعددی است. کدامیک از خصوصیات شخصیتی زیر با ویژگیهای این فرد همراهی بیشتری دارد؟

الف) Inflexibility and obstinancy (انعطاف ناپذیری و لجاجت)

ب) Failure to sustain relationships (عدم حفظ روابط)

ج) Mistrustfulness (بی اعتمادی)

د) Lacking confidence (فقدان اعتماد به نفس)

153- بیماری اعتقاد دارد که فاقد قلب است. این علامت چه نام دارد؟

الف) Hypochondriacal delusion

ب) Nihilistic delusion

ج) Delusion of worthlessness

د) Delusional Perception

154- در کدام یک از حالات زیر بروز Abnormal Grief کمتر است؟

الف) مادری که فرزند بزرگتر خود را از دست داده و نمی تواند این شرایط را براحتی برای فرزند خردسال خود بیان کند

ب) فردی که تلاش می کند برای حفظ و رعایت شرایط اجتماعی تنها در خلوت برای فرد متوفی گریه کند

ج) فردی که دو ماه پس از فوت برادرش و علیرغم فقدان واکنش های اولیه، علائم افسردگی را بروز می دهد

د) زنی که همسرش بدنبال ابتلا به سرطان از چندین سال قبل و کومای 10 روزه فوت می کند

155- شما پزشک کشیک اورژانس روانپزشکی هستید، چهار بیمار با افکار خودکشی تقریبا همزمان به اورژانس آورده شده اند و شما تنها یک تخت خالی جهت بستری نمودن یکی از بیماران دارید. کدام بیمار را جهت بستری در اولویت قرار می دهید؟

الف) آقای 40 ساله، مبتلا به افسردگی که به همسر و فرزندانش گفته از زندگی خسته شده و خود را خواهد کشت

ب) خانم 70 ساله که بدنبال کشته شدن فرزندش در یک تصادف، با گذاشتن نامه ای برای همسرش، اقدام به تهیه سی قرص کربنات لیتیوم 300 میلی گرم نموده است

ج) آقای 70 ساله مبتلا به اپی لپسی که تنها زندگی می کند و برای خودکشی خودش را به برق وصل کرده ولی بدنبال قطع فیوز برق، توسط همسایه ها نجات پیدا کرده است

د) خانم 22 ساله که بدنبال مشاجره با همسرش اقدام به خوردن 20 قرص دیازپام 2 میلی گرم کرده است

156- مخزن اصلی کدامیک از انواع انگل لشمانیا، انسان می باشد؟

الف) L. brasiliiensis

ب) L. Tropica

ج) L. ethiopica

د) L.Major

157- شیرخوار 8 ماهه ای ضایعه های ندولر در نواحی سرین، ران و آنوژنیتال دارد که در اسمیر مستقیم از آنها قارچ های مخمری و در بررسی آسیب شناسی گرانولوم حاوی سلول های هیستیوسیت، لنفوسیت و ائوزینوئیل دیده شده است. مهم ترین عامل زمینه ساز بروز این بیماری کدام می باشد؟

الف) اسهال طولانی مدت

ب) مصرف آنتی بیوتیک خوراکی

ج) کمبود روی

د) مصرف کورتیکوستروئید موضعی

158- یک خانم جوان با ضایعات حاد پوستی بصورت پاپول و وزیکول خارش دار در گونه ها، قدام چانه بخش فوقانی قفسه سینه و پشت دستها مراجعه نموده است. بیمار سابقه ضایعات مشابهی را ذکر میکند که از فروردین ماه شروع شده و پس از 4-3 ماه بدون بر جای گذاشتن اسکار خودبخود بهبود یافته اند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) درماتیت اکتینیک مزمن

ب) بثورات نوری پلی مرفیک

ج) لوپوس اریتماتوز دیسکوئید

د) روزاسه

159- پلاکهای اریتماتو خارش دار با حدود مشخص و وزیکولهایی سطحی، روی ساعد و دست مرد جوانی دیده می شود. در بیوپسی، اسپونژیوز و ارتشاح سطحی دور عروقی لنفوهیستیوسیتی دیده میشود. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) Pustular psoriasis

ب) Dermatitis herpetiformis

ج) Superficial pemphigus

د) Discoid eczema

 

160- بدنبال درمان کوندیلومالانا بهترین تست جهت ارزیابی موفقیت درمان کدام است؟

الف) RPR

ب) FTA/ABS

ج) Dark Field Microscope

د) TPI

161- مرد 35 ساله ای بعلت پلاکهای شدیدا خارش دار با سطح خشن در ناحیه ساق پاها مراجعه نموده که بعضا بعد از بهبودی پیگمانتاسیون بجای گذاشته است. در پاتولوژی انجام شده دژنرسانس هیدروپیک لایه بازال بهمراه ارتشاح باندی لنفوسیتی در درم پاپیلری مشهود است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) لیکن پلان

ب) سل پوستی

ج) جذام

د) پسودیازیس

162- در لغزش اپی فیز پروگزیمال فمور، اپی فیز در چه وضعیتی نسبت به گردن فمور قرار می گیرد؟

الف) مدیال به گردن فمور

ب) قدام به گردن فمور

ج) خلف به گردن فمور

د) لترال به گردن فمور

163- مرد جوان 20 ساله ای که حدود 3 ماه قبل دچار بریدگی در سطح قدام و میانی دیستال ساعد در فاصله پانزده سانتیمتری از نوک انگشت سوم شده و هماتروز توسط جراح ماهری ترمیم عصب انجام شده، با مراجعه به شما ابراز می دارد که از زمان عمل هیچگونه تغییر در حس انگشتان 1 و 2 و 3 ایجاد نشده است. توصیه شما جهت بهبودی کامل چیست؟

الف) تحت نظر گرفتن به مدت یکماه دیگر

ب) تحت نظر گرفتن به مدت 5 ماه دیگر

ج) تحت نظر گرفتن به مدت سه ماه دیگر

د) عمل جراحی و آزادسازی عصب از نسوج اسکار

164- بیشترین مقار حرکات چرخشی گردن در کدامیک از مفاصل زیر انجام می شود؟

الف) بین مهره های پنجم و ششم گردن

ب) بین مهره های ششم و هفتم گردن

ج) در مفصل اتلاتتواگزیال

د) در مفصل اتلاتتواکسی پیتال

165- احتمال موفقیت درمان محافظتی و غیر جراحی در کدامیک از دفورمیته های مادرزادی پا بیشتر است؟

الف) Vertical talus

ب) calcaneonavicular Coalition

ج) Talipes equinovarus

د) Talipes Calcaneovalgus

166- مرد 28 ساله ای با سابقه شش ماهه درد زانو توسط شما معاینه می شود. در رادیوگرافی ضایعه اکسنتریک اپی فیزدیستال فمور بصورت مخرب (Destructive) دیده می شود ولی کورتکس استخوان سالم است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) Chondroma

ب) Giant cell tumor

ج) Osteoma

د) Ewings tumor

167- جوان 20 ساله ای بدنبال سقوط از بلندی دچار درد ستون فقرات گردیده است. در رادیوگرافی لترال از ستون فقرات شکستگی Wedge در مهره L1 دارد که باعث کیفوز 35 درجه و کاهش ارتفاع مهره به میزان 55% گردیده است. بیمار علائم عصبی ندارد. درمان چیست؟

الف) استراحت در بستر به مدت یک ماه و سپس راه اندازی بیمار

ب) گچ تنه به مدت 6 ماه

ج) بریس توراکولومبوساکرال به مدت 3 ماه

د) عمل جراحی

168- مرد 25 ساله ای به دنبال سقوط از بلندی با درد و تورم ناحیه مچ پای راست به اورژانس مراجعه کرده است. در گرافی لترال انجام شده متوجه شکستگی لبه قدامی دیستال تیبیا همراه با جابجایی تالوس به جلو می شوید. مکانیزم شکستگی کدام گزینه است؟

الف) Vertical Compression

ب) Abduction

ج) Supination

د) Lateral Rotation

 

169- بیمار کودک 5 ساله ای است که با انحراف و چرخش سر به سمت شانه راست مراجعه کرده است. در معاینه عضله استرنوکلیدوماستوئید شبیه یک طناب سفت لمس می شود و (آسیمتری) غیر قرینه بودن صورت وجود دارد. درمان کدام است؟

الف) آزادسازی عضله استرنوکلیدوماستوئید از ناحیه اتصال دیستال

ب) درمانی لازم نمی باشد

ج) تزریق کورتون در عضله استرنوکلیدوماستوئید

د) فیزیوتراپی

170- دختر بچه 7 ساله ای با علت عفونت ادراری مکرر تحت بررسی قرار گرفته است، به گفته مادرش با وجود دفع طبیعی ادرار لباس زیر وی همیشه خیس می باشد. سابقه جراحی خاصی ندارد. در سونوگرافی هیدرواورترونفروز سیستم فوقانی چپ گزارش شده است. مثانه حجم و ضخامت طبیعی دارد. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف) فیستول حالب به واژن

ب) مثانه نوروژنیک

ج) اختلالات اسفنکتری

د) حالب اکتوپیک

171- مرد 55 ساله ای با سابقه علایم تحریکی و انسدادی ادرار از سال گذشته تحت درمان با فیناسترید و پرازوسین قرار گرفته است. در حال حاضر علایم چندانی ندارد، در معاینه پروستات نرم و اندازه گیری اخیر PSA در دو نوبت متوالی 3 و 5/3 نانوگرم در میلی لیتر می باشد. اقدام مناسب بعدی چیست؟

الف) قطع فیناسترید و ادامه درمان با پرازوسین

ب) ادامه درمان با هر دو داروی فوق الذکر

ج) پیگیری بیمار با PSA و DRE یکسال بعد

د) بیوپسی سوزنی پروستات

172- مرد 50 ساله ای با درد مبهم هر دو پهلو، هیپرتانسیون خفیف و کاهش وزن مراجعه کرده است، در معاینه فیزیکی هر دو کلیه قابل لمس و در آزمایشات پاراکلینیک، هماچوری میکروسکوپیک با Creat = 3.5mg/dl گزارش شده است. در CT اسکن کیستهای متعدد پر از مایع در هر دو کلیه که کاملا بزرگ شده اند، دیده می شود. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف) Cystic Renal Cell Carcinoma

ب) Dysplastic Multicystic Kidney

ج) Adult Polycystic Kidney Disease

د) Multiple Simple Renal Cysts

173- مردی 50 ساله بدنبال Cerebrovascular accident چند ماه قبل به علت عدم توانایی در کنترل ادرار همراه با احساس فوریت مراجعه کرده است. وی علائم کاهش Force و کالیبر ادرار، Hesitancy و قطع و وصل شدن ادرار را ندارد. در سونوگرافی همراه بیمار کلیه ها نرمال، حجم مثانه حدود 300cc گزارش شده و رزیدوی ادراری وجود ندارد. مناسب ترین اقدام درمانی در این فرد چیست؟

الف) Bladder Training

ب) Anticholinergic Medication

ج) Candome Catheter

د) Intermittent Catheterization

174- مردی 75 ساله به علت قرمز شدن رنگ ادرار به صورت متناوب و در تمامی زمان ادرار کردن مراجعه کرده است. وی از علائم انسدادی ادراری نیز شاکی است. در معاینه مقعدی (DRE) پروستات بیمار بزرگ لمس می شود. آزمایش ادرار وی پیوری و هماچوری قابل توجه را نشان داده ولی کشت ادرار منفی است. در IVU همراه بیمار Filling defect در دیواره چپ مثانه دیده می شود. اقدام مناسب بعدی جهت رسیدن به تشخیص در این فرد چیست؟

الف) سیستوسکوپی و بیوپسی توده

ب) اندازه گیری PSA سرم و سونوگرافی ترانس رکتال

ج) سیتولوژی ادراری در سه نوبت

د) بررسی سدیمان ادراری از نظر باسیل Acid- Fast

175- جوان 23 ساله ای به علت Erection دردناک آلت از حدود 6 ساعت قبل و بدون تحریک جنسی مراجعه کرده است. وی سابقه بیماری خاص یا تروما را ندارد. مناسب ترین اقدام در این فرد کدام است؟

الف) نمای نرمال سالین سرد

ب) تزریق سمپاتولیتیک داخل کورپوس اسپونژیوزوم

ج) تجویز دیازپام وریدی

د) تخلیه خون از اجسام غاری

 

176- نوزادی در بدو تولد دچار اشک ریزش هر دو چشم می باشد. در معاینه قرنیه هر دو چشم حالت شیشه مات دارد. جهت تشخیص زودرس این بیماری انجام کدام آزمایش از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) اندازه گیری فشار داخل چشم

ب) نمونه گیری از ترشحات ساک ملتحمه

ج) انجام Refraction

د) Probing مجرای اشکی

177- اختلال مردمک آوران (APD) در کدامیک از بیماریهای زیر منفی است؟

الف) دکولمان وسیع شبکیه

ب) نوریت اپتیک یکطرفه در جریان بیماری MS

ج) اختلالات کیاسما

د) نوروپاتی ایسکمیک قدامی اپتیک (AION)

178- کدامیک از بیماری های زیر به علت فشرده شدن عصب فاسیال توسط یک شریان یا تومور در فوسای خلفی (Posterior Fossa) ایجاد می شود؟

الف) Tardive dyskinesia

ب) Hemifacial spasm

ج) Benign essential blepharospasm

د) Facial tica

179- کدام عبارت در رابطه با قوز قرنیه (Keratoconus) نادرست است؟

الف) به حلقه رسوب آهن در اطراف قاعده مخروط Munsons sign , (Cone) گفته می شود

ب) لنزهای rigid باعث بهبود قابل توجه دید این بیماران در مراحل اولیه بیماری می شود

ج) Vogts lines به تاخوردگی های خطی و باریک مرکزی در غشاء دسمه گفته می شود

د) Acute hydrops بدلیل پارگی غشاء دسمه پدید می آید

180- مردی 63 ساله مبتلا به دیابت دچار دوبینی از 3 روز قبل گردیده است. در معاینه علائم درگیری و فلج عصب 3 کرانیال به صورت محدودیت در گردش چشم راست به داخل و اگزوتراپیای چشم راست در نگاه روبرو دیده می شود. چه یافته ای در معاینه بالینی به تایید منشاء عروقی فلج عصب 3 سمت راست در زمینه دیابت کمک می کند؟

الف) عدم درگیری همزمان مردمک چشم راست

ب) عدم درگیری همزمان عضله مایل تحتانی

ج) عدم درگیری همزمان عضله بالابرنده پلک

د) عدم درگیری همزمان عضله رکتون فوقانی

181- خانم 35 ساله ای به دنبال استفاده از لنز نرم با درد، قرمزی و اشک ریزش توام با فتوفوبی چشم راست که از 2 هفته پیش شروع شده است مراجعه می کند. در سابقه لنزهایش را با آب شیر می شسته است. در معاینه با اسلیت لامپ علاوه بر کانون های متعدد ارتشاح (infiltration) قرنیه، بعضی از اعصاب قرنیه دچار تورم اند. کدام دارو در درمان این بیماری بکار نمی رود؟

الف) Propamidine Isethionate

ب) Natamycin

ج) Polyhexamethylene Biguanide

د) Fortified Neomycin

182- مادری متوجه شده است که کودک 6 ماهه اش که مشکل قابل ذکری در دوره بارداری و بعد از آن هم نداشته است با صدای بلند گریه نمی کند و وقتی او را صدا می کنند سر خود را به طرف صدا نمی چرخاند. او کودک خود را برای تعیین دقیق وضعیت شنوایی نزد پزشک برده است. بهترین آزمایش شنوایی سنجی برای این کودک کدام است؟

الف) PTA

ب) OAE

ج) ABR

د) تمپلنومتری

183- جوان 23 ساله ای بعد از تصادف با موتور سیکلت و تغییر سطح هوشیاری در ICU بستری گردید. در روز سوم پزشک متوجه ضعف یکطرفه عضلات صورت شد و در روز پنجم تمام عضلات همان سمت فلج گردید. برای بیمار ABR انجام شد که طبیعی بود. در روز هشتم از ICU به بخش منتقل گردید. برای برگرداندن سریع فعالیت عضلات صورت چه راهی مناسب تر است؟

الف) صبر و انتظار و فیزیوتراپی

ب) استفاده از استروئیدهای سیستمیک بعد از مشاهده ضعف عضلانی

ج) جراحی به منظور دکمپرسیون عصب صورت

د) استفاده از داروهای ضد انعقاد از روزی که ضعف عضلات دیده شد

 

184- بیمار مرد 60 ساله ای که با توده مشخص دو طرفه در ناحیه پاروتید مراجعه نموده. کدامیک از درمان های ذیل را پیشنهاد می نمایید؟

الف) تجویز آنتی بیوتیک

ب) رادیوتراپی

ج) جراحی

د) کموتراپی

185- مرد 60 ساله ای با شکایت از بدخوابی مراجعه نموده است. اطرافیان می گویند در موقع خواب دچار حملاتی می شود که همراه با کبودی لبها و دست و پا زدن و تلاش تنفسی است. چه تشخیصی محتمل تر است؟

الف) چاقی مفرط

ب) لاغری مفرط

ج) آپنه محیطی

د) آپنه مرکزی

186- در مورد بیماری که بطور ناگهانی و در بیمارستان دچار انسداد کامل راه هوائی فوقانی شده است، سریع ترین، بی خطرترین و موثرترین روش درمانی کدام است؟

الف) مانور هایملیش

ب) تراکئوستومی

ج) کریکوتیروتومی

د) انتوباسیون

187- خانمی 35 ساله بعد از جیغ کشیدن در 10 روز قبل با گرفتگی صدا بصورت ناگهانی مراجعه نموده است. در لمس، غضروف حنجره دردناک نمی باشد. سابقه مصرف سیگار ندارد. کدام یک از ضایعات ممکن است در حنجره دیده شود؟

الف) اپیگلوتیت

ب) پاره شدن طناب صوتی

ج) لارنژیت حاد

د)ندول طناب صوتی

188- محققی مایل است ارتباط بین مصرف قهوه و کانسر کولون را بررسی کند. به این منظور یک مطالعه مورد – شاهدی طراحی کرد. با فرمول محاسبه حجم نمونه، به ازاء هر گروه 120 نفر در نظر گرفته شد. در صورتی که حجم نمونه را افزایش دهد، کدام خطای زیر کاهش می یابد؟

الف) Random (تصادفی)

ب) Selection (انتخاب)

ج) Measurement (اندازه گیری)

د) Recall (یادآوری)

189- فرض کنید احتمال مرگ در ماه اول زندگی برای یک نوزاد برابر a و احتمال مرگ در فاصله شروع ماه دوم تا پایان ماه ششم برابر b باشد، در این صورت احتمال اینکه یک نوزاد حداقل شش ماه عمر کند چقدر است؟

الف) 1-a-b

ب) 1 + ab-a-b

ج) 1-ab

د) 2-a-b

190- در یک مطالعه دیده شد که بروز سرطان مری در افرادی که سیگار مصرف می کنند، 20 مورد به ازاء هر یکصد هزار شخص سال می باشد. بروز این سرطان در افراد غیر سیگاری 12 مورد به ازاء هر یکصد هزار شخص- سال بود. بنابراین، نسبت خطر منتسب (Attributable Fraction) در افراد مواجهه یافته چند درصد است؟

الف) 60

ب) 66

ج) 80

د) 40

191- توان آزمون عبارت است از:

الف) احتمال اینکه فرض صفر رد شود در حالیکه درست است

ب) احتمال اینکه فرض صفر قبول شود در حالیکه درست است

ج) احتمال اینکه فرض صفر قبول شود در حالیکه غلط است

د) احتمال اینکه فرض صفر رد شود در حالیکه غلط است

192- فقدان کدام اصل زیر در مطالعات مورد – شاهدی و مقطعی می تواند برای نتیجه گیری یک رابطه علیتی محدودیت ایجاد کند؟

الف) Consistency

ب) Strength

ج) Temporal relationship

د) Dose – reponse relationship

193- فرض کنید X دارای توزیع نرمال با واریانس 1 می باشد. اگر P(X>1) = 0.8413، میانگین X کدام است؟ (P(0<Z<1)= 0.3413)

الف) 1

ب) 3

ج) صفر

د) 2

194- بیماری که بعلت عفونت کلامیدیائی تحت درمان با اریترومایسین می باشد برای کنترل خارش و آبریزش بینی خودسرانه از ترفنادین نیز استفاده نموده است. احتمال بروز کدام عارضه بیشتر است؟

الف) احتباس ادرار

ب) آگرانولوسیتوز

ج) آریتمی بطنی

د) خواب آلودگی

195- بیماری مبتلا به AIDS دچار عفونت ثانویه ناشی از میکوباکتریوم Avium شده است. کدام ترکیب دارویی برای این بیمار مناسب تر است؟

الف) ایزونیازید + ریفامپین + استرپتومایسین

ب) ایزونیازید + ریفامپین + اتامبوتال

ج) ریفامپین + پیرازین آمید + پاراآمینوسالیسیلیک اسید

د) کلاریترومایسین + اتامبوتال + ریفابیوتین

196- در کدامیک از موارد ذیل L-dopa منع مصرف دارد؟

الف) سابقه وجود زخم معده

ب) گلوکوما

ج) سایکوز

د) آریتمی

197- کدامیک از داروهای زیر از طریق تولید متابولیت فعال و مهار کانال های پتاسیمی و شل کردن عضلات عروق، باعث کاهش موثر فشارخون بالا می شود؟

الف) Minoxidil

ب) Hydralazine

ج) Diazoxide

د) Verapamil

198- کدامیک از سفالوسپورین های زیر از سد خونی – مغزی عبور می کند؟

الف) سفیکسیم

ب) سفتریاکسون

ج) سفازولین

د) سفالکسین

199- کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری از استئوپروز در زنان یائسه کاربرد دارد؟

الف) Anastrazole

ب) Oxandrolone

ج) Clomiphene

د) Raloxifen

200- در بیماری مبتلا به گلوکوم با زاویه باز کدامیک از داروهای زیر از طریق کاهش ترشح مایع زلالیه اثر می کند؟

الف) Physostigmine

ب) Atropine

ج) Timolol

د) Pilocarpine