مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری

پذیرفته شدگان نهایی سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی به ترتیب نام خانوادگی

الف——————————————

کارت -نام خانوادگی -نام- نام پدر- شماره شناسنامه- کد رشته قبولی- نام رشته دانشگاه
28460 ابادپور زهرا مختار 112 267 بیماریهای داخلی اصفهان
24053 ابادیان محمدباقر عباسعلی 1739 427 بیماریهای پوست مشهد
31070 ابراهیم پورفینی رضا هادی 64 372 بیهوشی شهید بهشتی
24056 ابراهیمی حسین هادی 1512 137 بیماری‏های کودکان زنجان
28463 ابراهیمی مریم احمد 75 516 رادیولوژی اصفهان
31246 ابراهیمی سکینه حسین 109123 317 بیماریهای داخلی کرمانشاه
32339 ابراهیمی ابوالقاسم نجیب الله 3 557 گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
33036 ابراهیمی محسن علی 1320 611 طب اورژانس ایران
31768 ابراهیمی راد رضا ابوطالب 937 264 بیماریهای اعصاب گیلان
25873 ابراهیمی فرسنگی لیلی حشمت اله 1847 217 زنان و زایمان زاهدان
30846 ابراهیمی نیک حجت عباسعلی 17344 523 رادیولوژی تهران
20424 ابراهیمیان دهکردی محمدتقی محمدرضا 375 372 بیهوشی شهید بهشتی
20425 ابطحی سیدمحمد سیداحمد 715 446 جراحی عمومی کرمانشاه
27339 ابوئی مهریزی مهدی علی محمد 29062 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
27341 ابوی سانی مهدی غلامعلی 821 523 رادیولوژی تهران
25877 اتشیان سیده رکسانا سیدقاسم 3473 443 جراحی عمومی شیراز
26340 اثناعشری امید محمد 3229 511 پرتو درمانی اصفهان
26343 احدی اقاحسن بیگلو عادل خداوردی 103575 134 بیماری‏های کودکان تبریز
27351 احدی کامل اباد هاشم محرمعلی 1020 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
33040 احراری رودی ودود عبدالروف 1979 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
20005 احمدزاده ایوب ابراهیم 2927 345 بیماریهای قلب و عروق تبریز
22260 احمدزاده اذر علی 693 211 زنان و زایمان اهواز
30519 احمدزاده لعیا حسین 1404 543 روانپزشکی شیراز
20433 احمدی امید احمد 195 612 طب اورژانس تهران
20434 احمدی بیژن غلام حسن 346 267 بیماریهای داخلی اصفهان
20437 احمدی غلامحسین حسن 1520 362 بیهوشی اصفهان
20438 احمدی محمدجواد قدمعلی 23 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
25123 احمدی خشایار عباس 22616 553 گوش وحلق وبینی اهواز
27364 احمدی کوروش ناصر 2731 611 طب اورژانس ایران
28473 احمدی سعیده کریم 4316 276 بیماریهای داخلی تهران
30521 احمدی ناهید حسن 69 223 زنان و زایمان شیراز
31327 احمدی فرزین محمودرضا 486 474 چشم پزشکی زاهدان
32349 احمدی حسین علی 486 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
33041 احمدی رضا محمد 1352 335 بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
33043 احمدی سیدمحسن سیدمحمد 4 354 پزشکی اجتماعی ایران
35025 احمدی پرویز محمدحسن 619 146 بیماری‏های کودکان کرمانشاه
31624 احمدی پور مریم عباس 853 145 بیماری‏های کودکان کرمان
31625 احمدی پورفرسنگی حبیبه ماشااله 73 353 پزشکی اجتماعی اصفهان
25127 احمدی روزبهانی نوید علی محمد 2378 557 گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
33939 احمدی کلاته احمد مهناز اسداله 669 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
35540 احمدیان خامنه لیدا رضا 2751 214 زنان و زایمان بندر عباس
26349 احمدیان هریس جواد محمدعلی 690 135 بیماری‏های کودکان تهران
20443 اخباری محمدرضا اصغر 8866 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
25131 اختران شهداد بهروز 32306 376 بیهوشی گیلان
29676 اخضری محمود حسین 230 314 بیماریهای داخلی شیراز
35029 اخگر سیروان ابراهیم 4169 524 رادیولوژی زاهدان
21303 اخوندزاده شهرزاد خسرو 235 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
27371 اخوندزاده مسعود محمدعلی 48 613 طب اورژانس شهید بهشتی
28480 اخوین انصاری سمیه علی 1826 542 روانپزشکی شهید بهشتی
29678 ادراکی محمدرضا خلیل 45 132 بیماری‏های کودکان بابل
25140 ادهمی امین محمد 414 437 جراحی عمومی تهران
21307 اذری ندا غلامحسین 18 362 بیهوشی اصفهان
26352 اذری بهروز رسول 1196 131 بیماری‏های کودکان ایران
28486 ارامی میترا محمدعلی 375 523 رادیولوژی تهران
33948 ارباب زاده ترانه ابومحمد 690 177 زنان و زایمان اصفهان
25143 اربزین زنجانی امیرپویا یدالله 5867 367 بیهوشی تهران
25885 ارجمند ندا حسین 25762 216 زنان و زایمان تهران
25144 ارجمندشبستری علی محمود 16021 137 بیماری‏های کودکان زنجان
30525 ارچین دیالمه پردیسا مسعود 103639 314 بیماریهای داخلی شیراز
27377 اردستنی اسماعیل شعبانعلی 623 267 بیماریهای داخلی اصفهان
25145 ارض روم چیلر علی کاظم 2018 242 جراحی استخوان و مفاصل تبریز
32848 ارم ندا برزو 158 166 آسیب شناسی تهران
22471 ارمانفر مهران غلامرضا 3 462 جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
29683 اریا ارش محمدنبی 919 314 بیماریهای داخلی شیراز
26360 اریان مهر عباس غلامرضا 708 575 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
25891 اریانا پرستو محمود 1135 363 بیهوشی اهواز
32363 اریانپور رضا محمد 39 272 بیماریهای داخلی ایران
22475 ازما افشین اسماعیل 418 237 جراحی استخوان و مفاصل اهواز
26363 استاداحمدلی یاشار داود 439 275 بیماریهای داخلی تبریز
26364 استادی رمضان قربان 13 573 پزشکی قانونی تهران
25893 اسحاقی فائزه احمد 4055 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
22478 اسدی رامین عباداله 107 147 بیماری‏های کودکان گیلان
25042 اسدی معصومه فروز اصغر 1129 274 بیماریهای داخلی بندر عباس
31784 اسدی فرشاد محمدعلی 10070 324 بیماریهای داخلی مشهد
33066 اسدی علیرضا اسداله 815 153 بیماری‏های کودکان مشهد
28494 اسدی خوانساری طاهره سادات سیدمحمد 4641 234 زنان و زایمان همدان
32850 اسدی زیدابادی مریم احمد 725 177 زنان و زایمان اصفهان
29694 اسکندرزاده محمدامین علی محمد 707 373 بیهوشی شیراز
22484 اسلامی عادل عسکرعلی 462 355 پزشکی اجتماعی تهران
20453 اسلامی اصفهانی مهدی محمود 48732 534 روانپزشکی اصفهان
25899 اسماعیلی ارمیتا عباس 16194 172 آسیب شناسی کرمان
27393 اسماعیلی حسین علی رحمت الله 174 466 چشم پزشکی اصفهان
28497 اسماعیلی نرگس اصغر 2486 561 گوش وحلق وبینی شیراز
31788 اسماعیلی سالومحله ابراهیم محمدحسن 9889 146 بیماری‏های کودکان کرمانشاه
26376 اشراقی یاشار محمد 1399 134 بیماری‏های کودکان تبریز
20469 اشراقی سامانی رضا بهمن 1347 433 جراحی عمومی اصفهان
33074 اصحاب یمین رضا حسن 15 125 بیماری‏های کودکان ارومیه
32854 اصغری شیخی مریم محمد 10 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
27054 اصغری کلیبر ندا بهلول 1598 215 زنان و زایمان تبریز
30994 اصفهانی مهرنوش رجب 5 231 زنان و زایمان قزوین
22495 اعتراف اسکوئی میرمحمدرضا سیدهاشم 2 574 پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز
34941 اعیان زهرا احمد 605 166 آسیب شناسی تهران
33081 افتخاری حجت کمال 434 426 بیماریهای پوست گیلان
34362 افتخاری اکبر محمدحسن 549 611 طب اورژانس ایران
33082 افتخاری ترکم بور سعید محمدرضا 1312 572 طب کار تهران
20479 افتخاری قینانی سیدامین سیدحسن 197 161 آسیب شناسی اصفهان
26390 افتخاری میلانی امیرعبداله ابوالفضل 1826 472 چشم پزشکی تبریز
21725 افراشته محمد رضا 13438 415 بیماریهای پوست اصفهان
30530 افسرده افسانه محمدکاظم 1675 262 بیماریهای اعصاب شیراز
20337 افسرقره باغ رقیه معصوم 248 345 بیماریهای قلب و عروق تبریز
28506 افشارهزارخانی لیلا کرمعلی 228 265 بیماریهای اعصاب مشهد
34364 افشاری مهرداد محمدخلیل 587 263 بیماریهای اعصاب کرمان
27413 افضل زاده محسن محمدهادی 270 536 روانپزشکی ایران
34686 افلاطونیان مجید محمدحسن 1138 131 بیماری‏های کودکان ایران
27415 افندی محمدعلی عبدالکریم 8347 166 آسیب شناسی تهران
27420 اقامحمدی رضا اسداله 4263 473 چشم پزشکی تهران
28510 اقایان شایان علی 200 221 زنان و زایمان سمنان
26397 اقدام ضمیری رضا یحیا 910 513 پرتو درمانی شهید بهشتی
35207 اقدسی حسین ولی 878 527 رادیولوژی کرمان
27061 اقصایی فرد زیبا فیروز 11 276 بیماریهای داخلی تهران
22513 اکبرپور فرشاد علی 897 551 روانپزشکی بهزیستی
25177 اکبری رضا عباسعلی 169 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
26403 اکبری حقیقت سعید خسرو 338 537 روانپزشکی تبریز
25910 اکبری سنه ازاده علیرضا 933 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
29718 اکرمی الیاس امان 2500535126 373 بیهوشی شیراز
32396 الت جعفربای میکائیل یارمحمد 2020982897 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
28513 الحسینی سلاله سیدمحمد 6384 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
26407 الطافی لاطران داور علی 1257 256 بیماریهای اعصاب تبریز
28514 اللهیاری چرودی فخری یعقوب 480 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
28516 الماسی نصرابادی مریم مرتضی 10 226 زنان و زایمان کرمانشاه
22522 الهی فر امیر کاظم 2913 331 بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
34369 الوندفر دارا شیرمحمد 520 437 جراحی عمومی تهران
28517 الیاسی گیتی عبداله 1324 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
28519 امام جمعه الهام سیداحمد 4712 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
25182 امامی بینش عزت اله 37094 367 بیهوشی تهران
35214 امان الهی اسداله عزت اله 429 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
26410 امدادی وحید ادریس 1621 543 روانپزشکی شیراز
33106 اموزشی احمد محمد 1039 453 جراحی عمومی مشهد
27068 امیدوارطهرانی زیبا احمد 351 223 زنان و زایمان شیراز
26411 امیرجلالی کاظم حسن 483 162 آسیب شناسی ایران
28525 امیرشقاقی افشان قربانعلی 5379 211 زنان و زایمان اهواز
24922 امیرمعینی مهرداد عبدالمجید 1414 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
20507 امیری ده چشمه محمد علی اقا 1812 511 پرتو درمانی اصفهان
24794 امیری کندوله ماندانا جهانشاه 13 556 گوش وحلق وبینی تهران
26415 امیری نیک پور محمدرضا جلیل 644 254 بیماریهای اعصاب اهواز
27442 امین جواهری سیدعلیرضا سیدرسول 5833 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
29735 امین شریفی امیرحسین بهرام 1572 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
25193 امین کاظمی کسری بهمن 1841 462 جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
22538 امینی وحید محمدعلی 3411 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
21338 امینی تهرانی زهرا حسین 462 534 روانپزشکی اصفهان
31633 امینی زاده بزنجانی ناهید جعفر 21 316 بیماریهای داخلی کرمان
28531 اناری شراره علی اصغر 2670 135 بیماری‏های کودکان تهران
33986 انتشاری مقدم افسانه مقصود 214 266 بیماریهای داخلی ارومیه
28534 انصاریان عاطفه حشمت الله 37409 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
25198 انوری پور نوید سیدمحمدعلی 384 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
27453 اوجاقی ارباطان حمیدرضا محمدرضا 1388 421 بیماریهای پوست تبریز
28536 اوستا لیلی حسن 1618 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
27458 ایت الهی فضل اله محمد 417 271 بیماریهای داخلی اهواز
21343 ایتی سجزیی فرح ناز ایت اله 51 216 زنان و زایمان تهران
27459 ایرانشاهی مجید بهمن 3271 266 بیماریهای داخلی ارومیه
28538 ایرملو مینو لطف اله 10398 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
34701 ایزدی فیروزابادی امیر سعید 3608 414 بیهوشی بقیه اله
25924 ایلخان سپیده سعدالله 238 211 زنان و زایمان اهواز
21749 ایوبی سیدارش جمال الدین 497 416 بیماریهای پوست اهواز
34944 ایوبی یزدی نیلوفر عبدالحسین 680 525 رادیولوژی شهید بهشتی

ب ----------------------  تا ----------------------------  ث

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
25205 بابائی مهدی قادر 3949 511 پرتو درمانی اصفهان
34596 بابائی لیلا براتعلی 9950 166 آسیب شناسی تهران
28540 باباخانی بینوارناظر شیرین علیرضا 389 216 زنان و زایمان تهران
25927 بابایی دل ارا جمشید 2232 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
21348 بابک اناهیتا حسن 2509 353 پزشکی اجتماعی اصفهان
33118 بادصبا محمد حیدر 4520 124 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
21752 بادفر غلامرضا سیف اله 707 135 بیماری‏های کودکان تهران
21753 بادوله احمد مهدی 3086 166 آسیب شناسی تهران
20524 باستانی نژاد شاهین کرامت اله 114 556 گوش وحلق وبینی تهران
29547 باقرپور قاسم مطلب 18 435 جراحی عمومی ایران
29758 باقرپورجهرمی علی عبدالعظیم 2410 454 جراحی عمومی بقیه اله
31094 باقرزاده صبا غلامرضا حسین 11303 434 جراحی عمومی اهواز
27083 باقرنژاد رویا صمد 518 345 بیماریهای قلب و عروق تبریز
30548 باقری ماندانا یونس 174 171 آسیب شناسی شیراز
33996 باقری سپیده رجبعلی 85 153 بیماری‏های کودکان مشهد
27477 باقری حریری شهرام یحیی 1860 613 طب اورژانس شهید بهشتی
25210 باقریه مهدی عبداله 4939 146 بیماری‏های کودکان کرمانشاه
35045 بانصیری محمد غلامرضا 514 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
26430 بایبوردی حسین حمداله 5184 165 آسیب شناسی تبریز
20531 بحرینی امین عباس 381 434 جراحی عمومی اهواز
21763 بحرینی اصفهانی محمدرضا نعمت اله 2759 366 بیهوشی تبریز
26432 بخت شادی فرخ محمدعلی 152 537 روانپزشکی تبریز
27479 بختی ارانی عباس حسین 2439 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
25932 بختیاری قلعه فاطمه عباسعلی 790 216 زنان و زایمان تهران
31808 بخشایش اقبالی بابک علی 43631 264 بیماریهای اعصاب گیلان
23623 بدری شیده رشید 3357 127 بیماری‏های کودکان اهواز
29763 بدری طالب حسین 494 545 روانپزشکی گیلان
29765 بذرافشان اصغر رسول 100457 143 بیماری‏های کودکان شیراز
24096 برادران عقیلی محمد محمدرضا 11398 441 جراحی عمومی زاهدان
29767 بردستانی غلامرضا حیدر 1376 277 بیماریهای داخلی زاهدان
28550 برزو لیلا حسن 369 211 زنان و زایمان اهواز
20535 برکتین بهزاد مرتضی 3287 144 بیماری‏های کودکان کاشان
22282 برنا فریناز عبدالکریم 8579 467 چشم پزشکی اهواز
25218 بزاز اوید عباس 6530 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
24100 بزرگی علیرضا موسی 716 257 بیماریهای اعصاب تهران
29136 بستانی مرتضی علی اکبر 660 567 پزشکی هسته ای تهران
22588 بصام علی محمد 977 556 گوش وحلق وبینی تهران
22590 بلوردی احسان خسرو 77 611 طب اورژانس ایران
30863 بلوری جیرنده حسین چراغ علی 3015 151 بیماری‏های کودکان قزوین
34003 بنکدار فرناز وهاب 7407 232 زنان و زایمان مازندران
34947 بهادرزاده لیلا ابوالقاسم 60244 453 جراحی عمومی مشهد
28559 بهاروند پرستو محمدصادق 1712 354 پزشکی اجتماعی ایران
24468 بهاروندایرانی یحیی پاپی 200 271 بیماریهای داخلی اهواز
27501 بهپو ارش نورالدین 5643 134 بیماری‏های کودکان تبریز
33141 بهدانی مسعودرضا غلامرضا 122 357 پزشکی اجتماعی شیراز
22602 بهرام ابادی حجت دوست علی 275 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
25231 بهرام پور مجید عباس 158 131 بیماری‏های کودکان ایران
27502 بهرامی احمد حسن 626 135 بیماری‏های کودکان تهران
27503 بهرامی محمدعلی قدیر 1282 254 بیماریهای اعصاب اهواز
30555 بهرامی نسرین عبدالرضا 6 535 روانپزشکی اهواز
34005 بهرنگی الهام علی 1919 417 بیماریهای پوست ایران
32430 بهزاد حمیدرضا محمدهادی 9954 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
33147 بهشتیان علی محمدجعفر 239 615 پزشکی ورزشی تهران
29784 بهمئی نژاد روح اله مختار 162 372 بیهوشی شهید بهشتی
29785 بهمنی محمد احمد 6 424 بیماریهای پوست شیراز
29786 بهمنیار محمد خدایار 941 172 آسیب شناسی کرمان
23636 بهنام سیده فریبا سیداحمد 2670374281 216 زنان و زایمان تهران
20543 بویری کامران یدالله 908 443 جراحی عمومی شیراز
20554 بی ریا سینا محمود 300 331 بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
27508 بیات اکبر غلامعباس 54257 561 گوش وحلق وبینی شیراز
25948 بیات سرمدی هایده رستمعلی 695 177 زنان و زایمان اصفهان
27509 بیاتیان ایت اله عزت اله 442 326 بیماریهای داخلی یزد
31641 بیدکی لیلا ابراهیم 1508 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
24471 بیرانوند سیاوش حسن 1038 367 بیهوشی تهران
34391 بیرانوند غلامرضا محمد 811 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
25237 بیرجندی مجیب محمدحسین 9241 575 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
27515 بیک محمدلو حسین حسن 995 121 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
34007 بیک یزدی اکرم محمدجواد 1292 324 بیماریهای داخلی مشهد
34008 بیگدلو لیلا غلامحسین 4677 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
22617 بیهقی ابوالفضل علی 111 516 رادیولوژی اصفهان
25952 پاپن ماهک باقر 251 216 زنان و زایمان تهران
28571 پارسافر هیوا همایون 811 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
22621 پارسامنش محمد محمدحسین 107058 471 چشم پزشکی ایران
35224 پارسایی صدر علیرضا حسن 4821 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
27522 پاشائی افشین کمال 642 276 بیماریهای داخلی تهران
31373 پاک منش حمید رسول 244 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
29793 پاکدامن عبدالعلی محمداسماعیل 11681 373 بیهوشی شیراز
28576 پاکدل پریسا باقر 1460 551 روانپزشکی بهزیستی
28577 پاکی شهره محمدمهدی 111 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
27527 پذیرا رضا منصور 288 166 آسیب شناسی تهران
25957 پرستنده چهر گیلدا علی 3086 276 بیماریهای داخلی تهران
25248 پرند علی عباس 1260 443 جراحی عمومی شیراز
35160 پرهیزکار باران حشمت اله 1042 272 بیماریهای داخلی ایران
20563 پرویزیان فرزاد فتح اله 2623 433 جراحی عمومی اصفهان
27095 پزشکی رقیه حمید 598 474 چشم پزشکی زاهدان
27529 پزشگی مدرس مهدی حسین 21443 276 بیماریهای داخلی تهران
32441 پژمان بشیرمحمد ارازمحمد 786 335 بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
23645 پژهان شروین علی 29 161 آسیب شناسی اصفهان
25251 پشم فروش رادنوش محمدباقر 209 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
27530 پشنگ پور محمد مرادعلی 1248 451 جراحی عمومی قزوین
24105 پوراصغرعربی مهدی حب اله 138 546 روانپزشکی مازندران
21362 پوربافرانی مریم مسلم 1651 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
31644 پورحمزه مژگان محمدرضا 1044 564 گوش وحلق وبینی مشهد
35052 پوررشیدی رضا حسین 5865 612 طب اورژانس تهران
28580 پورزاهدگیلانی مهرک محمدرضا 1144 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
22631 پورزاهدی فرشید غلامرضا 150 363 بیهوشی اهواز
24479 پورشنبه هادی صادق 3242960947 613 طب اورژانس شهید بهشتی
24480 پورشهریاری لنگرودی سهیل علی اصغر 1349 446 جراحی عمومی کرمانشاه
30567 پورصادق فرد مریم محمدصادق 3432 262 بیماریهای اعصاب شیراز
34708 پورعباس کاظم علی اکبر 427 276 بیماریهای داخلی تهران
34015 پورعلی لیلا علی اکبر 489 217 زنان و زایمان زاهدان
27536 پورفخر پژمان رحمت اله 4512 412 بیهوشی همدان
21800 پورمهدی محمدصادق محمود 11 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
31834 پورهوشیار رضا محمدی 137 437 جراحی عمومی تهران
23648 پویافرد فرزانه محمدرضا 676 541 روانپزشکی تهران
29314 پویامقدم شهلا حسین 3611775746 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
21801 پیامی بهبهانی شهرام محمدحسن 745 267 بیماریهای داخلی اصفهان
34016 پیش بین الهام سیدغلامرضا 1337 611 طب اورژانس ایران
27105 پیشاهنگ بناب پری ناز پرویز 313 275 بیماریهای داخلی تبریز
28588 پیشوا ایدا سیدمحمدحسین 4798 533 رادیولوژی مشهد
28589 پیشوا یلدا سیدمحمدحسین 4800 522 رادیولوژی تبریز
24334 پیکان حیرتی معصومه اسلام 27 166 آسیب شناسی تهران
26475 تابان صادقی عبدالرضا بهزاد 2064 165 آسیب شناسی تبریز
29812 تابعی سیدحسام الدین سیدعلیرضا 1 373 بیهوشی شیراز
28591 تاجبخش بنفشه رجب 470 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
33184 تراب زاده خراسانی شهرام محمود 261 265 بیماریهای اعصاب مشهد
27562 تقوی روح اله عباس 124 435 جراحی عمومی ایران
27563 تقی پوربازرگانی سروش تقی 1584 111 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ارومیه
21367 تقی پوردهکردی محبوبه اقایار 708 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
21368 تقی زاده فایقه محمدحسن 48512 161 آسیب شناسی اصفهان
24113 تقی زاده حسن قنبر 21 372 بیهوشی شهید بهشتی
31389 تهامی نیا سیدمصطفی سیدهادی 1109 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
21371 توانگرراد فریبا محمدحسن 589 374 بیهوشی کرمان
28600 توحیدی پری ناز ناصر 4689 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
33194 توحیدی محمد مهدی 3 427 بیماریهای پوست مشهد
28601 توسلی سمانه عزت اله 87 276 بیماریهای داخلی تهران
20594 توکلی بابک قاسم 10 516 رادیولوژی اصفهان
27570 توکلی حمیدرضا رحمت اله 705 135 بیماری‏های کودکان تهران
29316 توکلی تهمینه احمد 535 324 بیماریهای داخلی مشهد
20596 توکلی دستجردی مهدی اکبر 343 466 چشم پزشکی اصفهان
32204 تیره دست فائقه داود 204 213 زنان و زایمان بابل
34027 تیموری سنگانی مریم غلامحسین 59 233 زنان و زایمان مشهد
30575 ثابت عهدجهرمی سیما فرج اله 198 267 بیماریهای داخلی اصفهان
28608 ثابتی شکوفه محمد 16 542 روانپزشکی شهید بهشتی
35056 ثابتی مسعود علی 1840 257 بیماریهای اعصاب تهران
28609 ثاقب سوده محمدعلی 4195 522 رادیولوژی تبریز
32462 ثمربخش علی مهدی 60 574 پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز

ج ———————————— تا————————— خ

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
27576 جابری کامران فضل الله 8389 523 رادیولوژی تهران
20603 جاری نجف ابادی محسن محمدعلی 75 154 بیماری‏های کودکان همدان
24491 جاسمی بهزاد اسمعیل 19858 263 بیماریهای اعصاب کرمان
24492 جاسمی سیدوحید سیدمصطفا 34540 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
30576 جاودانی مریم رحمت اله 772 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
24940 جباری عبدالحمید عبدالله 3 143 بیماری‏های کودکان شیراز
22669 جداری عطاری سعید حبیب 115 135 بیماری‏های کودکان تهران
28613 جدید لیلا رضا 8248 223 زنان و زایمان شیراز
35551 جدیدفرد ریحانه حسن 136 162 آسیب شناسی ایران
31649 جدیدی فاطمه حسین 117 367 بیهوشی تهران
27580 جدیری حسین زاده نادر عزیز 2197 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
24119 جرجانی داز رحیم طواق محمد 6607 112 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
25283 جعفرپوریانی مهران حسین 524 116 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
34030 جعفرزاده فاریا ابوالقاسم 23011 312 بیماریهای داخلی سمنان
22673 جعفرنژاد بابک بیژن 929 435 جراحی عمومی ایران
29420 جعفری مجید حیدر 23 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
31263 جعفری رزیتا علی قلی 6003 565 گوش وحلق وبینی یزد
24120 جعفری پور ایرج حسن 595 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
26508 جعفری سوها فضل اله شفیع 1784 367 بیهوشی تهران
20352 جعفری قرابقلو لاله محمد 1330 266 بیماریهای داخلی ارومیه
31852 جعفری نژاد علیرضا محمدرضا 445 321 بیماریهای داخلی گیلان
30578 جغتایی پگاه حمیدرضا 349 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
33220 جلال یزدی مجید غلامحسین 1767 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
29551 جلالی امیرحسین احمد 1000 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
20354 جلیلی رقیه عباس 1766 435 جراحی عمومی ایران
29422 جلیلی سعید علی 436 377 بیهوشی قزوین
27595 جلیلی شاهاندشتی فرشاد علی اصغر 167 437 جراحی عمومی تهران
21824 جمشیدی لطفعلی فتح اله 2 312 بیماریهای داخلی سمنان
29509 جناب مژگان هادی 415 272 بیماریهای داخلی ایران
34722 جناب زاده علیرضا احمد 2753 155 بیماری‏های کودکان یزد
28625 جنتی پریسا اصغر 230 451 جراحی عمومی قزوین
29851 جنگ جو امید اسماعیل 4 237 جراحی استخوان و مفاصل اهواز
27603 جهان بینی شاهرخ حسین 3071 121 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
32208 جهانبخش جمیله محمد 1507 223 زنان و زایمان شیراز
27607 جهانسوز علی جهانبخش 522 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
21384 جهانشاهی فر لاله محمد 1238 271 بیماریهای داخلی اهواز
21385 جهانگرد لیلا اصغر 10166 534 روانپزشکی اصفهان
30875 جهانگیری فرد علیرضا غلامرضا 363 377 بیهوشی قزوین
31113 جهانگیری فرد بابک احمد 122 361 بیهوشی ارومیه
31857 جوادزاده حمیدرضا جواد 134 613 طب اورژانس شهید بهشتی
25295 جوادی سیدامیرحسین سیدحمید 2399 461 جراحی مغز و اعصاب تهران
24814 جوادی راد عترت حمزه 533 173 آسیب شناسی کرمانشاه
28626 جوانبخت زهرا مرتضی 9054 217 زنان و زایمان زاهدان
27599 جوانشیری علی منوچهر 4806 116 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
25990 جوانگروه شیرین علی 11598 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
22696 جواهری جواد محمد 115 353 پزشکی اجتماعی اصفهان
33226 جواهری علی احمد 254 541 روانپزشکی تهران
35059 جواهری امیر محمدعلی 301 325 بیماریهای داخلی همدان
21827 جواهری زاده هژیر مجید 814 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
32474 چراغمکانی حامد غلامرضا 881 257 بیماریهای اعصاب تهران
33232 چکنی فرید مجید 276 265 بیماریهای اعصاب مشهد
24817 چگنی شیوا قاسم 1799 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
31866 چگینی حسین عزیزمراد 27 523 رادیولوژی تهران
22708 چناری محرم اکبر 3858 467 چشم پزشکی اهواز
22711 چهرئی علی مرتضی 150 161 آسیب شناسی اصفهان
35164 چوبتاشانی سحر شاه مراد 29408 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
31268 حاتمی لیلا حسین 359 224 زنان و زایمان کاشان
26523 حاتمی شندی ابوالفضل مختار 4796 256 بیماریهای اعصاب تبریز
27614 حاج زرگرباشی سیدرامین سیدهاشم 1743 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
27615 حاجتی غلامرضا عباس 25 546 روانپزشکی مازندران
26524 حاجوی ناصر حسن 763 275 بیماریهای داخلی تبریز
24515 حاجی ابادی علیرضا علی 2 317 بیماریهای داخلی کرمانشاه
21391 حاجی احمدی سمیه کاوس 779 516 رادیولوژی اصفهان
27617 حاجی اقابزرگی علی محمد 10264 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
22718 حاجی براتی بابک ابوالفضل 724 433 جراحی عمومی اصفهان
34038 حاجی پور معصومه نوراله 54 525 رادیولوژی شهید بهشتی
24341 حاجی پورخراسانی مریم رمضان 1544 477 چشم پزشکی مشهد
29512 حاجی سلیمی بهاره عبدالاحد 1869 276 بیماریهای داخلی تهران
30881 حاجی کریمی مجید ابوالفضل 1225 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
26527 حافظی فر بهرام مصیب 49 421 بیماریهای پوست تبریز
22724 حافظی مقدم پیمان علی 215 611 طب اورژانس ایران
27623 حایری احسان محمدصالح 371715210 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
26003 حایری زاده بی بی مریم سیدمحمد 6016 525 رادیولوژی شهید بهشتی
20638 حبیب زاده سیاه رودکلائ محمدرضا اسمعیل 265 362 بیهوشی اصفهان
24136 حبیبی علی اکبر حبیب الله 1433 113 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اهواز
30596 حبیبی مریم عباسعلی 412 223 زنان و زایمان شیراز
25311 حبیبیان نائینی محسن محمدرضا 76 434 جراحی عمومی اهواز
24137 حجازیان سیدابراهیم سیدجواد 797 456 جراحی مغز و اعصاب ایران
34727 حداد حمیدرضا محمدعلی 315 326 بیماریهای داخلی یزد
31871 حدادی کاوه محمد 19266 457 جراحی مغز و اعصاب تبریز
21836 حردانی امیرکمال عبدالامیر 878 127 بیماری‏های کودکان اهواز
24944 حسابی امیر محمدمهدی 695 133 بیماری‏های کودکان بندر عباس
22739 حسامی امید علی اصغر 12603 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
24518 حسن زاده سبحان ناجی 1597 535 روانپزشکی اهواز
31876 حسن زاده مقدم حامد احمد 324 376 بیهوشی گیلان
34043 حسن علیزاده حقیقی شادی جواد 77 233 زنان و زایمان مشهد
33240 حسن نژادشاندیز رضا احمد 3413 341 بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
28648 حسن نیا فاطمه محمدرضا 656 554 گوش وحلق وبینی ایران
32214 حسنی اردومحله لیلا حسین علی 1798 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
24946 حسنی ازاد مهدی علی اکبر 106 364 بیهوشی ایران
27635 حسنی برزی سیدمجید اقامیرزا 4148 372 بیهوشی شهید بهشتی
22747 حسنی مهربان نوید عبدالحسین 74 137 بیماری‏های کودکان زنجان
21839 حسنیان سیدعلی محمدتقی 822 522 رادیولوژی تبریز
21398 حسین پور فرزانه جهانگیر 80 337 بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
30599 حسین پور خدیجه حشمت اله 9179 141 بیماری‏های کودکان سمنان
29874 حسین زاده خلف ابا حمیدرضا جهرم 99 143 بیماری‏های کودکان شیراز
24346 حسین زاده مری اعظم علیرضا 193 343 بیماریهای قلب و عروق اهواز
32487 حسین نژادفوجردی حیدر امیر 427 374 بیهوشی کرمان
29875 حسین نژادندائی هومان هوشنگ 80 611 طب اورژانس ایران
20359 حسینی افسون جهانگیر 256 176 زنان و زایمان ارومیه
21843 حسینی سیدعطاالله سیدمصطفی 498 332 بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
23700 حسینی سیده فاطمه سیدعلی اشرف 27318 466 چشم پزشکی اصفهان
24949 حسینی سیدمحمدجعفر سیدمحمود 161 574 پزشکی فیزیکی و توانبخشی تبریز
27641 حسینی سیدرضا سیدمهدی 8 542 روانپزشکی شهید بهشتی
27644 حسینی سیدمحسن ضیاءالدین 3 516 رادیولوژی اصفهان
27645 حسینی سیدنصراله سیدکاظم 25320068 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
34046 حسینی پور فاطمه سیدصادق 3055 427 بیماریهای پوست مشهد
31660 حسینی سادات ربابه سیدعباس 1325 225 زنان و زایمان کرمان
28657 حسینی طباطبائی نرگس سیدحسن 2997 257 بیماریهای اعصاب تهران
24145 حسینی نژاد سیدمحمد میراسداله 10 612 طب اورژانس تهران
26537 حسینی نیا سعید عباس 16579 272 بیماریهای داخلی ایران
34049 حسینیان الهه علی اصغر 17148 411 بیهوشی مشهد
30605 حشمتی زهرا ناصر 1026 271 بیماریهای داخلی اهواز
22759 حصاری فرد ناصر صادق 753 451 جراحی عمومی قزوین
34733 حقانی نژاد حسن محمدعلی 46 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
24146 حقانی نسیمی رضا علی اصغر 123 156 بیماری‏های کودکان کردستان
28660 حقدارساحلی مریم قربانعلی 781 542 روانپزشکی شهید بهشتی
32216 حقدارساحلی یلدا محمد 852 311 بیماریهای داخلی زنجان
25332 حقی اشتیانی بهرام مصطفی 5395 255 بیماریهای اعصاب ایران
29886 حقیقت علی مسعود 651 245 جراحی استخوان و مفاصل شیراز
20661 حقیقی محمد غلام حسن 1335 534 روانپزشکی اصفهان
26540 حکاکی فرد محمد مجید 1821 333 بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
26011 حکیمیان هدا عباس 13938 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
29158 حنفی بجد حمید محمداسماعیل 15631 272 بیماریهای داخلی ایران
21858 حیبر حبیب جعفر 1114 343 بیماریهای قلب و عروق اهواز
27666 حیدری کامران غلامرضا 2732 613 طب اورژانس شهید بهشتی
34616 حیدری اعظم جعفر 3184 155 بیماری‏های کودکان یزد
30615 حیدری نژاد زهرا حسین 1380 527 رادیولوژی کرمان
34618 خادم الرضا نوشین امین اله 5470 536 روانپزشکی ایران
32894 خادمی فروغ محمداسماعیل 333 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
24952 خادمی بفرویی مجتبی رضا 2389 274 بیماریهای داخلی بندر عباس
24348 خاکبازبابلی مهسا محمدتقی 1453 473 چشم پزشکی تهران
20677 خاکساربلداجی کریم زیادخان 4951 516 رادیولوژی اصفهان
27672 خالقی بارچی جواد محمدعلی 3933 557 گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
31418 خالقی نیا مهدی روح اله 708 341 بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
32503 خاندوزی سیدرضا سیدجلال 475 513 پرتو درمانی شهید بهشتی
28666 خانعلی فاطمه خداداد 3832 523 رادیولوژی تهران
27675 خانه دان بهرام عبدالله 1188 114 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ایران
34056 خانی زهرا رمضانعلی 82 427 بیماریهای پوست مشهد
24825 خاوران پریسا سیف اله 567 226 زنان و زایمان کرمانشاه
31664 خباززاده زهرا ناصر 5658 225 زنان و زایمان کرمان
25348 ختمی حسین احمد 1667 562 گوش وحلق وبینی کرمان
28669 خدابنده لو لیلا ایوب 261 372 بیهوشی شهید بهشتی
34738 خدارحمی شهربابک علی عیسی 79 434 جراحی عمومی اهواز
34059 خداشاهی ماندانا غلامرضا 828 316 بیماریهای داخلی کرمان
21408 خدایی الهه سادات منصور 1830 545 روانپزشکی گیلان
30621 خدری معصومه حمداله 1616 314 بیماریهای داخلی شیراز
33283 خراسانچی امیررضا حسین 9983 571 پزشکی هسته ای شهید بهشتی
31893 خرم نیا سعید عطااله 49 376 بیهوشی گیلان
24541 خزاعی مهدی ماشاالله 1462 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
28678 خزاعی پور زهرا علی محمد 91 357 پزشکی اجتماعی شیراز
27687 خسروی سعید مجتبی 859 523 رادیولوژی تهران
27690 خسروی فرد کیوان شکراله 9277 473 چشم پزشکی تهران
28682 خصالی حمیده غلام حسن 5877 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
22317 خطیر شیوا عبدالرحمان 825 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
22808 خلج محمد بهروز 6298 536 روانپزشکی ایران
27693 خلیفه زاده کلیبر سیدبابک میرحسن 580 157 آسیب شناسی ارومیه
23727 خلیلی شکوفه محمدهادی 46 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
23728 خلیلی معصومه نبی 9158 234 زنان و زایمان همدان
28684 خلیلی یاسمن عبدالمحمد 3806 227 زنان و زایمان گیلان
32512 خلیلی مهدی علی 277 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
35068 خلیلی محسن محمدسعید 1660 317 بیماریهای داخلی کرمانشاه
21872 خواجه پور حجت اله علی 392 521 رادیولوژی ایران
26022 خواجه حسینی زهرا اسمعیل 6181 226 زنان و زایمان کرمانشاه
30628 خواجه دهی انوشه پرویز 463 223 زنان و زایمان شیراز
27699 خوب سعید جلیل 44337 525 رادیولوژی شهید بهشتی
29925 خورشیدی ارش علی 12145 461 جراحی مغز و اعصاب تهران
27701 خورگامی محمدرفیع محمدعلی 1835 135 بیماری‏های کودکان تهران
32902 خوش باوررستمی فاطمه محمدعلی 6159 217 زنان و زایمان زاهدان
20696 خوش قلب ارش رضا 94 127 بیماری‏های کودکان اهواز
21878 خوش نما مهرزاد محمدجعفر 417 166 آسیب شناسی تهران
33302 خوشحال سیدرحمن سیدمحمود 1436 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
22820 خوشنودنمینی پیمان محمدباقر 232 452 جراحی عمومی مازندران
32516 خوشنویس سیدفرید سیدابراهیم 722 166 آسیب شناسی تهران
28686 خیاطزاده زهرا مصطفی 1809 216 زنان و زایمان تهران
28688 خیاطزاده مرضیه مصطفی 24984 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
28689 خیری تبار مینو بلال 405 176 زنان و زایمان ارومیه

  د    ---------------------------  تا  ------------------------   ر

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
28690 داداش پور شهدک هدایت الله 384 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
27708 داداللهی ساراب مازیار موسی 6826 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
26568 دادگر ضیاء گل اوغلان 432 437 جراحی عمومی تهران
34080 دادگر سلمه علی اصغر 644 233 زنان و زایمان مشهد
26028 دادگستر هاله علی 14482 614 پزشکی ورزشی ایران
32903 دارائی زهرا جمشید 121 425 بیماریهای پوست کرمان
32904 دارائی مونا جمشید 402 477 چشم پزشکی مشهد
24835 دارابی پریسا جهانشاه 13442 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24836 دارابی فرخنده اسحاق 597 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
33306 داستانی حمید محمدتقی 383 364 بیهوشی ایران
29929 دالوند محسن غلامرضا 839 467 چشم پزشکی اهواز
29559 دانائی نوید پرویز 740 141 بیماری‏های کودکان سمنان
27144 دانایی مهراباد شهلا رضاقلی 679 176 زنان و زایمان ارومیه
31668 دانش پژوه اذر حسین 692 116 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
24159 داودی سیدحسن سیدرحمت 31518 335 بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
28697 داودی زهرا قربانعلی 5842 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
27146 داورمعین گیتی حمید 85 275 بیماریهای داخلی تبریز
33315 داوری خداداد جمشید 30221 572 طب کار تهران
24548 داوری نژاد عمران موسی 3370124963 536 روانپزشکی ایران
32520 دباغ زاده سورکی عباس محمد 4 152 بیماری‏های کودکان مازندران
29936 دبیری غلامرضا علی حسین 762 373 بیهوشی شیراز
29938 دبیری محمدرضا حسین 1038 276 بیماریهای داخلی تهران
27728 دبیری سطری ساسان بهرام 1 556 گوش وحلق وبینی تهران
33318 دربان استان قربان کاظم 6390 247 جراحی استخوان و مفاصل مشهد
35404 درخشان محمدکامران مهدی 4159 551 روانپزشکی بهزیستی
33320 درخورد اصغر حیدر 1964 453 جراحی عمومی مشهد
20104 درستی جواد بایرام 3 436 جراحی عمومی تبریز
27730 درگاهیان مجید حسین 10 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
29944 دریاباری سیدهاشم سیدعلی 848 477 چشم پزشکی مشهد
26576 دژاکام افشین علی 1111 135 بیماری‏های کودکان تهران
29946 دستغیب سیدعلی سیدمحمود 271 543 روانپزشکی شیراز
29949 دستغیب حسینی سیدحسین سیدعلی 1655 561 گوش وحلق وبینی شیراز
28704 دشتی سعیده علی اکبر 619 235 زنان و زایمان یزد
32225 دلدارپسیخانی مریم حسین 570 216 زنان و زایمان تهران
33324 دلیلی افشین محمدحسن 135 264 بیماریهای اعصاب گیلان
27149 دهخدا زهرا ابراهیم 10104 223 زنان و زایمان شیراز
21895 دهدشتی ارش ماندعلی 565 363 بیهوشی اهواز
31431 دهستانی علیرضا یدالله 1272 172 آسیب شناسی کرمان
32528 دهقان سیدحامد محمدعلی 1358 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
27151 دهقان قراملکی رباب محمد 68077 522 رادیولوژی تبریز
21421 دهقان نیری بهار لقمان 746 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
35406 دهقانزاده حبیب اله طالب 6613 537 روانپزشکی تبریز
26580 دهقانی عباسعلی نجفعلی 1322 361 بیهوشی ارومیه
29617 دهقانی زاده فاطمه ابوالقاسم 22644 577 پزشکی فیزیکی و توانبخشی ارتش
33331 دهقانی محمدابادی مهدی حسن 866 276 بیماریهای داخلی تهران
34088 دهقانیان پریا سیاوش 1774 175 آسیب شناسی مشهد
29961 دیالمی کوروش الیاس 2440659320 331 بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
25379 دیانی احمدرضا هیبت اله 38 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
32227 دیباوند نرجس ابراهیم 32 234 زنان و زایمان همدان
27744 دیلمی منصور باقر 881 371 بیهوشی زاهدان
27748 دیهجی بهمن عبدالغفور 132 435 جراحی عمومی ایران
31674 دیوسالار مهدیه چنگیز 1452 163 آسیب شناسی بابل
20719 ذاکرعاملی افشین رضا 52388 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
31136 ذاکری حسنعلی علی 4211 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
32531 ذاکری خطیر حبیب الله نعمت الله 32 372 بیهوشی شهید بهشتی
25381 ذاکری هرندی امیرحسین صادق 10860 414 بیهوشی بقیه اله
28712 ذبیحی دیارجانی سیده ازیتا سیدمطهر 322 131 بیماری‏های کودکان ایران
34964 ذبیحی محمودابادی عادله علی 1 224 زنان و زایمان کاشان
27152 ذکری معصومه احمد 102745 215 زنان و زایمان تبریز
29562 ذوالفقاری عباس احمد 3915 372 بیهوشی شهید بهشتی
24553 رئیسی فرشید نبی الله 144 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
26582 رئیسی مقصود علی 46 535 روانپزشکی اهواز
20728 رئیسی مبارکه شهنام اسدالله 67 362 بیهوشی اصفهان
23741 رابطیان مهشید اسکندر 246 536 روانپزشکی ایران
26583 راجزی حسین ابراهیم خلیل 1001 361 بیهوشی ارومیه
29964 راحت فیصل محمد 58 476 چشم پزشکی شیراز
27755 رادفر محمدهادی محمد 5215 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
31437 رادمان مسعود مرید 222 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
33336 رادمهر بابک علی اکبر 1622 533 رادیولوژی مشهد
29967 رازقی جهرمی علی محمد 83 171 آسیب شناسی شیراز
29968 راسال مالی رضا حسین 515 171 آسیب شناسی شیراز
26041 راشدی انا محمدحسن 1212 521 رادیولوژی ایران
34624 ربیعی سپیده ذبیح اله 619 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
21905 رجاء امین رسول 1062 133 بیماری‏های کودکان بندر عباس
21904 رجائی بهبهانی شهرام تقی 167 127 بیماری‏های کودکان اهواز
25388 رجائی نژاد محسن امیراکرم 2623 327 بیماریهای داخلی بقیه اله
21427 رجایی نجف ابادی زهره حیدرعلی 220 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
28719 رجعتی مژگان صادق 295 226 زنان و زایمان کرمانشاه
35074 رحمان نژاد علی محمد 606 156 بیماری‏های کودکان کردستان
25392 رحمانی محمدرضا رضا 9483 173 آسیب شناسی کرمانشاه
33348 رحمانی علیرضا اسماعیل 1597 265 بیماریهای اعصاب مشهد
21429 رحمانیان شیوا جعفر 1771 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
34772 رحمانیان مسعود جلال 539 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
31921 رحیم ابادی مجتبی مهدی 273 164 آسیب شناسی بندر عباس
26045 رحیمی لیلا فتح اله 236 211 زنان و زایمان اهواز
28721 رحیمی میترا اکتاریوش 744 612 طب اورژانس تهران
35078 رحیمی عزت الله محمدعلی 10 266 بیماریهای داخلی ارومیه
27764 رحیمی اقدم کریم علی اکبر 5 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
26593 رحیمی پور محمدحسین عیسی 391 157 آسیب شناسی ارومیه
27765 رحیمی دراباد بهزاد فرامرز 699 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
28727 رخشان ازاده محمد 11265 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
29983 رزم کن علی صیاد 90 463 جراحی مغز و اعصاب شیراز
20739 رستگار شیروان نجاتعلی 295 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
26597 رستم زاده محمد ایمان وردی 1671 345 بیماریهای قلب و عروق تبریز
24560 رستمی احمد ابوالحسن 4187 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
28729 رستمی پرستو فریدون 727 135 بیماری‏های کودکان تهران
28730 رسولی نگین ایرج 661 525 رادیولوژی شهید بهشتی
24166 رسوم جلالی علی حسین 246 371 بیهوشی زاهدان
27773 رشدی بنام مهرداد پرویز 9284 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
26600 رشیدی بناب بهمن رسول 23520 573 پزشکی قانونی تهران
28734 رضائی میتراسادات جلال 4756 162 آسیب شناسی ایران
34099 رضائی مریم غلامحسین 20513 326 بیماریهای داخلی یزد
26602 رضائی بنا محمدرضا لطف اله 7422 417 بیماریهای پوست ایران
30899 رضائی قلعه علیرضا ابوالفضل 4170 135 بیماری‏های کودکان تهران
34101 رضائیان ناهید حسن 6069 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
21434 رضاپوریان پریسا جهانگیر 275 224 زنان و زایمان کاشان
21915 رضازاده افشین محمود 93 516 رادیولوژی اصفهان
33361 رضازاده شجاعی سیدمحسن سیدحسن 1 573 پزشکی قانونی تهران
20370 رضازاده کهنه شهری مهتاب خلیل 197 267 بیماریهای داخلی اصفهان
24173 رضایی علی محمود 194 515 پرتو درمانی مشهد
25406 رضایی امید رزاق 10726 272 بیماریهای داخلی ایران
27782 رضایی ایرج میکاییل 57145 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
33362 رضایی حمید رمضانعلی 1769 465 جراحی مغز و اعصاب مشهد
34443 رضایی ازندریانی احمد علیمراد 4615 524 رادیولوژی زاهدان
22322 رضایی زارعی بهار حسین 2945 526 رادیولوژی شیراز
33364 رضایی فورگ علیرضا محمد 401 175 آسیب شناسی مشهد
29342 رضوی مریم محمدحسین 351 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
25414 رضوی منش سیدحیدر سیدعلی بمان 6148 272 بیماریهای داخلی ایران
32920 رعیت نیاقادیکلایی مرجان جمشید 341 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
20751 رفیع حسین علی محمد 6 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
27788 رفیعی رضا منصور 1911 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
32238 رفیعی سروری زهرا کاظم 123 227 زنان و زایمان گیلان
34781 رفیعیان شهاب کاظم 257 437 جراحی عمومی تهران
33371 رفیق دوست امیرحسین عباسعلی 12087 277 بیماریهای داخلی زاهدان
33372 رکن ابادی مقیمی کورش جواد 112 564 گوش وحلق وبینی مشهد
27794 رکنی رضا غلامعلی 6751 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
23766 رمضانی الهام فرض اله 2301 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
21930 رمضانی پیرابادی بابک اکبر 65 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
21931 رمضانی پیرابادی نبی اکبر 238 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
22893 رنج پوراردهایی حسن سلمان 5556 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
20757 رنجکش منصور حسن 2339 534 روانپزشکی اصفهان
34630 رهام مریم محمد 26847 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
27803 رهبرفرخوی بهرام حسین 5545 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
20761 رهگذر امین حسین رضا 2103 466 چشم پزشکی اصفهان
26062 رهنما راحله جواد 22150 273 بیماریهای داخلی بابل
30014 رودگری امیر یداله 463 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
34449 روستائی حسین ابادی احمد محمد 11 436 جراحی عمومی تبریز
23768 روشن اعظم السادات اسدالله 8 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
28755 روشن مریم غلامحسین 610 516 رادیولوژی اصفهان
29184 روشن روان رضا محمدعلی 2 441 جراحی عمومی زاهدان
20763 ریاحی زانیانی مجید عبداله 40 442 جراحی عمومی شهید بهشتی

ز ——————————— تا ———————————— ش

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
30022 زارع ابوالقاسم غلام 1927 455 جراحی مغز و اعصاب اصفهان
30023 زارع اصغر احمد 177 271 بیماریهای داخلی اهواز
30024 زارع خوبیار محمدامین 94 143 بیماری‏های کودکان شیراز
33380 زارع رضا علی اکبر 325 465 جراحی مغز و اعصاب مشهد
34788 زارع حسین ابادی صمد عباس 33 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
35166 زارع رمشتی شمسی احمد 70 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
31456 زارع کوکنده اصغر رمضان 226 436 جراحی عمومی تبریز
26065 زارعی سمیه حسین 2217 533 رادیولوژی مشهد
30031 زارعی سیروس علی محمد 925 271 بیماریهای داخلی اهواز
27168 زالی فاطمه امیر 43279 273 بیماریهای داخلی بابل
24578 زاهدی میلاد اکبر 4249 536 روانپزشکی ایران
28762 زاهدی ندا مصطفی 2762 516 رادیولوژی اصفهان
31274 زاهدی فاطمه محمدعلی 2036 512 پرتو درمانی تهران
32245 زاهدی لیلا فریدون 1271 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
29437 زراعتی محمدرضا صفرعلی 2578 363 بیهوشی اهواز
33386 زرگران زاهد محمد 1645 612 طب اورژانس تهران
21449 زمانی ندا علی 293 362 بیهوشی اصفهان
28773 زمانی عموقین لیدا صفر 9966 551 روانپزشکی بهزیستی
22917 زندکریمی محمدرضا ابراهیم 529 135 بیماری‏های کودکان تهران
30670 زنده بودی سودابه رضا 224 277 بیماریهای داخلی زاهدان
31681 زندوکیل نرگس حسین 1942 473 چشم پزشکی تهران
34631 زندی فرح ناز محمد 481 177 زنان و زایمان اصفهان
20122 زینالی جواد اکبر 1 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
25437 زینالی مهدی محمدباقر 12217 115 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
35169 ساسانی سیاه کمری لیلا عزیزمراد 361 471 چشم پزشکی ایران
26634 ساسانی گرگری فتحعلی حسن 10680 122 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کرمانشاه
22331 ساعی پور ناهید محمدحسن 438 471 چشم پزشکی ایران
20124 ساعی فر رضا بهرام 994 125 بیماری‏های کودکان ارومیه
25440 ساکت ساسان توکل 1637 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
26635 سالاری فرزاد داریوش 18 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
30050 سالاری فرهام فریدون 5613 337 بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
34120 سالاری معصومه نورالله 1341 324 بیماریهای داخلی مشهد
34121 سالاری مهرانگیز محمدحسین 1124 233 زنان و زایمان مشهد
34793 سالاری پناه فیروزابادی محمد علی 126 113 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اهواز
25441 سالاری میبدی امیرعباس حاجی میرزااقا 37 145 بیماری‏های کودکان کرمان
26073 سالاریان سارا مسعود 1886 364 بیهوشی ایران
30052 سامانیان مهدی سلیمان 1 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
20787 ساوج محمدرضا احمد 2511 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
30673 سبحانی نرگس رحیم 315 522 رادیولوژی تبریز
32923 سبحانی پیام محمد 525 152 بیماری‏های کودکان مازندران
34797 سبحانی فیروزاباد وحید محمد 108 614 پزشکی ورزشی ایران
23780 سبکدل الهام عباس 7861 131 بیماری‏های کودکان ایران
20374 سپاهی اعظم عوض 454 255 بیماریهای اعصاب ایران
28787 سجادی فاطمه سیدرضا 1827 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
31463 سجادی سیدهادی سیدمحسن 38 367 بیهوشی تهران
22932 سجادیان امیر سیدمحمدتقی 10540 554 گوش وحلق وبینی ایران
33406 سخائی مهدی غلامحسین 393 536 روانپزشکی ایران
26642 سخندان محمد محسن 680 555 گوش وحلق وبینی تبریز
30065 سرحدی سیروس قباد 108319 526 رادیولوژی شیراز
28794 سرلک مژده علی حسین 15883 423 بیماریهای پوست شهید بهشتی
27842 سرمست هادی اصغر 19772 563 گوش وحلق وبینی گیلان
26079 سروری بیتا محمداسمعیل 2814 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
33411 سروری غلامرضا رمضانعلی 62 153 بیماری‏های کودکان مشهد
31943 سروری پسیخانی مجید حسین 316 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
34129 سعادتمند مهرنوش حسین 631 233 زنان و زایمان مشهد
31686 سعید لیدا سهراب 8512 225 زنان و زایمان کرمان
27851 سعیدی ناصر ابوالفضل 10729 321 بیماریهای داخلی گیلان
28797 سعیدی شهربانو اسکندر 6022 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
30070 سعیدی نژاد ذاکر الله رحم 577 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
31152 سعیدیان سعید احمد 35534 415 بیماریهای پوست اصفهان
21461 سفریان مریم سیدحسین 704 556 گوش وحلق وبینی تهران
34131 سقایان مینا عباس 637 233 زنان و زایمان مشهد
30678 سلامی زهرا سیدعباس 1334 262 بیماریهای اعصاب شیراز
33423 سلطانی احسان ابراهیم 2461 453 جراحی عمومی مشهد
31154 سلیمانی محمد حسن اقا 156 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
31278 سلیمانی فاطمه حسن اقا 2303 224 زنان و زایمان کاشان
21466 سلیمانی درچه زهرا محمداسماعیل 8193 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24591 سلیمی الیاس سبزعلی 4940146898 135 بیماری‏های کودکان تهران
27865 سلیمی محمدرضا یدالله 1712 554 گوش وحلق وبینی ایران
34135 سلیمی نجمه محمدنبی 1401 533 رادیولوژی مشهد
33434 سلیمی خرم ابادی حمید محمدنبی 1349 564 گوش وحلق وبینی مشهد
27866 سلیمی خضری علیرضا محمد 1366 162 آسیب شناسی ایران
26083 سموات شیوا جعفر 3 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
21964 سمیع مصطفی محمد 50 254 بیماریهای اعصاب اهواز
31945 سمیع زاده لاهیجی مصطفی محمد 716 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
32586 سوادکوهی فرزاد علیرضا 772 547 روانپزشکی مشهد
21966 سوایی محسن جعفر 393 373 بیهوشی شیراز
27873 سوری محسن مصطفی 33 267 بیماریهای داخلی اصفهان
20823 سوزنگر حمیدرضا محمد 22619 433 جراحی عمومی اصفهان
33438 سوهانیان حقیقی جواد محمدتقی 53099 533 رادیولوژی مشهد
30079 سیار رسول ناصر 13631 332 بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
24853 سیاه مکی شهری سپیده محمود 333 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
21471 سیدالعالی مهشید هاشم 3855 216 زنان و زایمان تهران
27877 سیدحسینی جواد یوسف 1567 612 طب اورژانس تهران
27882 سیدی سیدرضا سیدجلال 34 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
27884 سیف غلامرضا حبیب 214 521 رادیولوژی ایران
22963 سیف برقی توحید رحمان 11422 615 پزشکی ورزشی تهران
26087 سیفی فریناز حسن 504 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
21972 سینا امیرحسین محمدکمال 6135 166 آسیب شناسی تهران
21973 سینا مسعود محمدحسین 1381 517 رادیولوژی اهواز
20830 شادفر مهدی حسن 4643 542 روانپزشکی شهید بهشتی
30687 شادمانی اطهر علی بخش 482 476 چشم پزشکی شیراز
26666 شادی جعفر محمدرضا 89856 267 بیماریهای داخلی اصفهان
22969 شارق بروجنی هومن بهمن 1311 523 رادیولوژی تهران
32256 شاعف سیده پرتو سیدرضا 6132 227 زنان و زایمان گیلان
21974 شاکرمی انشاالله حسین 963 414 بیهوشی بقیه اله
24199 شاکری اسدالله علی محمد 2818 364 بیهوشی ایران
28809 شالچیان زهرا حسن 1413 272 بیماریهای داخلی ایران
23797 شاه مرادی شکوه سیدمحمد 1613 451 جراحی عمومی قزوین
30092 شاهسونی یوسف حسن 554 143 بیماری‏های کودکان شیراز
31279 شبیه خوانی سارا حسین 1797 216 زنان و زایمان تهران
22344 شجاعی کبری احمد 1119 177 زنان و زایمان اصفهان
26094 شجاعی اصل پونه مسعود 7 216 زنان و زایمان تهران
31694 شجاعی باغینی اعظم عباس 31 223 زنان و زایمان شیراز
25477 شرافت وزیری ارش امیرمسعود 3351 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
27179 شریعتی کوهبنانی سعیده محمدعلی 7003 165 آسیب شناسی تبریز
28814 شریف پور شکوه علی محمد 1608 314 بیماریهای داخلی شیراز
25480 شریف زاده سیدرضا سیدمحمد 641 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
30910 شریفی داود شعبانعلی 83 455 جراحی مغز و اعصاب اصفهان
20838 شریفی اصفهانی مهران مصطفی 193 267 بیماریهای داخلی اصفهان
23805 شعبانی برزگر مینوش طیب اقا 5378 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
25484 شعبانی میرزائی حسین شمس اله 1897 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
31482 شفیع پورمرجی محمدرضا علی 1042 276 بیماریهای داخلی تهران
20849 شفیعی مهدی مجتبی 3204 455 جراحی مغز و اعصاب اصفهان
31483 شفیعی محمد عطااله 448 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
31956 شفیعی ماسوله سیدمسعود سیدمنصور 170 135 بیماری‏های کودکان تهران
20854 شفیق اردستانی محمدهادی ابوالفضل 11 315 بیماریهای داخلی کاشان
20855 شکرانی محمد محمود 1263 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
21485 شکرانی میترا جهانگیر 99 267 بیماریهای داخلی اصفهان
35260 شکرریزفومنی رضا محمدرسول 105 356 پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
33476 شکیبی محمدهادی حسین 39137 124 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
22345 شلمزاری شراره کیامرز 293 433 جراحی عمومی اصفهان
28822 شمس لادن حسن 797 272 بیماریهای داخلی ایران
35441 شمس الاحرار محمدحسن عبداله 2312 372 بیهوشی شهید بهشتی
26105 شمس الدینی مطلق رقیه رضا 364 422 بیماریهای پوست تهران
20150 شمسی خسرو سهرابعلی 1 444 جراحی عمومی کاشان
32609 شمشیربند رضا علیجان 441 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
26109 شهابی کاملیا احمد 4248 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
27910 شهابی علی ولی الله 2567 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
24610 شهبازی محمدامیر روح اله 242 375 بیهوشی کرمانشاه
30116 شهبازی جهان اباد اردوان احمد 2133 443 جراحی عمومی شیراز
27911 شهبازی راد غلامرضا محمد 419 156 بیماری‏های کودکان کردستان
35444 شهبازیان عزت الله فرخ 8382 367 بیهوشی تهران
30117 شهرزاد سیدشهاب الدین سیدعبدالرحیم 1898 351 بیماریهای قلب و عروق شیراز
29354 شهرکی زهرا حسین 17810 233 زنان و زایمان مشهد
34152 شهرکی نسب فریبا میرخان 1139 217 زنان و زایمان زاهدان
27916 شهسواری ابراهیم جعفر 2808 556 گوش وحلق وبینی تهران
34154 شیبانی شادی علیرضا 3103 411 بیهوشی مشهد
34155 شیبانی شیما علیرضا 956 364 بیهوشی ایران
26685 شیخ زاده داریوش حسن 72582 366 بیهوشی تبریز
29447 شیخلو احمد عباس 4203 436 جراحی عمومی تبریز
21995 شیخی عبدالسلام شکر 14509 363 بیهوشی اهواز
30912 شیخی علیرضا علی 713 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
34813 شیخی ابرقویی محمدعلی حسن 0 413 بیهوشی یزد
33485 شیخیان جواد ارسلان 8735 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
27924 شیرازی جعفر علی 9047 377 بیهوشی قزوین
30120 شیرازی علی علی اکبر 1399 525 رادیولوژی شهید بهشتی
35446 شیراوند یارمحمد منصور 650 362 بیهوشی اصفهان
31027 شیرخانی زهرا یوسف 1696 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
34815 شیرخدا محمد عباس 310 441 جراحی عمومی زاهدان
32937 شیرزاداهودشتی محبوبه حیدر 3171 323 بیماریهای داخلی مازندران
30121 شیرکانی افشین سیف اله 4 135 بیماری‏های کودکان تهران
23013 شیرنگی سیدسعید سیدحبیب الله 95 437 جراحی عمومی تهران
26115 شیوایی مهتاب مسعود 40547 222 زنان و زایمان شهید بهشتی

ص ————————————- تا ——————————- ع

کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
34161 صابری مرضیه محمدجمعه 18119 232 زنان و زایمان مازندران
35573 صاحبی پاکدهی زینب احسان الله 3799 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
28836 صادقی محبوبه امراله 659 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
31963 صادقی امیرسعید شجاع الدین 240 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
33493 صادقی حسن علی اکبر 579 374 بیهوشی کرمان
33497 صادقی فرزقی صادق محمدعلی 16302 461 جراحی مغز و اعصاب تهران
27942 صادقی ننه کرانی بابک علی اکبر 7398 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
30700 صاکی ثریا فیصل 359 476 چشم پزشکی شیراز
20888 صالحی حسین چنگیز 217 316 بیماریهای داخلی کرمان
27944 صالحی قاسم محمدتقی 42 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
21503 صالحی دوست رضوان عباسعلی 740 276 بیماریهای داخلی تهران
20159 صالحی قره ورن احد محمد 3639 522 رادیولوژی تبریز
20160 صالحی قره ورن داود محمد 4268 573 پزشکی قانونی تهران
34819 صالحی مجومرد حمیدرضا محمدحسین 15 516 رادیولوژی اصفهان
22348 صالحی نیا فرح ناز لقمی 298 276 بیماریهای داخلی تهران
23824 صالحیان راضیه محمد 183 536 روانپزشکی ایران
34821 صبحیه محمدرضا محمدتقی 169 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
26699 صبوری حامد رامبد بهمن 293 613 طب اورژانس شهید بهشتی
27948 صحابی سیدمهدی سیداسماعیل 589 365 بیهوشی بابل
27949 صحت سیدمحمدرضا سیدکریم 4048 151 بیماری‏های کودکان قزوین
30704 صحرائیان فرح ناز حاجی اقا 23521 223 زنان و زایمان شیراز
31167 صداقت حمیدرضا جواداقا 139 532 رادیولوژی گیلان
33511 صداقت علیرضا سلیمان 9891 377 بیهوشی قزوین
20898 صدر سعید مرادعلی 1120 155 بیماری‏های کودکان یزد
22008 صدرایی سیداحمد سیدعلی 30 136 بیماری‏های کودکان زاهدان
21507 صدری قهفرخی ثریا محمد 1149 466 چشم پزشکی اصفهان
27952 صدیق حمید علی 21495 577 پزشکی فیزیکی و توانبخشی ارتش
31970 صدیقی پاشاکی عبدالعظیم محمدرضا 36 515 پرتو درمانی مشهد
30140 صراطی علیرضا خلیل 491 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
27957 صرافی راد نیما محمدحسن 2290 423 بیماریهای پوست شهید بهشتی
22349 صفاابادی ارزو خسرو 19 127 بیماری‏های کودکان اهواز
32942 صفایی بیتا نصرت الله 1468 166 آسیب شناسی تهران
20906 صفدریان احمد محمدعلی 4 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
26708 صفرپور صمد حسین 157 472 چشم پزشکی تبریز
20167 صفری میربهرام میرحمزه 57049 242 جراحی استخوان و مفاصل تبریز
20907 صفری احمد قدرت اله 6 144 بیماری‏های کودکان کاشان
33524 صفریان وحیدرضا محمدحسین 1 324 بیماریهای داخلی مشهد
20911 صفوی سیدعلیرضا حسین 371 534 روانپزشکی اصفهان
21512 صفوی نسرین سیداسمعیل 531 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
27968 صمدزاده مهدی حسین 750 542 روانپزشکی شهید بهشتی
27969 صمدی افشین محمدمهدی 1725 367 بیهوشی تهران
27971 صمدی شهرام محمدرضا 15626 367 بیهوشی تهران
24624 صهری سیدیعقوب سیدعلی 1717 112 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
23053 صیانتی حامد محمدکاظم 301 471 چشم پزشکی ایران
24862 صیفوری معصومه اسداله 321 543 روانپزشکی شیراز
30148 ضابطیان حسن علی 698 371 بیهوشی زاهدان
30152 طالب زاده مظفر ابوالقاسم 6 273 بیماریهای داخلی بابل
33531 طالبی مهدی شکراله 575 547 روانپزشکی مشهد
27981 طالبی حسینی سهیل ابوالفضل 27 246 جراحی استخوان و مفاصل کرمان
32641 طالع علی جواد 47 152 بیماری‏های کودکان مازندران
30918 طالقانی علی غلامرضا 104 174 آسیب شناسی مازندران
21516 طاهرزاده بروجنی پریسا غلامحسین 633 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
23835 طاهری مریم حسین علی 37 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
24995 طاهری ایوب محمد 1144 373 بیهوشی شیراز
32642 طاهری ابوالحسن محمد 26 365 بیهوشی بابل
21519 طاهری یخفروزان سهیلا داداش 87 415 بیماریهای پوست اصفهان
23069 طباطبایی سیدمحمد عطاالله 566 356 پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
25534 طباطبایی پیمان سیدمحمدجعفر 1415 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
34983 طباطبایی رضیه السادات سیدمحمد 75 235 زنان و زایمان یزد
32944 طبرستانی هدی حسن 623 216 زنان و زایمان تهران
33537 طبسی محمد محمدابراهیم 188 364 بیهوشی ایران
22353 طرفی اخلاص جعفر 7756 343 بیماریهای قلب و عروق اهواز
20931 طلوعی حمیدرضا علی همت 979 362 بیهوشی اصفهان
27206 طهرانی قدیم سپیده محمدصادق 83318 215 زنان و زایمان تبریز
26135 طهماسبی مریم صمد 848 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
23841 طواف رشتی هاله اکبر 4097 364 بیهوشی ایران
31984 طوسی مجرد مجید هوشنگ 256 376 بیهوشی گیلان
23077 طیبی افشین مجید 5028 551 روانپزشکی بهزیستی
32946 طیبی عاطفه حسین 8 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
27996 طیبی میبدی علی یوسف 1795 461 جراحی مغز و اعصاب تهران
23078 ظهوریان شهزادی شهریار ابوتراب 981 162 آسیب شناسی ایران
28863 عابدی اوت پاشا زهرا قربانعلی 809 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24373 عابدی ولوکلای سیده خدیجه میرمعصوم 1819 525 رادیولوژی شهید بهشتی
26723 عابدی ولوکلایی سیدمحمد میرمعصوم 654 567 پزشکی هسته ای تهران
28866 عابدینی ربابه عباس 23365 422 بیماریهای پوست تهران
22022 عادلی امیدعلی عادل 1003 171 آسیب شناسی شیراز
34186 عافیت ملیحه ابوالقاسم 1033 233 زنان و زایمان مشهد
31989 عاقبتی محمد ابوطالب 73 443 جراحی عمومی شیراز
34828 عالم رجبی مهدی محمدرضا 27447 435 جراحی عمومی ایران
20939 عالیده چناری سعید عبدالرضا 398 112 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
28869 عامل ذبیحی مریم مهدی 2861 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
28007 عباچی زاده کامبیز سیروس 545 356 پزشکی اجتماعی شهید بهشتی
35339 عباس ابادی بهنوش احمدعلی 1774 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24998 عباس زاده شاهین علی 236 276 بیماریهای داخلی تهران
30162 عباسی رضا فیض اله 94 127 بیماری‏های کودکان اهواز
30163 عباسی فرهاد رستمعلی 614 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
30928 عباسی علی محمد 1691 412 بیهوشی همدان
32658 عباسی علی افراسیاب 2141 166 آسیب شناسی تهران
34498 عباسی روح اله علی قربان 6535 561 گوش وحلق وبینی شیراز
28873 عباسی بسطامی بهارک عباس 403 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
34189 عباسی بنازاده مشهدی فاطمه اسماعیل 2061 277 بیماریهای داخلی زاهدان
25547 عباسیان محمدرضا مصطفی 11621 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
34190 عباسیان سیمین محمداسماعیل 670 341 بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
26142 عبدالحسینی شهربانو احمد 5304 272 بیماریهای داخلی ایران
28014 عبدالحسینی محمدرضا احمد 20025 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
24374 عبداللهی اسیه فضل الله 6378 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
30721 عبدالملکی شراره محمدرضا 432 375 بیهوشی کرمانشاه
33567 عبدالهی مرتضی محمدعلی 51865 141 بیماری‏های کودکان سمنان
28019 عبدی سعید بهمن 29707 276 بیماریهای داخلی تهران
35276 عجمی حسین محمود 2307 114 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ایران
31996 عرفانی کریم زاده طوس علی امیرحسین 1484 272 بیماریهای داخلی ایران
34195 عرفانیان نخچی طوسی مینو علی اصغر 1961 175 آسیب شناسی مشهد
20947 عزیزخانی رضا ابراهیم 1980 612 طب اورژانس تهران
29635 عزیززاده منیر مهدی 2222 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
22037 عزیزی رضا علی 416 327 بیماریهای داخلی بقیه اله
28023 عزیزی فرید نصراله 217 322 بیماریهای داخلی قزوین
32951 عزیزی زهره علی محمد 655 277 بیماریهای داخلی زاهدان
34503 عزیزی سیروس نورعلی 117 545 روانپزشکی گیلان
25096 عزیزی کوتنایی مریم علی 84 214 زنان و زایمان بندر عباس
28025 عزیزی نژاد سعید محمدجواد 7715 473 چشم پزشکی تهران
28884 عسکریان فهیمه اکبر 7845 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
25557 عسگری داریان علی حسین 696 611 طب اورژانس ایران
31035 عسگری هزاوه مریم محمدحسین 2419 211 زنان و زایمان اهواز
21533 عسیس مرضیه اصغر 73986 315 بیماریهای داخلی کاشان
22358 عصار شیرین شکراله 758 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
33578 عطائی رضا جواد 641 175 آسیب شناسی مشهد
21534 عطاابادی غزل محمدرضا 1821 267 بیماریهای داخلی اصفهان
21535 عطاران نرگس محمدرضا 246 534 روانپزشکی اصفهان
30181 عطازاده موسی علی 6387 262 بیماریهای اعصاب شیراز
33582 عطایی عظیمی مهدی محمدرضا 5582 247 جراحی استخوان و مفاصل مشهد
28031 عظیمی مهدی اسداله 655 275 بیماریهای داخلی تبریز
34199 عظیمی سارا محمد 430 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
26754 عظیمی ابریز قادر حسن 878 333 بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
24643 عظیمی وقار جواد مصطفی 38 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
23109 عکاظی ارش محمدصادق 3294 573 پزشکی قانونی تهران
26153 علائی انوشا محمدعلی 735 321 بیماریهای داخلی گیلان
23868 علایی نسیم منوچهر 167 364 بیهوشی ایران
33586 علم الهدایی سیدمحمدحسین سیدحسن 303 533 رادیولوژی مشهد
30183 علوی سیدمحمدعلی سیدهدایت اله 6 537 روانپزشکی تبریز
30729 علوی سیده مریم سیدضیاالدین 408 267 بیماریهای داخلی اصفهان
33588 علوی هوتن هوشنگ 553 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
26154 علی اکبرالحسینی لیلا حسین 5179 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
33591 علی اکبریان محسن محمد 1947 453 جراحی عمومی مشهد
25567 علی پور رضا اسماعیل 9745 372 بیهوشی شهید بهشتی
32267 علی پورخبازپیشه سولماز ولی 59 554 گوش وحلق وبینی ایران
21542 علی تباران دواری خدیجه علی 1297 177 زنان و زایمان اصفهان
20184 علی عباس پور جعفر علی 1103 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
34989 علی فتاحی ندا التفات 316 536 روانپزشکی ایران
24228 علی محمدی سیدحسین سیدرضا 2908 565 گوش وحلق وبینی یزد
28043 علی مددی حسین حسن 1 135 بیماری‏های کودکان تهران
28044 علیجانی بابک عیدی 571 456 جراحی مغز و اعصاب ایران
25573 علیرضائی امیرحسام روح اله 124 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
20387 علیزاده مژگان فیروز 207 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
27223 علیزاده فریبا سلمان 563 531 رادیولوژی کرمانشاه
28047 علیزاده پرهیزکار مهدی هوشنگ 2467 174 آسیب شناسی مازندران
23127 علیزاده حسن کیاده مهدی محمد 7955 473 چشم پزشکی تهران
32953 علیزاده فروتن مریم محمد 25424 323 بیماریهای داخلی مازندران
20971 علیمی احسان محمدرضا 1469 237 جراحی استخوان و مفاصل اهواز
33601 عمادزاده علی مهدی رضا 1376 316 بیماریهای داخلی کرمان
20972 عمادی سیدمحمدرضا سیدعلی 24342 267 بیماریهای داخلی اصفهان
26159 عمادیان رضوی سیده لیلا سیدعلی اصغر 19426 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
24231 عمران پور حسن سهراب 1757 513 پرتو درمانی شهید بهشتی
32955 عمرانی فر بتول صادق 25293 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
20193 عمرانی نوا علی حسین 155 613 طب اورژانس شهید بهشتی
28052 عنبرافشان محمد خسرو 641 367 بیهوشی تهران
26160 عنبری ساغر مرتضی 140 557 گوش وحلق وبینی شهید بهشتی
21544 عندلیب فاطمه رضا 2761 415 بیماریهای پوست اصفهان
20389 عیدی رقیه عزیز 136 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
20980 عیدی محمد محمود 1721 433 جراحی عمومی اصفهان
32009 عیسی پور محسن حمید 6 573 پزشکی قانونی تهران
27224 عیسی زاده فر خاطره احمد 403 355 پزشکی اجتماعی تهران

غ ———————————- تا ———————— ق

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
28054 غارتی هژیر ایرج 6178 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
23132 غزاله منوچهر قربان 145 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
23876 غزل اناهیتا ابراهیم 252 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24647 غضنفری بهزاد قمبرعلی 687 131 بیماری‏های کودکان ایران
25584 غفاری مهران کاظم 300 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
26163 غفاری ازاده محمدحسین 792 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
28060 غفاری علیرضا وهرز 4959 365 بیهوشی بابل
28903 غفاری زهرا رضا 2070 371 بیهوشی زاهدان
30197 غفاری روزبه احمد 4 374 بیهوشی کرمان
34512 غفاری سامان فیض اله خان 265 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
29229 غفاری پور حسین علی محمدحسین 160 136 بیماری‏های کودکان زاهدان
28063 غفوری مجید غلامرضا 1046 341 بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
35177 غفوری شهناز رشید 157 275 بیماریهای داخلی تبریز
34205 غفوریان نوروزی شیما عباس 14989 521 رادیولوژی ایران
24234 غلامی امیر ذبیح الله 4 567 پزشکی هسته ای تهران
26774 غلامی عادل حیدرقلی 799 131 بیماری‏های کودکان ایران
29526 غلامی حمیده علی اوسط 124 231 زنان و زایمان قزوین
23142 غلامی پور ارش محمدرضا 925 255 بیماریهای اعصاب ایران
25590 غلامی خوجین رضا اکبر 6083 355 پزشکی اجتماعی تهران
28909 غلامی قصری نازنین علی محمد 6702 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
28065 غلامیان رضا محمد 277 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
24870 غیاثی بهاره هوشنگ 132 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
26166 غیاثی وجیهه ولی اله 528 575 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شهید بهشتی
34513 غیاثیان مسعود علی اکبر 38 254 بیماریهای اعصاب اهواز
33617 فاتحی گنزق غلامحسین غلام حسن 123 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
23144 فاضل پیام ایرج 10 452 جراحی عمومی مازندران
33619 فاضلی فر سعید رجبعلی 82626 453 جراحی عمومی مشهد
20994 فاطمی سیدعباس ابوالفتح 1547 362 بیهوشی اصفهان
21549 فاطمی سیده فرناز غلامرضا 278 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
29364 فاطمی سیده فاطمه سیدجواد 800 211 زنان و زایمان اهواز
34211 فاکهی خراسانی وحیده علی 953 153 بیماری‏های کودکان مشهد
34212 فامیلی یلدا محمد 5725 324 بیماریهای داخلی مشهد
23147 فانی ایمان علی 4947 516 رادیولوژی اصفهان
24654 فتاحیان رضا علی اکبر 168 464 جراحی مغز و اعصاب کرمان
20199 فتح اله زاده یکشو صلاح محمدرسول 8626 432 جراحی عمومی ارومیه
20996 فتحی پور اسداله فتح اله 372 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
30217 فخار نصیر محمدحسن 342 443 جراحی عمومی شیراز
27232 فخاری سولماز فیروز 1638 412 بیهوشی همدان
30218 فخرزاد علیرضا فتح الله 25 315 بیماریهای داخلی کاشان
30740 فخریه اصل لادن کیامرث 394 524 رادیولوژی زاهدان
20392 فدوی ساناز حمدالله 1084 232 زنان و زایمان مازندران
28912 فرامرزی گروسی فاطمه محمدرضا 1022 135 بیماری‏های کودکان تهران
26788 فرج زاده هوشنگ تارویردی 1378 413 بیهوشی یزد
27233 فرجام فر مریم ابراهیم 506 537 روانپزشکی تبریز
32961 فرجامی اتنا بهزاد 695 572 طب کار تهران
30742 فرجی اعظم اسمعیل 115 223 زنان و زایمان شیراز
34517 فرجی مهرداد اسدالله 139 613 طب اورژانس شهید بهشتی
28914 فرخ اشتیانی معصومه حسین 293 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
28085 فرخ فرقانی سیامک غلامحسین 10923 444 جراحی عمومی کاشان
20208 فرخ قاطع مجید صالح 357 477 چشم پزشکی مشهد
21554 فرزانه شیوا حسن 155 331 بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
27237 فرزانه فرح ناز محمدابراهیم 342 216 زنان و زایمان تهران
28091 فرزین مصطفی محمود 3628 512 پرتو درمانی تهران
30226 فرغت علیرضا امیر 2550263480 474 چشم پزشکی زاهدان
35105 فرقانی محمدسعد عبدالحمید 18574 277 بیماریهای داخلی زاهدان
21555 فرقدانی چهارسوقی مریم محمدرضا 778 516 رادیولوژی اصفهان
25613 فرنقی فرهاد محمود 2304 541 روانپزشکی تهران
24659 فرنیا وحید محمدعلی 33 541 روانپزشکی تهران
33636 فرهادی ابوالقاسم حسن 1098 414 بیهوشی بقیه اله
28094 فروزان ارش سعید 479 611 طب اورژانس ایران
23172 فروزانفر محمدمهدی حسن 52 613 طب اورژانس شهید بهشتی
24378 فروغی فایزه ابراهیم 127 166 آسیب شناسی تهران
28919 فروغی فروغ اکبر 18141 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
28920 فروغی فر طاهره محمد 71 216 زنان و زایمان تهران
34222 فروندی مریم علی 1870 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
30231 فریبرزی محمدرضا الیاس 1286 152 بیماری‏های کودکان مازندران
31294 فریدنیا منصوره غلامحسین 102322 325 بیماریهای داخلی همدان
33640 فریدنیا بیژن علی اکبر 391 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
29636 فریدون محبوبه زین العابدین 717 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
30232 فریدونی فرشاد سیاوش 585 573 پزشکی قانونی تهران
22371 فضلی پور اعظم طاهر 46936 553 گوش وحلق وبینی اهواز
23897 فقیهی لنگرودی ترانه محمد 3822 526 رادیولوژی شیراز
35583 فقیهی مهر ارمغان اسلام 382 214 زنان و زایمان بندر عباس
32698 فکری کیاوش علیرضا 43 135 بیماری‏های کودکان تهران
24243 فلاح یوسف رحمت 2130412920 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
28105 فلاح امیرهوشنگ علی اکبر 3385 367 بیهوشی تهران
34993 فلاح فلورا محمدحسن 960 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
28110 فولادوند علی صیدرضا 561 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
28112 فیروزمرنی شهرام حسین 6573 371 بیهوشی زاهدان
33646 فیضی محمد صمد 673 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
28113 فیضی هرسینی احسان ارسلان 864 525 رادیولوژی شهید بهشتی
28114 فیلی جعفر نقی 131 536 روانپزشکی ایران
21561 قائم مقامی سیده زهرا سیدحسام 72 267 بیماریهای داخلی اصفهان
35180 قادرمزی جمیله ابراهیم 477 234 زنان و زایمان همدان
30754 قادری فهلیانی فاطمه خلیفه 1847 211 زنان و زایمان اهواز
28116 قاسم پور عادل صمد 7554 471 چشم پزشکی ایران
35287 قاسم زاده عبدالمهدی محمد 473 414 بیهوشی بقیه اله
28928 قاسم زاده بیدگلی زهرا ابوالقاسم 85 276 بیماریهای داخلی تهران
24668 قاسمی محمود شکرالله 172 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
28120 قاسمی محمد کاظم 2 372 بیهوشی شهید بهشتی
29372 قاسمی مرضیه محمدحسن 958 233 زنان و زایمان مشهد
34525 قاسمی بصیر حمیدرضا علی 191 161 آسیب شناسی اصفهان
26816 قاضی زاده فرید یحیی 61673 143 بیماری‏های کودکان شیراز
33656 قانعی حسین محمد 3483 324 بیماریهای داخلی مشهد
29587 قباخلو مهدی مرتضی 317 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
28130 قدیمی پور حمیدرضا عبدالحمید 1327 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
31042 قرائتی مریم عباس 434 322 بیماریهای داخلی قزوین
33660 قرائی جمعه ئی رضا حسن 71369 153 بیماری‏های کودکان مشهد
28132 قرایی بابک سیروس 3981 372 بیهوشی شهید بهشتی
26189 قربان زاده هفت خوان معصومه اردشیر 6705 521 رادیولوژی ایران
27249 قربانی لادن حسین 463 432 جراحی عمومی ارومیه
28135 قربانی مجید نقدعلی 5 612 طب اورژانس تهران
30253 قربانی علیا منوچهر اسماعیل 854 611 طب اورژانس ایران
28136 قربانی مقدم عرفان محمدتقی 61505 462 جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
20400 قرنی زاده گوهرشاد محمدرشید 1524 223 زنان و زایمان شیراز
28139 قره باغی هادی مهدی 2449 612 طب اورژانس تهران
32967 قره جه سعیده انه محمد 236 232 زنان و زایمان مازندران
29463 قریشی عبدالرضا اوسط 89 257 بیماریهای اعصاب تهران
23214 قزوینیان برزو مختار 1869 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
23910 قضاتی لیلا نعمت اله 7 216 زنان و زایمان تهران
33673 قطبی جشوقانی هادی عباس 1785 247 جراحی استخوان و مفاصل مشهد
23911 قطبی زاده وحدانی فهیمه عیسی 4014 216 زنان و زایمان تهران
32284 قلعه تکی زاده فاطمه علی محمد 7 227 زنان و زایمان گیلان
21036 قلمزن محسن احمد 1793 372 بیهوشی شهید بهشتی
28141 قمشی نیما اورنگ 705 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
22086 قمیشی علی غلامعلی 22981 363 بیهوشی اهواز
23220 قندی یزدان ناصر 391 147 بیماری‏های کودکان گیلان
23914 قهاری سارا محمد 485 573 پزشکی قانونی تهران
25641 قهرمانی مهدی بهروز 170 372 بیهوشی شهید بهشتی
35482 قهرمانی محمد محمدعلی 12 364 بیهوشی ایران
25639 قوام سیامک عزیزاله 25564 364 بیهوشی ایران
21040 قوامی بابک هوشنگ 3065 362 بیهوشی اصفهان
34857 قیصری مهدی جعفر 394 423 بیماریهای پوست شهید بهشتی

  ک  ------------------------   تا  --------------------  م

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
32974 کائیدی مجد شقایق منوچهر 2375 276 بیماریهای داخلی تهران
34237 کابلی باغسیاهی مهرانگیز حسن 116 564 گوش وحلق وبینی مشهد
28147 کارچانی محمدرضا ابوتراب 1255 521 رادیولوژی ایران
28939 کارخانه یوسفی مهتاب حسن 3017 546 روانپزشکی مازندران
33684 کارگربیده فرهاد جواد 813 333 بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز
21045 کارگری تمیارتی اکبر غلامعلی 229 443 جراحی عمومی شیراز
34859 کاشفی زاده علیرضا محمد 128 276 بیماریهای داخلی تهران
35483 کاظم پورمفرد مرتضی نصراله 840 367 بیهوشی تهران
34861 کاظم زاده اصغر محمدحسین 1 324 بیماریهای داخلی مشهد
34862 کاظم علی اصغر حسین 447 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
23234 کاظمی محمدرضا غلامرضا 710 373 بیهوشی شیراز
25646 کاظمی امیرحسین ایرج 950 276 بیماریهای داخلی تهران
30763 کاظمی طیبه ناصر 16624 267 بیماریهای داخلی اصفهان
31544 کاظمی فرد بهرام شهاب 459 145 بیماری‏های کودکان کرمان
21577 کاظمی نجف ابادی شادی ستار 326 235 زنان و زایمان یزد
23239 کاوند بابک محمدعلی 4794 364 بیهوشی ایران
28945 کاوند سیما علی محمد 367 423 بیماریهای پوست شهید بهشتی
26201 کربلایی زاده تبریزی مریم علی 718 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
21058 کردگاری محمد جواد 628 544 روانپزشکی کرمان
21580 کردگاری مریم محمود 1112 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
28951 کردلو فریده محرمعلی 2044 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
24679 کرمی شهریار نعمت 18 523 رادیولوژی تهران
30946 کرمی علی اکبر عیسی 6 112 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
21584 کرمی نوگورانی نازیلا محمدهاشم 27164 211 زنان و زایمان اهواز
21070 کریمی خدامراد عبدالحمید 3 372 بیهوشی شهید بهشتی
21071 کریمی شراگیم حسین 6 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
25656 کریمی حسین محمد 558 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
26204 کریمی اتوسا حبیب اله 104 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
28171 کریمی کاوه محمود 12428 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
28174 کریمی مهدی محمود 3137 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
28956 کریمی نوشین محمود 483 473 چشم پزشکی تهران
31043 کریمی اول ساناز علیرضا 9972 275 بیماریهای داخلی تبریز
25662 کریمیان رضا غلامعلی 943 437 جراحی عمومی تهران
24688 کشازرع علی اصغر شکراله 612 375 بیهوشی کرمانشاه
34242 کفشبانی شاندیز پروانه محمد 438 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
30774 کلانتری زهرا اسماعیل 1736 476 چشم پزشکی شیراز
32729 کم سراج الدین پیخی 14742 153 بیماری‏های کودکان مشهد
34536 کمالی علیرضا فریبرز 55 412 بیهوشی همدان
34869 کمالی فرد مسعود محمدباقر 18426 372 بیهوشی شهید بهشتی
31045 کمیلی بیرجندی رزا فریدون 3580 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
20241 کهرکبودی امیررضا عباس 5383 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
32291 کوشا نسیم عبدالرحیم 777 563 گوش وحلق وبینی گیلان
22385 کوهساری ماندانا منوچهر 767 532 رادیولوژی گیلان
34246 کوهستانی لاله عطامحمد 1282 547 روانپزشکی مشهد
28960 کوهی اصفهانی راضیه مصطفا 7894 516 رادیولوژی اصفهان
21592 کی پور مریم محمدعلی 1567 534 روانپزشکی اصفهان
34541 کیانی مهدی سبزمحمد 17585 615 پزشکی ورزشی تهران
28966 کیانی انبوهی فریبا قربان 5418 456 جراحی مغز و اعصاب ایران
35300 کیانی خلخال محمدرضا علیرضا 3313 422 بیماریهای پوست تهران
32295 کیهانیان مانا محمدصادق 4066 216 زنان و زایمان تهران
21594 کیوانداریان نوشین فضل اله 1771 315 بیماریهای داخلی کاشان
26219 گرامی مریم محمدباقر 20631 541 روانپزشکی تهران
24698 گروسی بهرام علی 569 473 چشم پزشکی تهران
28190 گل پذیرسرخه ارش خسرو 2400 446 جراحی عمومی کرمانشاه
26222 گل سخن هستی مهدی 5684 231 زنان و زایمان قزوین
33719 گلبوئی نژاد وحید عبدالله 515 246 جراحی استخوان و مفاصل کرمان
26223 گلبیدی الهام حسن 331 135 بیماری‏های کودکان تهران
28194 گلچین نوید هوشنگ 10224 456 جراحی مغز و اعصاب ایران
28969 گلریز فرح ناز محمدهادی 7824 523 رادیولوژی تهران
26857 گلزارتکلیمی سیدعلی امجد 1264 134 بیماری‏های کودکان تبریز
33722 گلشن علیرضا علی محمد 846 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
23284 گلفام بابک حسین 19 372 بیهوشی شهید بهشتی
30312 گلمکانی محمدرضا غلامحسین 100283 245 جراحی استخوان و مفاصل شیراز
33724 گلمکانی حسن اسداله 749 153 بیماری‏های کودکان مشهد
34657 گنجی مریم مقصود 0 367 بیهوشی تهران
35301 گنجی مسعود محمد 44297 367 بیهوشی تهران
34253 گنودی ساناز هاشم 7338 324 بیماریهای داخلی مشهد
30953 گودرزوندچگینی ولی اله حسن 611 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
28197 گودرزی حسن محمدحسین 10416 613 طب اورژانس شهید بهشتی
28972 گودرزی شیرین اسداله 168 216 زنان و زایمان تهران
30315 گودرزی علی مومن عبدال 2377 314 بیماریهای داخلی شیراز
34873 گوهری محسن اکبر 1058 473 چشم پزشکی تهران
31046 لاجوردی وحیده سادات سیدمصطفی 12562 422 بیماریهای پوست تهران
35125 لالی دولیسکان سیروز کریم 15101 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
22124 لجمیراورک نجاتی پیمان علی 1257 535 روانپزشکی اهواز
22392 لطفی طناز پرویز 308 363 بیهوشی اهواز
29593 لطفی رضا ابراهیم 25 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
34254 لطفی سیده زهرا سیداحمد 2034 273 بیماریهای داخلی بابل
34875 لطفی سعیدرضا احمد 111 141 بیماری‏های کودکان سمنان
28205 لطفی نیا محمدرضا فریدون 394 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
33729 لطیفیان علاف امیرعلی محمدعلی 2331 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
28206 لعلی نیا حمید محمدرضا 2594 525 رادیولوژی شهید بهشتی
25694 لقائی پوررازلیق رضا علی اکبر 3351 541 روانپزشکی تهران
21600 لقمانی خوزانی مژگان سیدمجتبی 467 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
34999 لوک زاده زیبا حسین 9477 572 طب کار تهران
34256 لونی لیلا علی اکبر 1477 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
32739 مازندرانی جابر عباس 61 614 پزشکی ورزشی ایران
22395 مالچی مهناز فرحان 7 233 زنان و زایمان مشهد
26237 ماهری مریم شکرالله 6506 216 زنان و زایمان تهران
32052 مبین محمدرضا رضا 4 437 جراحی عمومی تهران
30324 مبین خیابانی ارش محمد 694 143 بیماری‏های کودکان شیراز
28979 متین سودابه صمد 1317 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
30955 مجابی هوشیار سیدحسام 168 151 بیماری‏های کودکان قزوین
28215 مجاهد محمدمهدی عبدالرسول 104551 512 پرتو درمانی تهران
32742 مجاورعقیلی سیدبابک سیدهادی 3055 367 بیهوشی تهران
28216 مجتبائیان امیربابک اردشیر 3793 527 رادیولوژی کرمان
34260 مجتبوی مریم سیدحمید 290 341 بیماریهای عفونی و گرمسیری مشهد
35591 مجتهدی مریم ذبیح اله 827 141 بیماری‏های کودکان سمنان
23307 مجدی امیرحسین قاسم 442 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
21110 مجلسی کوپائی علیرضا عبدالمجید 414 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
25703 مجیدی مرتضی منصورعلی 748 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
30330 محبی ارش غلامحسین 339 526 رادیولوژی شیراز
28983 محترمی پونه اسماعیل 122 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
34880 محسن پور امیرمحمد محمود 309 374 بیهوشی کرمان
25707 محسن زاده یوسف منصور 1342 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
28226 محسنی بدل ابادی رضا علی 832 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
32987 محسنی بندپی حکیمه ابوالفتح 851 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
23952 محسنیان جهرمی نکتا محمدعلی 2143 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
26871 محمدپور مرتضی بهرام 1957 327 بیماریهای داخلی بقیه اله
27269 محمدپورشاطری مهری رسول 664 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
25103 محمدزاده اعظم احمد 45212 314 بیماریهای داخلی شیراز
32061 محمدزاده وهپاره علی محمدعلی 479 525 رادیولوژی شهید بهشتی
28229 محمدشاهی علی ولی الله 456 613 طب اورژانس شهید بهشتی
33755 محمدنژاد حسین غلامعلی 125 477 چشم پزشکی مشهد
34266 محمدنژاد مریم محمدحسن 6151 547 روانپزشکی مشهد
21119 محمدی علیرضا حسین 1 253 بیماریهای اعصاب اصفهان
21607 محمدی منیژه عبدالرحیم 779 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
22137 محمدی کامبیز شکرالله 8297 565 گوش وحلق وبینی یزد
23956 محمدی فریبا فضل اله 1933 367 بیهوشی تهران
24718 محمدی عبدالرضا علی 12379 116 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
24885 محمدی گرجی علی 2991 317 بیماریهای داخلی کرمانشاه
26242 محمدی سپیده مقصود 6220 523 رادیولوژی تهران
26243 محمدی شبنم حسین 5418 372 بیهوشی شهید بهشتی
26245 محمدی فاطمه سعداله 3256 521 رادیولوژی ایران
28239 محمدی مسعود علی اصغر 1412 473 چشم پزشکی تهران
28996 محمدی نیوشا علی اصغر 8157 541 روانپزشکی تهران
33756 محمدی سعید قاسم 2625 154 بیماری‏های کودکان همدان
23957 محمدی افراکتی مانا ایرج 10589 276 بیماریهای داخلی تهران
32065 محمدی بندری عبدالله محمد 556 377 بیهوشی قزوین
34883 محمدی شریف ابادی امیرحسین علی 8543 536 روانپزشکی ایران
34884 محمدی علی اباد محمدجواد محمدحسین 959 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
21608 محمدی فارسانی بلقیس امیدوار 5718 177 زنان و زایمان اصفهان
26880 محمدی کبار یوسف توحید 506 322 بیماریهای داخلی قزوین
27271 محمدی کبار سوسن توحید 447 275 بیماریهای داخلی تبریز
34885 محمدی نسب حسین محمد 2046 367 بیهوشی تهران
23959 محمدیان امیری مهدیس حسن 262 213 زنان و زایمان بابل
21612 محمودنیا لیلا فرامرز 1363 271 بیماریهای داخلی اهواز
25018 محمودی محمدصالح احمد 647 433 جراحی عمومی اصفهان
30789 محمودی هیلدا کاوس 5496 357 پزشکی اجتماعی شیراز
21131 محمودیان ارسلان علی اکبر 3 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
26887 مختارپورنیلق اکبر نعمت 788 424 بیماریهای پوست شیراز
20267 مختارزاده امیر هوشنگ 7 537 روانپزشکی تبریز
31727 مختاری اردکانی ازاده محمدعلی 132 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
29002 مختاری گرکانی مهناز عبداله 2575 216 زنان و زایمان تهران
24387 مدانلوجویباری شهرزاد سیروس 520 213 زنان و زایمان بابل
27272 مددی شبنم مجید 39 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
29478 مددی رضا قاسم 1045 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
31049 مدرس نیا لیلا حسین 650 325 بیماریهای داخلی همدان
35304 مدرسی فرخ محمود 1118 171 آسیب شناسی شیراز
24886 مدنی زهرا محمدرضا 81 615 پزشکی ورزشی تهران
34274 مدنی حسینی شیوا محمدعلی 300 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
21136 مدیرگلستان امیرجعفر محمدعلی 6622 434 جراحی عمومی اهواز
34276 مدیریان میترا کاظم 19 354 پزشکی اجتماعی ایران
33774 مرادحاصلی فرزاد مسلم 8835 527 رادیولوژی کرمان
28257 مرادنیانی مصیب علیزمان 506 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
28262 مرادی مهدی محمدصادق 253 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
30361 مرادی محمدعلی رضا 1151 136 بیماری‏های کودکان زاهدان
33777 مرادی علی حسین 65 247 جراحی استخوان و مفاصل مشهد
34890 مربی علی اکبر حبیب اله 530 367 بیهوشی تهران
23356 مرتضوی سیدحبیب اله سیدنصراله 442 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
33782 مرتضوی بنده قرایی مرتضی حسین 2 547 روانپزشکی مشهد
31730 مرتضوی لاهیجانی مریم سیدعلی 1499 216 زنان و زایمان تهران
26898 مرجانی النجق کریم غلامعلی 3393 366 بیهوشی تبریز
30367 مردانی شاهرخ نوازاله 780 331 بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان
33783 مردانی رامین عباسعلی 166 171 آسیب شناسی شیراز
23359 مردانی چهارلنگ امیر بیژن 2896 614 پزشکی ورزشی ایران
22150 مرشدی حمید رضا 1998 613 طب اورژانس شهید بهشتی
25020 مرشدی مهدی محمدجعفر 217 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
26253 مریدی ایرین جعفر 72 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
28272 مزدارانی شهنام سیاوش 638 135 بیماری‏های کودکان تهران
34281 مزدوریان مهدی اباد مهناز غلامرضا 96244 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
29014 مستعان فر بهارک علی 1050 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
21620 مستوفی زاده ندا کمال 672 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
21621 مسجدی مرجان ناصر 910 466 چشم پزشکی اصفهان
29016 مسرور ارزو محمد 269 274 بیماریهای داخلی بندر عباس
33785 مسعودی ابراهیم حیدر 765 573 پزشکی قانونی تهران
32994 مسیبی رویا سیدابراهیم 409 221 زنان و زایمان سمنان
30371 مشتاقی داراب علی 455 112 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی اصفهان
30794 مشک ساری زکیه محمود 28 245 جراحی استخوان و مفاصل شیراز
33790 مشیراحمدی علیرضا جواد 2614 613 طب اورژانس شهید بهشتی
28281 مشیری ارش محمدباقر 6505 367 بیهوشی تهران
20277 مشیری ایدنلو ناصر محمدحسین 172 332 بیماریهای عفونی و گرمسیری اهواز
33791 مشیریان سیدداوود سیدجعفر 527 156 بیماری‏های کودکان کردستان
29020 مصطفایی لیلا عیدی محمد 463 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
34896 مصطفوی یزدی سیدنادر سیدابولقاسم 1332 573 پزشکی قانونی تهران
30795 مصلایی مهناز عبدالرحمن 420 476 چشم پزشکی شیراز
30373 مصلح عباسعلی اکبر 1 143 بیماری‏های کودکان شیراز
29267 مطلبی محمود محمد 8389 611 طب اورژانس ایران
24282 مظفر سیدحسن سیدنصرالدین 210 335 بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان
34560 مظفری مجید حسین 3920961218 276 بیماریهای داخلی تهران
28286 معتقدی بابک پرویز 332 435 جراحی عمومی ایران
32084 معتمد بهرنگ محمدتقی 567 322 بیماریهای داخلی قزوین
30383 معصوم شهروز علی 116 133 بیماری‏های کودکان بندر عباس
33797 معصوم بابک محمود 519 546 روانپزشکی مازندران
35192 معماری سرا عایشه عزیز 87 176 زنان و زایمان ارومیه
26265 معین الدین فاطمه عبدالله 1444 422 بیماریهای پوست تهران
30967 معین الدین رضا حسن 4457 531 رادیولوژی کرمانشاه
35596 معین فر مهناز غلامحسین 4252 166 آسیب شناسی تهران
28293 معینی پور علیرضا عزیزالله 5046 154 بیماری‏های کودکان همدان
32997 مفتاح ندا محمدمهدی 487 314 بیماریهای داخلی شیراز
35193 مقبل نیلوفر علیرضا 939 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
26918 مقبولی مسعود اسداله 465 373 بیهوشی شیراز
25751 مقتدرنژاد سهیل محمود 6843 121 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
23399 مقدم شاد پیمان عزیزالله 1944 525 رادیولوژی شهید بهشتی
23400 مقدمی گانه ژوبین احد 5975 437 جراحی عمومی تهران
32773 مقصودلو علی احمدعلی 529 475 چشم پزشکی شهید بهشتی
32774 مقصودلو علی رحمت الله 57 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
30799 مقصودی دربه معصومه علی 44 424 بیماریهای پوست شیراز
30387 مقصودی شوریجه عبدالرضا یداله 535 466 چشم پزشکی اصفهان
32998 مقیم پور رقیه حسین 489 174 آسیب شناسی مازندران
28299 مکارم جلیل محمدعلی 787 367 بیهوشی تهران
29028 مکری ازاده کرم رضا 10801 531 رادیولوژی کرمانشاه
30392 ملاحسینی فرهاد نورمحمد 1210 437 جراحی عمومی تهران
33802 ملک بهابادی افشین امان الله 220 572 طب کار تهران
29032 ملک حسینی مژگان علیجان 691 541 روانپزشکی تهران
32088 ملک شعار مهرداد محمدحسین 265 363 بیهوشی اهواز
33805 ملکی محمدرضا محمدتقی 11546 573 پزشکی قانونی تهران
29036 ملیکی باروق زهرا سیف اله 6497 135 بیماری‏های کودکان تهران
25762 مناف زاده غلامرضا خداداد 211 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
23983 منافیان بنفشه حسین 268 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
24890 منتظری نفیسه حمید 240 342 بیماریهای قلب و عروق اصفهان
26929 منصور رضا حقویردی 152 242 جراحی استخوان و مفاصل تبریز
26931 منصوری نسب محمد یارمراد 1888 465 جراحی مغز و اعصاب مشهد
34297 منصوریان سارا جمشید 1207 233 زنان و زایمان مشهد
21638 منظوری لیلا محمد 148 353 پزشکی اجتماعی اصفهان
26945 مهدوی اصغر ابراهیم 10 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
26947 مهدوی فرشاد غلامرضا 1770 436 جراحی عمومی تبریز
33827 مهدوی غلامعلی عبدالعلی 772 534 روانپزشکی اصفهان
22414 مهدی پور فاطمه قباد 1979 517 رادیولوژی اهواز
32101 مهدی پوربازکیایی صدرالدین فاضل 27 132 بیماری‏های کودکان بابل
28331 مهدی زاده احسان مرتضی 1062 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
22193 مهدیان احمد عزیز 12 154 بیماری‏های کودکان همدان
28334 مهدیان جویباری کامبیز محمداسماعیل 4827 521 رادیولوژی ایران
24295 مهدیان کله بستی عباس علیرضا 254 422 بیماریهای پوست تهران
28335 مهدیانی مرتضی منصور 13 166 آسیب شناسی تهران
20290 مهربانی محمدرضا علی 493 436 جراحی عمومی تبریز
23445 مهربانیان محمدجواد عباس 3643 413 بیهوشی یزد
35010 مهرپور گلبرگ محمد 59 326 بیماریهای داخلی یزد
25779 مهرپورمحمدابادی سعیدرضا حسین 506 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
24752 مهردادقائم مقامی پژمان فرشید 647 536 روانپزشکی ایران
32790 مهری تالارپشتی رمضانعلی اسفندیار 5 323 بیماریهای داخلی مازندران
30406 موحد مهدی محمدرضا 2460486286 435 جراحی عمومی ایران
20287 موسوی سیدجلیل میرابوالفضل 2630 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
21186 موسوی فرید خالق میرزا 1490 454 جراحی عمومی بقیه اله
21642 موسوی نفیسه سیدمهدی 83 371 بیهوشی زاهدان
22182 موسوی سیدمهدی سیدمحمود 1764 521 رادیولوژی ایران
23428 موسوی سیدمحمود سیدرمضان 453 375 بیهوشی کرمانشاه
25769 موسوی سیدمحسن سیدحسین 10 167 آسیب شناسی شهید بهشتی
26937 موسوی محمد میریحیی 1000 256 بیماریهای اعصاب تبریز
27285 موسوی فریده سیدحسن 3569 472 چشم پزشکی تبریز
28314 موسوی سیدجمال سیدمحمود 22745 344 بیماریهای قلب و عروق ایران
29041 موسوی منصوره سیدحبیب 5156 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
30807 موسوی سیده اقدس سیدابراهیم 35 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
31230 موسوی محمدعلی مهدی 13861 154 بیماری‏های کودکان همدان
27287 موسوی اقدس مهرنوش میرمهدی 28 555 گوش وحلق وبینی تبریز
28321 موسوی پناه سیدوحید سیدداود 1147 555 گوش وحلق وبینی تبریز
26941 موسوی نیا سیدجعفر سیدحسن 1337 541 روانپزشکی تهران
27288 موسی پورکلیبر پریسا عزیز 11 215 زنان و زایمان تبریز
28324 موسی خانی هادی حسین 32 137 بیماری‏های کودکان زنجان
29044 مولائی لیلا احمد 14851 255 بیماریهای اعصاب ایران
33824 مولائی محمود احمد 3180 124 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مشهد
34306 مولائی سیده حمیده سیدمرتضی 6549 426 بیماریهای پوست گیلان
26942 مولائی گورچین قلعه حجت اژدر 1285 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
30418 مولوی سیدارش سیدایرج 223 314 بیماریهای داخلی شیراز
22192 مومن غریب وند محمد علی 450 517 رادیولوژی اهواز
28327 مومنی وحیدرضا علی اصغر 146 572 طب کار تهران
23995 موهبتی مرضیه محمدباقر 6 524 رادیولوژی زاهدان
28343 میراسماعیلی سیدعلیرضا سیدمهدی 4779 422 بیماریهای پوست تهران
29053 میراشرفی فاطمه اسماعیل 908 556 گوش وحلق وبینی تهران
21649 میرالهی بلداجی سوسن یدالله 5520 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
25782 میربلوک احمدرضا احمد 149 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
29054 میرجلیلی مریم محمدحسین 23945 523 رادیولوژی تهران
28349 میررضایی سیدمحمد سیدحسن 36 357 پزشکی اجتماعی شیراز
24296 میرزائی قمی منصور ابراهیم 875 551 روانپزشکی بهزیستی
34309 میرزائیان سارا محمدرضا 110 233 زنان و زایمان مشهد
24008 میرزامحمدی الهام محمدرضا 8695 572 طب کار تهران
29056 میرزایی بیتا غلامعباس 51 276 بیماریهای داخلی تهران
29058 میرزایی سهیلا محمدعلی 146 213 زنان و زایمان بابل
24009 میرزایی تیرابادی ناهید پرویز 2510 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
26284 میرزنده دل سارا رضا 494 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
35311 میرشجاعی سیدشهرام ناصر 1 474 چشم پزشکی زاهدان
21206 میرشمس شهریار محمود 1568 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
29060 میرعبدالحق هزاوه مژگان سیدعلی اکبر 2694 276 بیماریهای داخلی تهران
33844 میرقاسمی اسدالله سیداشرف 1555 367 بیهوشی تهران
29282 میری علی اباد قاسم محمد 70 136 بیماری‏های کودکان زاهدان
26286 میقانی زهرا داود 39916 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
26287 میلانلو بیتا نوروزعلی 73 217 زنان و زایمان زاهدان
26958 مینائی نوشهر رضا محمود 103 244 جراحی استخوان و مفاصل شهید بهشتی
20407 مینایی عایشه احمد 426 537 روانپزشکی تبریز
26288 مینایی نوشهر نسیم محمود 3 473 چشم پزشکی تهران
31061 مینو فرزانه سادات سیدمحمد 1295 322 بیماریهای داخلی قزوین
20408 میوه فروشان اعظم رضا 14754 266 بیماریهای داخلی ارومیه

ن —————————- تا —————————————ی

شماره کارت نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه کد رشته قبولی نام رشته دانشگاه
26290 ناجی گیوی ویدا عزت اله 2591 211 زنان و زایمان اهواز
21656 نادری مریم عبدالرحیم 671 177 زنان و زایمان اصفهان
24299 نادری علیرضا غلامحسین 9734 336 بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی
28362 نادری فر مهدی محمد 2478 526 رادیولوژی شیراز
30435 ناظرمظفری محمدامین نامدار 165 514 پرتو درمانی شیراز
24391 نامدار زهرا محمد 1047 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
28371 نامداری امید حشمت اله 151 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
33860 نامی سعیدرضا جمشید 586 411 بیهوشی مشهد
21214 ناهیدمبارکه ارش مسیح اله 2326 544 روانپزشکی کرمان
25799 نبوی شهرام هادی 14 115 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
30440 نبوی زاده سیدعلی عبدالکریم 2212 526 رادیولوژی شیراز
31062 نجاتی پریسا محمود 216 614 پزشکی ورزشی ایران
32318 نجاتی فر فاطمه مهدی 54 321 بیماریهای داخلی گیلان
24017 نجاری الموتی ژیلا روح الله 1952 527 رادیولوژی کرمان
28373 نجفی محمدتقی عبدالستار 13914 276 بیماریهای داخلی تهران
21215 نجفی چالشتری سیاوش ناصر 704 367 بیهوشی تهران
21662 نجفیان ایدا علی اصغر 941 177 زنان و زایمان اصفهان
29645 نجم الدین اتوسا حسین 1012 272 بیماریهای داخلی ایران
26300 نجومی زاده لیلا جعفر 17560 347 بیماریهای قلب و عروق شهید بهشتی
22418 نجیبپور ندا سلطانعلی 300 434 جراحی عمومی اهواز
21664 نحوی زاده ماه منیر اصغر 616 544 روانپزشکی کرمان
28377 نخعی احمدرضا محمدابراهیم 7768 334 بیماریهای عفونی و گرمسیری تهران
29069 نخعی فاطمه اسماعیل 73 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
34323 نخعی فریبا حسین قلی 14993 327 بیماریهای داخلی بقیه اله
31752 نخعی زاده ندا عباس 137 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
30448 نصیبی محمد خداداد 75 433 جراحی عمومی اصفهان
33870 نصیرایی افشین همایون 341 547 روانپزشکی مشهد
26303 نصیری زهرا اسماعیل 7 221 زنان و زایمان سمنان
29284 نصیری علی اکبر حسین 21713 361 بیهوشی ارومیه
23482 نصیری دارابی جواد حیدرعلی 1915 115 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تبریز
28383 نصیری کالمرزی رسول طاهر 10 135 بیماری‏های کودکان تهران
25816 نصیری مطلق بهنام محمدجعفر 463 511 پرتو درمانی اصفهان
29072 نظامی رومینا حسین 1567 216 زنان و زایمان تهران
33873 نظرزاده رضا فریدون 505 453 جراحی عمومی مشهد
22216 نظری علی نظر مرتضی 2282 337 بیماریهای عفونی و گرمسیری کرمانشاه
33874 نظری حیانو حسین علی محمد 787 352 بیماریهای قلب و عروق مشهد
27308 نظری خانمیری فاطمه یداله 1026 215 زنان و زایمان تبریز
32806 نظیف حسین امین الله 2 522 رادیولوژی تبریز
30453 نعمتی علی قربان 2052 463 جراحی مغز و اعصاب شیراز
32808 نعمتی بابک هوشنگ 7712 365 بیهوشی بابل
33876 نعمتی کورش قدرت الله 541 147 بیماری‏های کودکان گیلان
26981 نعمتی احمداباد رضا جمشید 122 422 بیماریهای پوست تهران
21668 نعیمی اذر محمدرضا 1410 161 آسیب شناسی اصفهان
25821 نعیمی سیدعلی سیدحسین 5652 261 بیماریهای اعصاب شهید بهشتی
33878 نقش علی محمد 18245 573 پزشکی قانونی تهران
21234 نقشبندی سیدفرید طه 177 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
26306 نقوی راوندی مرضیه رضا 48330 444 جراحی عمومی کاشان
28395 نقیبی سیدعلی سیدحسن 21564 471 چشم پزشکی ایران
25822 نکته سنج اول رضا فیروز 110 246 جراحی استخوان و مفاصل کرمان
30822 نگارستانی ندا محمدعلی 9 543 روانپزشکی شیراز
24904 نمکیان فاطمه عبدالحمید 584 257 بیماریهای اعصاب تهران
26998 نهالی مقدم علی کاظم 83046 157 آسیب شناسی ارومیه
24311 نوایی فر محمدرضا عزت الله 689 132 بیماری‏های کودکان بابل
26992 نوذرنژاد پویا حمید 2269 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
31758 نوذری ندا ایرج 999 271 بیماریهای داخلی اهواز
32813 نوربخش اهنگرکلائی سیدعبدالله داود 10 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
28402 نورعلیشاهی بهرنگ مرتضی 1724 367 بیهوشی تهران
24314 نورمحمدی شهریار نورمحمد 3704 131 بیماری‏های کودکان ایران
24768 نورمحمدی حسن قنبر 2207 323 بیماریهای داخلی مازندران
35529 نورمحمدی فر ناصر عنایت 2406 541 روانپزشکی تهران
32814 نوروزی سهیل زکریا 6162 442 جراحی عمومی شهید بهشتی
33890 نوروزی محمدتقی محمود 1065 324 بیماریهای داخلی مشهد
30824 نوروزی زاده بهدخت اسداله 12660 164 آسیب شناسی بندر عباس
30985 نوری سعیدرضا غلامرضا 223 367 بیهوشی تهران
31065 نوری مریم غلامعلی 5005 525 رادیولوژی شهید بهشتی
34671 نوری کلوری ماریا توفیق 105569 272 بیماریهای داخلی ایران
28409 نوریدفرازی اکبر فرخ اله 83580 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
23504 نیاکان بابک هدایت اله 1401 171 آسیب شناسی شیراز
30461 نیاکان محمدهادی اسمعیل 566 443 جراحی عمومی شیراز
24907 نیرومند الهام رسول 359 317 بیماریهای داخلی کرمانشاه
33895 نیرومند محمدرضا براتعلی 638 532 رادیولوژی گیلان
28413 نیرومندسیاه مرد حسن گل برار 1265 123 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی گیلان
27002 نیرومندصومعه بابک فیروز 1620 275 بیماریهای داخلی تبریز
26314 نیک پور ندا مصطفی 429 554 گوش وحلق وبینی ایران
25113 نیک پورشهریور مریم رحیم 33831 444 جراحی عمومی کاشان
32130 نیک خواه کیارمشی یوسف رجبعلی 850 611 طب اورژانس ایران
25832 نیک خوی تنها منصور کاظم 520 166 آسیب شناسی تهران
21251 نیک کار محمدرضا محمدعلی 833 362 بیهوشی اصفهان
31759 نیک نفس نیکو پدرام 7930 145 بیماری‏های کودکان کرمان
34920 نیک ورز مهران علی 181 145 بیماری‏های کودکان کرمان
25834 نیکزاد وحید محمود 1312 542 روانپزشکی شهید بهشتی
30466 نیکنام صفری هادی بهرام 218 463 جراحی مغز و اعصاب شیراز
23526 هاتفی مسعود اسماعیل 367 462 جراحی مغز و اعصاب شهید بهشتی
21268 هادی سیچانی محمدرضا حسن 4 437 جراحی عمومی تهران
34338 هاشم زاده سارا احمد 2922 416 بیماریهای پوست اهواز
28436 هاشمی سیدمرتضی سیدعلی 2985 552 گوش وحلق وبینی اصفهان
29097 هاشمی پانته ا علیرضا 4977 422 بیماریهای پوست تهران
30487 هاشمی سیدعلی سیدکریم 1411 245 جراحی استخوان و مفاصل شیراز
30492 هاشمی مرتضی روح الدین 2 273 بیماریهای داخلی بابل
30493 هاشمی مسعود سعید 21473 143 بیماری‏های کودکان شیراز
31066 هاشمی بنفشه هاشم 157 431 بیماریهای پوست همدان
27020 هاشمی اصلانی سعید پرویز 234 367 بیهوشی تهران
32147 هاشمی جوکندان عنایت اله هدایت 1 343 بیماریهای قلب و عروق اهواز
29102 هاشمی نسب زواره روشنک سیدعلی 2190 272 بیماریهای داخلی ایران
33917 هاشمیان سیدامیرمسعود سیدمهدی 694 613 طب اورژانس شهید بهشتی
21681 هاشمیان نائینی الهام السادات سیدجعفر 160 216 زنان و زایمان تهران
25039 هامون سامان رضا 2236 142 بیماری‏های کودکان شهید بهشتی
27325 هدایی نیر سعید 84022 215 زنان و زایمان تبریز
30832 همایون کیانوش محمود 1343 351 بیماریهای قلب و عروق شیراز
22245 همتی فرج اله اسداله 431 615 پزشکی ورزشی تهران
22246 همتی کریم پرویز 432 364 بیهوشی ایران
29608 همتی علیرضا زین العابدین 436 555 گوش وحلق وبینی تبریز
33919 همتی کماسی محمدمهدی رمضانعلی 475 241 جراحی استخوان و مفاصل ایران
31614 همتیان شهرام مسلم 20 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
33920 همتیان خیاط محمدنصیر علی محمد 669 153 بیماری‏های کودکان مشهد
30502 هنرپیشه امیرپاشا عبدالرسول 148 522 رادیولوژی تبریز
20325 هوشمند حمیدرضا علیرضا 911 125 بیماری‏های کودکان ارومیه
26326 هوشمند فرناز اسدالله 22247 542 روانپزشکی شهید بهشتی
34343 هوشمند شیرین فرخ 4079 273 بیماریهای داخلی بابل
30503 هیاتی کامران علی اصغر 641 171 آسیب شناسی شیراز
33898 واحدی پیمان منصور 195 457 جراحی مغز و اعصاب تبریز
21254 واحدی دهکردی همایون محمد 215 126 بیماری‏های کودکان اصفهان
32136 واحدی نمین میرعبداله شهاب 1450801722 523 رادیولوژی تهران
33900 واحدیان غفاری محمد حسین 1325 411 بیهوشی مشهد
30470 واردی پیمان جواد 551 521 رادیولوژی ایران
32138 واقعه دشتی سیدجلال سیدیوسف 327 121 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
28421 واهب مجتبی سیف اله 1343 441 جراحی عمومی زاهدان
30476 ودیعی ایمان ناصر 1519 236 جراحی استخوان و مفاصل اصفهان
34335 ورشویی تبریزی فاطمه فیروز 44 515 پرتو درمانی مشهد
25842 وریانی علیرضا یداله 3708 243 جراحی استخوان و مفاصل تهران
35531 وریانی محسن محمدعلی 3133 116 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی تهران
21259 وزیرنیا علیرضا سیدعباس 2604 117 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شهید بهشتی
32823 وفائی محمدعلی حیدرعلی 3342 311 بیماریهای داخلی زنجان
34927 وفائی شاهی محمد مرتضی 632 131 بیماری‏های کودکان ایران
28424 وفایی منش جمشید حسین 1321 311 بیماریهای داخلی زنجان
28428 وکیلی امینی مازیار محمدحسین 1366 143 بیماری‏های کودکان شیراز
25844 وکیلی بناب حسین جواد 22535 166 آسیب شناسی تهران
21677 ولائی سونیا محمدحسن 595 177 زنان و زایمان اصفهان
27321 ولی زاده کشمش تپ سهیلا جمشید 177 311 بیماریهای داخلی زنجان
29106 یاراحمدی زهرا اسداله 4120901051 231 زنان و زایمان قزوین
27023 یاری اژدر حسین 1179 134 بیماری‏های کودکان تبریز
34345 یاری سعیده محمدعلی 47 212 زنان و زایمان شهید بهشتی
24326 یزدان نجاد حامد سیدنصرالله 2130370950 111 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ارومیه
21287 یزدانی امیرحسین فریدون 6 576 پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز
31068 یزدی زهره فرج الله 724 572 طب کار تهران
29111 یعقوبی سیده فاطمه سیدحسین 1964 312 بیماریهای داخلی سمنان
33924 یعقوبی مرتضی حسین 9657 153 بیماری‏های کودکان مشهد
34348 یعقوبی زکیه مهدی 64473 477 چشم پزشکی مشهد
29112 یکتانژادجورشری تیفا رمضانعلی 6556 257 بیماریهای اعصاب تهران
24397 یوسف پورسادات محله نرگس علی 159 346 بیماریهای قلب و عروق تهران
32155 یوسف خواه رودسری مهران یوسف 178 453 جراحی عمومی مشهد
33928 یوسف زاده بایگی جواد عباسعلی 82728 121 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی شیراز
27028 یوسف فام حسین غلامعلی 45071 432 جراحی عمومی ارومیه
35155 یوسفپور رحیم حسن 347 313 بیماریهای داخلی شهید بهشتی
27331 یوسفیان مهزاد سعید 89 222 زنان و زایمان شهید بهشتی
26333 یونسی معصومه محمدتقی 1006 223 زنان و زایمان شیراز